3 etapy postępowania windykacyjnego

3 etapy postępowania windykacyjnego

negocjacje dwóch biznesmentów w sali z widokiem na tle wierzowców

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie należności jest przekazane sprawy w ręce firmy windykacyjnej. Pomoże Ci ona w załatwieniu wszelkich formalności, a także będzie występowała w Twoim imieniu. Warto jednak, abyś wiedział, jak przebiega proces windykacji. Poznaj zatem 3 etapy postępowania windykacyjnego i sprawdź, na czym polega każdy z nich.

Czym jest windykacja?

Zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego artykułu, wyjaśnijmy, czym w ogóle windykacja jest, ponieważ wokół tej usługi narosło wiele mitów (przeczytasz o nich w artykule o 4 mitach związanych z działalnością firm windykacyjnych).

Windykacja to różnego rodzaju działania, które mają na celu odzyskanie należności. Co istotne, działania te muszą być zgodne z prawem, nie ma więc mowy o podejmowaniu przypadkowych czynności, związanych z odzyskiwaniem długów. Dlatego też możemy wyróżnić poszczególne etapy postępowania windykacyjnego, a każdy z nich składa się z określonych działań. Czas, aby przyjrzeć im się bliżej.

 

Jakie są etapy postępowania windykacyjnego?

Przede wszystkim wyróżniamy dwa rodzaje windykacji: windykację miękką oraz windykację twardą. Natomiast czynności, które firma windykacyjna podejmuje w ramach obu rodzajów windykacji, składają na 3 etapy postępowania windykacyjnego. Są to:

  • postępowanie polubowne,
  • postępowanie sądowe,
  • postępowanie egzekucyjne.

Na czym polegają poszczególne etapy postępowania windykacyjnego?

 

Postępowanie polubowne – czym jest?

Postępowanie polubowne to pierwszy krok na drodze do odzyskania należności, jakie firma windykacyjna podejmie w Twoim imieniu. Może ono przyjąć formę negocjacji, które pozwolą na określenie warunków spłaty długu, akceptowalnych zarówno przez Ciebie, jak i Twojego dłużnika. Co jednak ciekawe, często już samo podjęcie współpracy z firmą windykacyjną sprawi, że Twój kontrahent opłaci zaległą fakturę. Jednak, jeśli tak się nie stanie, firma windykacyjna przystąpi do działania.

W ramach postępowania polubownego firma windykacyjna zacznie kontaktować się z dłużnikiem, aby przypomnieć o konieczności zwrotu długu i ustalić warunki tej spłaty. Kontakt może mieć formę rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, czy wiadomości e-mailowych.

Jednak działania windykatora na tym etapie nie ograniczają się tylko do prób nakłonienia dłużnika do zwrotu należności. Firma windykacyjna może także upublicznić istniejące zobowiązanie poprzez zgłoszenie dłużnika do biura informacji gospodarczej, np. BIG InfoMonitor. Wpis do rejestru dłużników może nierzetelnemu kontrahentowi znacznie utrudnić prowadzenie działalności. Z tego względu będzie on bardziej skłonny do szybszego oddania długu.

W wielu przypadkach postępowanie windykacyjne kończy się sukcesem już na etapie postępowania polubownego. A co w przypadku, gdy pomimo tych działań dłużnik w dalszym ciągu nie wykazuje chęci do zwrotu należności? Wówczas należy przejść do postępowania sądowego.

 

Postępowanie sądowe – czym jest?

W ramach postępowania sądowego sprawa odzyskania należności trafia do sądu. Firma windykacyjna przygotowuje i składa w sądzie stosowne dokumenty oraz reprezentuje Cię w sądzie. W wyniku postępowania sądowego powinieneś uzyskać wyrok lub nakaz zapłaty, który stanowi podstawę odzyskania długu. Powinieneś również wystąpić o wydanie klauzuli wykonalności, która umożliwi realizację kolejnego etapu postępowania windykacyjnego.

Na tym etapie niezmiernie ważne jest poznanie majątku dłużnika oraz jego zabezpieczenie na poczet odzyskania należności.

Postępowanie sądowe wiąże się z różnego rodzaju kosztami, jednak większość firm windykacyjnych umożliwia ich kredytowanie. Dzięki temu nie musisz pokrywać tych kosztów z góry z własnej kieszeni. Natomiast po zakończeniu postępowania sądowego firma windykacyjna będzie mogła odzyskać te opłaty od dłużnika.

W niektórych przypadkach już sam wyrok sądu skłoni dłużnika do oddania długu. Jeśli jednak tak się nie stanie, będziesz musiał wykonać kolejny krok, czyli rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

 

Postępowanie egzekucyjne – czym jest?

Postępowanie egzekucyjne wymaga współpracy z komornikiem, który będzie ten etap postępowania windykacyjnego prowadził. Jednak najpierw musisz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji oraz zadecydować, z jakich części majątku dłużnika nastąpi spłata należności.

Natomiast rolą firmy windykacyjnej będzie nadzorowanie tego, aby postępowanie egzekucyjne przebiegało sprawnie i z korzyścią dla Ciebie. Do tego dochodzi kredytowanie kosztów egzekucyjnych, takich jak zaliczka komornicza, czy koszty dochodzenia należności z ruchomości lub nieruchomości.

 

Czym jest prewindykacja?

Czy wiesz, że największą skutecznością w odzyskiwaniu należności, cieszą się tzw. młode długi? Jest to rodzaj należności, w przypadku termin płatności upłynął krócej niż przed trzema miesiącami. Oznacza to, że im szybciej zdecydujesz się na postępowanie windykacyjne, tym Twoje szanse na odzyskanie długu rosną.

➡ Nie wiesz, która firma windykacyjna jest najlepsza? Sprawdź, zawsze aktualny Ranking Firm Windykacyjnych i wybierz najlepszą ofertę dla siebie.

To jednak nie wszystko. Przecież najlepszym rozwiązaniem jest niedopuszczenie do tego, aby dług w ogóle powstał. Jest to możliwe dzięki tzw. prewindykacji, czyli wykorzystaniu odpowiednich działań prewencyjnych. Zaliczamy do nich:

  • weryfikację stanu zobowiązania kontrahenta,
  • sprawdzenie, czy kontrahent nie został wpisany do bazy dłużników,
  • umieszczenie pieczęci prewencyjnej na wystawianych fakturach.

Podejmując powyższe działania prewencyjne, zwiększasz szanse na to, że Twój kontrahent opłaci fakturę na czas, a kolejne etapy postępowania windykacyjnego będziesz znał tylko z teorii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *