Leasing – Ranking Ofert

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Created with Sketch.

Leasing - Ranking 2020

leasing EFL Credit Agricole

EFL Grupa Credit Agricole - Leasing
- Leasing

4.7/5
PKO Leasing logo

PKO Leasing
- Leasing oraz oferty poleasingowe

4.7/5

Leasing - Oferty Broker贸w Leasingowych

MyLease leasing logo

MyLease.pl - Leasing
- Broker leasing贸w bankowych i pozabankowych

4.7/5
BeFinance leasing broker

beFinance - Leasing
- Broker leasing贸w bankowych i pozabankowych

4.7/5

Co to jest leasing?

Leasing to rodzaj najmu lub dzier偶awy, kt贸ry pozwala na korzystanie ze 艣rodk贸w trwa艂ych lub nieruchomo艣ci, bez konieczno艣ci ich nabywania.聽M贸wi膮c w du偶ym uproszczeniu, leasing to forma d艂ugotrwa艂ego wynajmu lub zakupu na raty. Jednak w przypadku leasingu, osoba z niego korzystaj膮ca nie jest w艂a艣cicielem przedmiotu, kt贸ry u偶ytkuje w ramach umowy leasingowej. Ponadto decyduj膮c si臋 na leasing, nale偶y ui艣ci膰 op艂at臋 wst臋pn膮.

Podstaw臋 leasingu stanowi umowa cywilnoprawna, kt贸ra zawierana jest pomi臋dzy dwoma stronami:

 • leasingodawc膮, czyli finansuj膮cym,
 • leasingobiorc膮, czyli korzystaj膮cym.

Na mocy umowy leasingowej, leasingobiorca mo偶e korzysta膰 z danej rzeczy w zamian za comiesi臋czn膮 op艂at臋 wnoszon膮 na rzecz leasingodawcy. Umowa leasingowa zawierana jest na z g贸ry okre艣lony czas. Po jego up艂ywie leasingobiorca mo偶e wykupi膰 dan膮 rzecz po wcze艣niej ustalonej, cenie. Najcz臋艣ciej wynosi ona 1% warto艣ci danego przedmiotu.

Co mo偶na wzi膮膰 w leasing?

Przedsi臋biorcy najcz臋艣ciej decyduj膮 si臋 na leasing samochodowy, kt贸ry stanowi atrakcyjny spos贸b finansowania firmowych pojazd贸w. Jednak w leasing mo偶na wzi膮膰 wiele innych 艣rodk贸w trwa艂ych, bez kt贸rych firma nie mo偶e si臋 obej艣膰. Korzystaj膮c z leasingu, przedsi臋biorca mo偶e zapewni膰 swojej firmie nowe maszyny, linie produkcyjne, meble, sprz臋t komputerowy, a nawet oprogramowanie.

Pod tym wzgl臋dem leasing stanowi interesuj膮c膮 alternatyw臋 dla kredyt贸w inwestycyjnych dla firm.

Jakie s膮 rodzaje leasingu?

W zale偶no艣ci od przyj臋tych kryteri贸w mo偶emy wyr贸偶ni膰 kilka rodzaj贸w leasingu. S膮 to m.in.:

 • leasing po艣redni i bezpo艣redni,
 • leasing finansowy (kapita艂owy) i operacyjny (bie偶膮cy).
 • leasing konsumencki
 • leasing zwrotny

Na czym polega ka偶dy z nich?

Leasing finansowy i leasing operacyjny

Podzia艂 form leasingu na leasing finansowi i operacyjny opiera si臋 na sposobie rozliczania koszt贸w podatkowych oraz okresu, na jaki zostaje zawarta umowa leasingowa.

Leasing finansowy

Leasing finansowy nazywany jest r贸wnie偶 leasingiem kapita艂owym. Jego zasady s膮 regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. A na czym taki leasing polega? W przypadku leasingu finansowego leasingodawca kupuje dan膮 rzecz, a nast臋pnie przekazuje j膮 do u偶ytku leasingobiorcy. Natomiast leasingobiorca dokonuje zap艂aty w ratach za dan膮 rzecz, za cen臋, kt贸ra obowi膮zywa艂a w momencie jej nabycia.

W ramach leasingu finansowego podpisywana jest na og贸艂 umowa d艂ugoterminowa, a okres jej obowi膮zywania zazwyczaj pokrywa si臋 z okresem ekonomicznego zu偶ycia przedmiotu leasingu. Co istotne, takiej umowy leasingowe nie mo偶na zerwa膰. A je艣li tak by si臋 sta艂o, leasingobiorca musi wyp艂aci膰 leasingodawcy odszkodowanie.

Do koszt贸w leasingu finansowego mo偶na zaliczy膰 odpisy amortyzacyjne, koszty u偶ytkowania oraz cz臋艣膰 odsetkow膮 sp艂acanej raty. W tym przypadku podatek VAT nale偶y zap艂aci膰 z g贸ry za ca艂y okres obowi膮zywania umowy leasingowej.

Leasing operacyjny

Nieco inaczej sprawa wygl膮da w przypadku leasingu operacyjnego, nazywanego te偶 bie偶膮cym. Przede wszystkim taka umowa nie jest osobno uregulowana w przepisach prawa, wobec czego podlega ona pod regulacje, jakie obowi膮zuj膮 przy innych, ale podobnych umowach.

Oznacza to, 偶e leasing operacyjny to forma czasowego udost臋pniana rzeczy nale偶膮cej do leasingodawcy, osobie, kt贸ra b臋dzie z niej korzysta膰 za odpowiedni膮 op艂at膮. Jednak w tym przypadku op艂ata leasingowa nie pokrywa warto艣ci leasingowanego przedmiotu. Po tym wzgl臋dem leasing operacyjny najbardziej przypomina dzier偶aw臋 czy najem.

W przypadku leasingu operacyjnego umowa zawierana jest na kr贸tki okres, co oznacza, 偶e leasingowany przedmiot nie zd膮偶y si臋 w tym czasie w pe艂ni zu偶y膰. Gdy umowa leasingowa dobiega ko艅ca, dany przedmiot wraca do leasingodawcy.

Warto tak偶e wiedzie膰, 偶e w leasingu bie偶膮cym op艂aty leasingowe traktowane s膮 jako koszt uzyskania przychodu, a podatek VAT od umowy leasingowej mo偶na p艂aci膰 w ratach, a nie w ca艂o艣ci za ca艂y okres leasingowy. To mi臋dzy innymi z tego powodu leasing operacyjny jest najcz臋艣ciej wybieranym rodzajem leasingu w Polsce.

Leasing po艣redni i leasing bezpo艣redni

Rozr贸偶nienie pomi臋dzy leasingiem po艣rednim a bezpo艣rednim opiera si臋 wyst臋powaniu po艣rednika pomi臋dzy stronami umowy leasingowej lub jego braku.

W przypadku leasingu bezpo艣redniego pomi臋dzy finansuj膮cym a korzystaj膮cym nie ma 偶adnego po艣rednika. Oznacza to, 偶e leasingodawca zwraca si臋 bezpo艣rednio do leasingobiorcy.

Z kolei w przypadku leasingu po艣redniego pomi臋dzy finansuj膮cym a korzystaj膮cym wyst臋puje firma leasingowa. Jak wygl膮da to w praktyce? Po prostu firma leasingowa kupuje przedmiot leasingu od sprzedawcy, a nast臋pnie udost臋pnia go korzystaj膮cemu w ramach umowy leasingowej. W takim przypadku mamy do czynienia z co najmniej dwoma stosunkami prawnymi. Jednym z nich jest umowa pomi臋dzy firm膮 leasingow膮 a finansuj膮cym, a drugim 鈥 umowa pomi臋dzy firm膮 leasingow膮 a korzystaj膮cym.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki powsta艂 z my艣l膮 o osobach fizycznych, kt贸re nie prowadz膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej. Ze wzgl臋du na atrakcyjne warunki leasingu konsumenckiego, jest to ciekawa alternatywa dla kredytu got贸wkowego czy kredytu samochodowego.

Leasing konsumencki jest odpowiednikiem tradycyjnego leasingu dla firm, cho膰 nie wymaga on wnoszenia tzw. wk艂adu w艂asnego. Us艂uga ta polega na zawarciu umowy pomi臋dzy osob膮 prywatn膮 a leasingodawc膮. Na mocy tej umowy leasingodawca nabywa dany przedmiot (w przypadku leasingu konsumenckiego najcz臋艣ciej jest to samoch贸d), a nast臋pnie udost臋pnia go leasingobiorcy w zamian za comiesi臋czn膮 op艂at臋, czyli rat臋 leasingow膮. Oznacza to, 偶e leasingobiorca nie jest w艂a艣cicielem leasingowanego przedmiotu, a tylko z niego korzysta na podstawie umowy leasingowej. Leasingowany przedmiot ca艂y czas nale偶y do leasingodawcy, ale leasingobiorca ma prawo jego wykupu po wyga艣ni臋ciu umowy leasingowej.

Formalno艣ci zwi膮zane z uzyskaniem leasingu konsumenckiego s膮 stosunkowo proste. Zazwyczaj wystarczy z艂o偶y膰 wniosek o leasing i przedstawi膰 dwa dokumenty to偶samo艣ci ze zdj臋ciem. W niekt贸rych przypadkach konieczne b臋dzie tak偶e dostarczenie wyci膮gu z banku oraz za艣wiadczenia o zatrudnieniu. Jednak to ju偶 zale偶y od wymaga艅 poszczeg贸lnych firm leasingowych. Poza tym w przypadku leasingu konsumenckiego najcz臋艣ciej konieczne jest wykupienie ubezpieczenia przedmiotu leasingu, poniewa偶 jest on zabezpieczeniem transakcji.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny umo偶liwia zmian臋 prawa w艂asno艣ci w prawo do u偶ytkowania maj膮tku. Us艂uga ta polega na sprzeda偶y leasingodawcy 艣rodka trwa艂ego, kt贸ry nale偶y do przedsi臋biorstwa. Na mocy umowy dany 艣rodek trwa艂y staje si臋 w艂asno艣ci膮 leasingodawcy, ale w dalszym ci膮gu pozostaje on do dyspozycji przedsi臋biorstwa. Leasingobiorca w dalszym ci膮gu korzysta z przedmiotu leasingu, ponosz膮c z tego tytu艂u comiesi臋czn膮 op艂at膮. Po zako艅czeniu umowy leasingowej leasingobiorca mo偶e z powrotem odkupi膰 od firmy leasingowej leasingowany przedmiot.

Dzi臋ki leasingowi zwrotnemu przedsi臋biorca uzyskuje dodatkow膮 got贸wk臋 bez konieczno艣ci wyprzedawania maj膮tku firmy. Przedmiotem leasingu zwrotnego mo偶e by膰 ka偶dy 艣rodek trwa艂y nale偶膮cy do firmy, kt贸ry podlega amortyzacji.

Najwi臋ksze korzy艣ci zwi膮zane z leasingiem zwrotnym to:

 • mo偶liwo艣膰 szybkiego powi臋kszenia kapita艂u firmy,
 • zachowanie ci膮g艂o艣ci w funkcjonowaniu firmy,
 • mo偶liwo艣膰 ponownego w艂膮czenia leasingowanego przedmiotu w maj膮tek firmy.

Ile kosztuje leasing?

Leasing stanowi ciekaw膮 alternatyw臋 dla kredytu inwestycyjnego dla firm. Czy jednak zawsze si臋 op艂aca? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zale偶y od konkretnej sytuacji. Je艣li przedsi臋biorca planuje zakup samochodu, powinien wzi膮膰 pod uwag臋 takie kwestie, jak to czy zamierza wykupi膰 auto po zako艅czeniu umowy leasingowej oraz wysoko艣膰 wk艂adu w艂asnego i stawki wykupu.

Decyduj膮c si臋 na leasing, musimy liczy膰 si臋 z konieczno艣ci膮 uiszczenia wk艂adu w艂asnego w wysoko艣ci oko艂o 5-15% w艂asno艣ci leasingowanego przedmiotu. Z kolei jego wykup najcz臋艣ciej wynosi 1%. Jak wygl膮da to w praktyce? Je艣li zdecydujemy si臋 na leasing samochodu kosztuj膮cego 100 000 z艂, comiesi臋czna op艂ata leasingowa wyniesie oko艂o 1700-2200 z艂.

Leasing online

W przeciwie艅stwie do kredyt贸w firmowych dost臋pnych przez internet, us艂ugi leasingu online dopiero si臋 rozwijaj膮. Na szcz臋艣cie bez trudu znajdziemy kilka firm, kt贸re umo偶liwiaj膮 za艂atwienie wszelkich formalno艣ci bez konieczno艣ci wychodzenia z w艂asnego biura czy domu.

W przypadku leasingu online wniosek sk艂adamy przez internet. Nast臋pnie specjalny algorytm potwierdza nasz膮 to偶samo艣膰 i sprawdza nasze przedsi臋biorstwo pod k膮tem finansowym. Automatycznie sprawdzane s膮 tak偶e bazy d艂u偶nik贸w.

Je艣li leasingobiorca uzyska pozytywn膮 decyzj臋, umowa leasingowa b臋dzie dost臋pna w panelu klienta. Mo偶na j膮 podpisa膰 poprzez wiadomo艣膰 SMS, ale jej papierowa wersja i tak zostanie dostarczona przez kuriera.

Jak wykupi膰 przedmiot leasingu po wyga艣ni臋ciu umowy leasingowej?

Leasingobiorcy przys艂uguje prawo wykupu u偶ytkowanego przedmiotu wraz z wyga艣ni臋ciem umowy leasingowej. Kwota wykupu powinna zosta膰 okre艣lona ju偶 w chwili zawarcia umowy leasingowej. Niekt贸re firmy leasingowe wymagaj膮, aby kwota wykupu zosta艂a op艂acona wraz z ostatni膮 rat膮 leasingow膮, podczas gdy inni daj膮 leasingobiorcy na to dodatkowy czas (np. 14 dni). Je艣li kwota wykupu jest wysoka, jego sp艂ata mo偶e zosta膰 roz艂o偶ona na raty.

Co wa偶ne, czasami leasingobiorca musi dodatkowo przedstawi膰 leasingodawcy pisemne o艣wiadczenie, w kt贸rym deklaruje ch臋膰 wykupu przedmiotu leasingu.

Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e leasingobiorca mo偶e zrezygnowa膰 z wykupu przedmiotu leasingu po wyga艣ni臋ciu umowy leasingowej.

Leasing 鈥 wady i zalety

Zalety leasingu:

Do najwi臋kszych korzy艣ci wynikaj膮cych z leasingu nale偶膮:

 • mo偶liwo艣膰 leasingowania聽szerokiego wachlarza 艣rodk贸w trwa艂ych聽(samoch贸d, sprz臋t komputerowy, meble, maszyny, urz膮dzenia, oprogramowanie),
 • minimalne zaanga偶owanie w艂asnego kapita艂u聽w przypadku zakupu niezb臋dnych 艣rodk贸w trwa艂ych,
 • mo偶liwo艣膰聽obni偶enia podatku,
 • mo偶liwo艣膰 uzgodnienia wysoko艣ci comiesi臋cznych rat,
 • nieskomplikowane procedury udzielania leasingu,
 • szybki proces udzielania leasingu,
 • brak skomplikowanych zabezpiecze艅,
 • leasing nie wp艂ywa na聽zdolno艣膰 finansow膮 firmy.

Poza tym leasingobiorca nie musi przejmowa膰 si臋 kwesti膮 sprzeda偶y zb臋dnego sprz臋tu, poniewa偶 nie ma obowi膮zku wykupowania go, po wyga艣ni臋ciu umowy leasingowej.

Wady leasingu:

 • mo偶liwo艣膰 finansowania tylko 艣rodk贸w trwa艂ych i warto艣ci niematerialnych i prawnych,
 • leasingowany przedmiot nie jest w艂asno艣ci膮 leasingobiorcy,
 • sztywne zasady dotycz膮ce czasu trwania umowy leasingowej.

Jak znale藕膰 najlepsz膮 ofert臋 leasingow膮?

Obecnie znalezienie oferty leasingowej nie jest trudne, gdy偶 wiele firm zajmuje si臋 tego rodzaju dofinansowaniem dla przedsi臋biorc贸w. Jak jednak nie pogubi膰 si臋 w g膮szczu ofert i wybra膰 najlepsz膮 z nich?

W takiej sytuacji najlepiej b臋dzie skorzysta膰 z Rankingu Firm Leasingowych, w kt贸rym znajdziemy najwa偶niejsze informacje o danym leasingodawcy i jego ofercie. W ten spos贸b zaoszcz臋dzimy mn贸stwo czasu, gdy偶 od r臋ki mo偶emy por贸wna膰 wiele ofert leasingowych, co z pewno艣ci膮 pomo偶e w wyborze najlepszej z nich.

Leasing pozwala przedsi臋biorcom doposa偶y膰 firm臋, bez konieczno艣ci si臋gania po firmowe oszcz臋dno艣ci lub kredyt dla firm. Warto rozwa偶y膰 skorzystanie z tej opcji nie tylko w przypadku samochod贸w, ale i maszyn, sprz臋tu komputerowego lub innych urz膮dze艅 niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci.