Kiedy warto skorzystać z usług firmy KRUK?

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Windykacja Online – Ranking Firm » Firmy Windykacyjne – Recenzje i Opinie » Kiedy warto skorzystać z usług firmy KRUK?

 

KRUK to najpopularniejsza firma, która działa w branży windykacyjnej w Polsce. Marka podkreśla, że zależy jej na jak największej ugodowości, dzięki czemu dłużnicy mogą w końcu pozbyć się ciążącego zadłużenia. Sprawdźmy zatem, co dokładnie oferuje Grupa KRUK.

 

Grupa KRUK – czym się zajmuje?

Grupa KRUK zajmuje się obsługą zadłużeń. Dotyczy to zarówno obsługi poszczególnych etapów postępowania windykacyjnego, jak i skupowania długów. Do KRUK-a mogą zgłosić się zarówno osoby, jak i firmy, które zmagają się z nadmiernym zadłużeniem.

KRUK podkreśla, że misją firmy jest budowanie pozytywnych relacji oraz pomoc w odzyskaniu wiarygodności finansowej. A to wszystko w zgodzie z normami społecznymi i prawnymi, które nakazują spłatę zaciąganych zobowiązań. Z tego względu Grupa KRUK podpisała Zasady Dobrych Praktyk, które zostały opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Poza tym KRUK otrzymał Certyfikat Etyczny ZPF.

➡ Czy należy się bać firmy windykacyjnej? Sprawdź, czym są Zasady Dobrych Praktyk w windykacji.

Grupa KRUK zapewnia proklienckie podejście do osób zadłużonych, przyjmując zasadę, że w przypadku długów zawsze można się porozumieć. Firma umożliwia rozłożenie zadłużenia na raty, tak aby klienci mogli krok po kroku wyjść z długów, zamiast wpadać w pętlę kolejnych zadłużeń.

Poza tym KRUK zaznacza, że do każdego klienta podchodzi indywidualnie. Firma stara się doradzać swoim klientom, wyjaśniać im bardziej skomplikowane kwestie, a także poszukiwać jak najlepszych rozwiązań.

Do tego KRUK tworzy i zapewnia wiele materiałów edukacyjnych na temat finansów i zadłużenia. Co więcej, to właśnie Grupa KRUK jest inicjatorem „Dnia bez Długów”, czyli corocznej akcji edukacyjnej, która ma na celu zachęcanie do spłaty zadłużenia.

 

Na czym polega oferta firmy KRUK?

Oferta firmy Kruk dotyczy szeroko pojętej windykacji. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju działania, związane z obsługą zadłużeń, w tym poszczególne etapy postępowania windykacyjnego (więcej informacji na temat 3 etapów postępowania windykacyjnego znajdziesz w tym artykule). Z tego względu oferta firmy KRUK obejmuje:

 • monitoring należności,
 • proces polubowny,
 • postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Poza tym KRUK zajmuje się również skupem długów, a także oferuje specjalistyczne usługi windykacyjne. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega każda z tych usług.

 

Na czym polega monitoring należności od Grupy KRUK?

Monitoring należności pozwala na szybką i skuteczną odpowiedź nawet na kilkudniowe opóźnienia w spłacie zadłużenia. Grupa KRUK podkreśla, że posiada odpowiednie know-how oraz szereg gotowych rozwiązań, które zwiększają szanse na odzyskanie należności już na tym etapie. Działania w ramach monitorowania należności polegają przede wszystkim na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem, w tym:

 • prowadzenie rozmów telefonicznych,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych i głosowych,
 • stosowanie zindywidualizowanych wezwań do zapłaty.

Grupa KRUK podaje, że na tym etapie jej skuteczność dotarcia i rozmowy z klientami wynosi niemalże 100%.

 

Na czym polega proces polubowny od Grupy KRUK?

Proces polubowny ma na celu przede wszystkim dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu oraz wypracowanie sposobu spłaty zadłużenia. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie.

Na tym etapie KRUK stara się również pozyskać informacje na temat sytuacji finansowej dłużnika, aby przewidzieć jego możliwości spłaty długu. Poza tym KRUK dba o to, aby zdobyć aktualne dane teleadresowe oraz ustalić stan majątkowy osoby zadłużonej.
Proces polubowny pozwala nie tylko zdyscyplinować osoby zadłużone, ale i ograniczyć ryzyko powiększania się zaległości.

 

Na czym polega postępowanie sądowe?

Do Grupy KRUK należy Kancelaria Prawna RAVEN, która reprezentuje partnerów biznesowych firmy w postępowaniach sądowych. Do jej zadań należy m.in.:

 • prowadzenie postępowania przedsądowego, którego celem jest polubowne rozwiązanie sporu,
 • prowadzenie postępować sądowych,
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania upadłościowego oraz naprawczego,
 • monitoring sądowy,
 • prowadzenie procesów due diligence,
 • prowadzenie postępowań spadkowych,
 • dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych i wierzytelności z sektora MŚP.

Poza tym KRUK bierze udział w ewentualnych postępowaniach egzekucyjnych.

➡ Masz dość opóźnień w spłacie należności? Sprawdź, w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług firm windykacyjnych.

 

Na czym polega skup długów przez Grupę KRUK?

Skup długów to drugi obok obsługi wierzytelności obszar, w którym działa Grupa KRUK. W ramach tej usługi KRUK pomaga swoim partnerom sfinalizować sprzedaż różnego rodzaju aktywów (detalicznych, korporacyjnych oraz MŚP). W zakresie skupowania długów Grupa KRUK działa na rynku polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim.

➡ Szukasz pomocy przy odzyskiwaniu należności? Znajdź najlepsze rozwiązanie windykacyjne w Rankingu Firm Windykacyjnych.

 

Na czym polegają specjalne usługi windykacyjne od grupy KRUK?

W ramach windykacyjnych usług specjalistycznych grupa KRUK zajmuje się obsługą wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. W tym zakresie KRUK realizuje zupełnie odrębny, zindywidualizowany proces, w którym wykorzystywane są wszelkie narzędzia, jakimi firma dysponuje.

Obsługa wierzytelności objętych hipoteką polega na wypracowaniu takiego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki sprawy i wysokości zobowiązania. W zależności od indywidualnej sytuacji doświadczeni konsultanci KRUK-a podejmują działania, które:

 • pomagają w regularnej spłacie zobowiązania,
 • prowadzą do restrukturyzacji kredytu,
 • prowadzą do sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku,
 • prowadzą do licytacji i sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji wraz z jej przejęciem.

Grupa KRUK świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą zadłużeń. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do klienta możemy liczyć na wypracowanie rozwiązania, które uwzględni nasze możliwości finansowe.

3.7/5 - (15 votes)