Przychód a dochód. Czym się różnią?

Przychód a dochód. Czym się różnią?

Przychód i dochód to pojęcia, które często bywają mylone przez osoby, które na co dzień nie zajmują się finansami. Traktowanie tych terminów jako tożsame jest jednak bardzo dużym błędem. To dwa różne pojęcia, które oznaczają zupełnie coś innego. Czym różni się przychód i dochód?

Przychód a dochód: Czym się różnią?

Przychód i dochód to dwa kluczowe pojęcia w dziedzinie finansów. Są ze sobą powiązane, ale nie można ich traktować jednoznacznie. Przychód odnosi się do ogólnej kwoty pieniędzy, jaką otrzymuje jednostka, a dochód to coś więcej niż tylko ta ogólna suma. Aby lepiej zrozumieć, jakie są różnice między przychodem a dochodem, warto bliżej przyjrzeć się definicjom i kontekstowi, w jakim są używane.

Co to jest przychód?

Przychód to uzyskana kwota pieniężna, od której musi być odprowadzony podatek dochodowy. To przysporzenie majątkowe, które nie oddaje rzeczywistej sytuacji przedsiębiorcy czy pracownika. Nie uwzględnia bowiem kosztów uzyskania tego przychodu. Może być pozyskiwany m.in. z tytułu:

 • prowadzonej działalności gospodarczej,
 • stosunku pracy,
 • posiadanych nieruchomości.

Zawsze pamiętaj o tym, że przychód nie może być podstawą do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To jedynie łączna wartość sprzedanych dóbr i usług w danym okresie rozliczeniowym.

Załóżmy, że firma XYZ
zajmuje się sprzedażą produktów. W danym okresie czasu, np. miesiącu,
firma sprzedała 1000 jednostek produktu po cenie detalicznej 50 zł za
sztukę.

Przychody:
Przychody = Ilość jednostek sprzedanych * Cena jednostkowa
Przychody = 1000 * 50 zł = 50 000 zł

Co to jest dochód?

Dochód w dużo większym stopniu pozwala na poznanie rzeczywistej sytuacji ekonomicznej firmy. To wartość pozyskanych środków po odjęciu wszystkich kosztów i wydatków od uzyskanych przychodów. Najprościej mówiąc dochód = przychody – koszty uzyskania przychodu. Dochód stanowi istotny wskaźnik ekonomiczny, odzwierciedlający zdolność jednostki lub przedsiębiorstwa do generowania zysków.

Szukasz sposobu na utrzymanie płynności finansowej? Sprawdź najlepsze oferty faktoringu

 

Wróćmy do przykładu firmy XYZ. Firma miała różne koszty związane z produkcją i sprzedażą, takie jak koszty produkcji, koszty zatrudnienia, koszty marketingu itp. Zakładamy, że te koszty wynoszą 30 000 zł.

Dochód = Przychody – Koszty Dochód = 50 000 zł – 30 000 zł = 20 000 zł

W tym przykładzie, 20 000 zł jest zyskiem netto firmy, czyli jej dochodem. Dochód jest tym, co pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów od uzyskanych przychodów.

 

Dochód a przychód: Podatki

Czy podatki są pobierane od przychodu czy od dochodu? Jaka jest różnica między rozliczaniem podatku dochodowego w przypadku jednostek i firm? W Polsce podatki od dochodów są regulowane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Poniżej przedstawiam ogólny sposób funkcjonowania podatków w związku z dochodem i przychodem.

Przychód a dochód: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 1. Przychód:
  • Przychód obejmuje wszystkie korzyści majątkowe i niemajątkowe uzyskane przez podatnika, bez względu na źródło.
  • Przychody dzielą się na różne kategorie, takie jak dochody z pracy, dochody z kapitałów pieniężnych, dochody z najmu i dzierżawy, itp.
 2. Dochód:
  • Dochód to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu.
  • Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania przychodu.
 3. Obliczanie podatku:
  • Podatek jest nakładany na dochód.
  • W zależności od rodzaju dochodu, stosuje się różne stawki podatkowe.
  • Podatek PIT oblicza się, uwzględniając wszelkie ulgi podatkowe i odliczenia, do których podatnik może być uprawniony.

Przychód a dochód: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

 1. Przychód:
  • Przychód firmy obejmuje wszystkie dochody uzyskane ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 2. Dochód:
  • Dochód to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu.
  • Koszty uzyskania przychodu obejmują wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Obliczanie podatku:
  • Podatek CIT jest nakładany na dochód firmy.
  • Stawka podatku CIT wynosi stałe 19% lub 9% w przypadku małych przedsiębiorców zaczynających działalność.

Koszty uzyskania przychodu: Co to jest?

Tak jak pisaliśmy, podstawową różnicę między przychodem a dochodem stanowią koszty uzyskania przychodu. A czym one właściwie są? Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione przez podatnika w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub uzyskiwaniem innych źródeł przychodów. To wszystkie poniesione koszty, które są niezbędne do osiągnięcia przychodu.

Przykłady kosztów uzyskania przychodu mogą obejmować:

 1. Koszty produkcji lub zakupu towarów i usług: Koszty związane z produkcją lub zakupem produktów lub usług, które są sprzedawane w ramach działalności gospodarczej.
 2. Koszty wynagrodzeń i składek: Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, w tym pensje, premie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze.
 3. Koszty eksploatacyjne: Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją firmy, takie jak czynsze, opłaty za prąd, gaz, wodę, koszty telekomunikacyjne itp.
 4. Koszty marketingu i reklamy: Wydatki na promocję i reklamę produktów lub usług.
 5. Koszty szkoleń i rozwijania personelu: Wydatki na szkolenia pracowników i rozwijanie ich umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *