Czym jest crowdsourcing i jak działa?‍

Czym jest crowdsourcing i jak działa?‍

crowdsourcing

Obecnie firmy każdej wielkości poszukują opłacalnych sposobów szybkiego i skutecznego rozwiązywania złożonych problemów. W odpowiedzi wiele organizacji zaczęło wykorzystywać kreatywny potencjał globalnej siły roboczej, wdrażając rozwiązania crowdsourcingowe. Crowdsourcing to strategia współpracy, która umożliwia firmom korzystanie z wiedzy i umiejętności ich szerokiej sieci w celu rozwiązywania problemów lub realizacji wyznaczonych projektów. Zasadniczo jest to proces pozyskiwania pomysłów, usług lub informacji od grupy osób, a nie z jednego jedynego źródła. Dzięki temu nowemu, dynamicznemu podejściu firmy mogą korzystać z globalnych zasobów i rozszerzać zakres działań związanych z rozwiązywaniem problemów w rekordowym czasie. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o crowdsourcingu i jego działaniu.

Co to jest crowdsourcing?

Crowdsourcing to unikalne podejście do sourcingu, w którym organizacje wykorzystują kreatywny potencjał dużej, zróżnicowanej sieci ludzi. Jest to strategia współpracy, w której firmy zabiegają o pomysły, usługi lub informacje od dużej grupy ludzi.

Przed pojawieniem się Internetu, firmom trudno było pozyskiwać informacje lub usługi od szerokiej sieci ludzi. Crowdsourcing utorował firmom drogę do korzystania z globalnych zasobów i rozszerzenia zakresu działań związanych z rozwiązywaniem problemów w rekordowym czasie.

Jednak nie każdy crowdsourcing jest taki sam. Istnieją różne rodzaje crowdsourcingu, a każdy z nich ma swój własny zestaw zalet i wad. Zrozumienie różnych typów crowdsourcingu pomoże Ci określić, która strategia crowdsourcingu jest najlepsza dla Twojej organizacji.

 

Jak działa crowdsourcing?

Każda organizacja ma wyzwania, które można rozwiązać tylko z perspektywy zewnętrznej. Ale kiedy masz tysiące pracowników, może być trudno dotrzeć do tych, którzy nie są jeszcze wewnątrz organizacji. W przeszłości firmy zatrudniały zewnętrznych konsultantów, aby rozwiązać te złożone problemy. Jednak dzięki crowdsourcingowi organizacje mogą wykorzystać potencjał twórczy swojej szerokiej sieci, aby rozwiązać te wyzwania. Crowdsourcing może być realizowany za pośrednictwem różnych platform komunikacyjnych, takich jak media społecznościowe, strony internetowe czy wirtualne targowiska. Jeśli firma chce rozwiązać konkretny problem, może zamieścić swoje zapytanie na jednej z tych platform i zaprosić osoby z zewnątrz do pracy nad rozwiązaniem.

 

Dlaczego crowdsourcing jest korzystny?

Crowdsourcing pozwala organizacjom wykorzystać globalną sieć osób do szybkiego i skutecznego rozwiązywania złożonych problemów. Istnieje kilka korzyści z wdrożenia strategii crowdsourcingowej, które Twoja organizacja będzie chciała wykorzystać.

  • Opłacalność – Crowdsourcing jest strategią opłacalną. Firmy mogą zlecić praktycznie każde zadanie za ułamek ceny zatrudnienia pracownika na pełen etat.
  • Szybkie rozwiązywanie problemów – Ponieważ crowdsourcing jest strategią rozproszonego rozwiązywania problemów, organizacje mogą oczekiwać szybszego czasu reakcji niż w przypadku scentralizowanego zespołu.
  • Zaangażowanie pracowników – Crowdsourcing pozwala pracownikom poczuć się częścią procesu rozwiązywania problemów. Może to być świetny sposób dla liderów na zaangażowanie zespołów, zapewniając im jednocześnie poczucie celu.

 

Typy crowdsourcingu

Istnieje kilka różnych typów crowdsourcingu. Choć wszystkie mają swój własny zestaw wad i zalet, wszystkie mają potencjał, by szybko i skutecznie rozwiązywać trudne problemy.

  • Ideation – Generowanie pomysłów to proces burzy mózgów z zewnętrznymi źródłami w celu wymyślenia innowacyjnych lub kreatywnych pomysłów. Można to zrobić poprzez sesje burzy mózgów lub nawet ankiety online.
  • Współpraca – crowdsourcing oparty na współpracy polega na tym, że organizacje współpracują z zewnętrznymi stronami w celu realizacji projektu. Może to być szczególnie korzystne, jeśli masz problem, który wymaga kreatywnego rozwiązania.
  • Otwarta rywalizacja – Choć crowdsourcing oparty na otwartej rywalizacji nie wymaga współpracy, zachęca do kreatywnego rozwiązywania problemów. Otwarta konkurencja zaprasza strony zewnętrzne do rywalizacji o możliwość rozwiązania problemu.

 

Ograniczenia crowdsourcingu

Choć crowdsourcing jest skuteczną strategią dla wielu organizacji, nie jest pozbawiony ograniczeń. Przed wdrożeniem strategii crowdsourcingowej należy rozważyć potencjalne wady.

  • Czynnik wysokiego ryzyka – Crowdsourcing jest strategią wysokiego ryzyka. Chociaż istnieje kilka zalet crowdsourcingu, istnieje również szansa, że problem nie zostanie rozwiązany.
  • Źli aktorzy – Ponieważ crowdsourcing jest tak szeroką strategią, istnieje możliwość, że otrzymasz zły wkład. Ważne jest, aby monitorować działania crowdsourcingowe, aby upewnić się, że nie otrzymujemy niczego nieodpowiedniego.
  • Brak kontroli – Ponieważ crowdsourcing opiera się na zewnętrznych stronach, trudno jest utrzymać kontrolę nad procesem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *