Czy wiesz, jak przeprowadzić cesję leasingu?

Czy wiesz, jak przeprowadzić cesję leasingu?

osoba w białej koszuli i czarnej marynerce trzymająca w jednej dłoni banknoty a w drugiej mały samochód

Leasing to sprawdzony sposób na finansowanie zakupu samochodu lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności. Zdarza się jednak, że raty leasingowe stają zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Kryzys w branży, utrata ważnego kontrahenta czy inne nieprzewidziane okoliczności mogą sprawić, że przychód firmy spadanie, a koszty pozostaną. Jednym ze sposobów na ich obniżenie jest właśnie cesja leasingu. Sprawdźmy zatem, na czym dokładnie polega to rozwiązanie, kto może z niego skorzystać i jak należy je przeprowadzić.

 

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu polega na przekazaniu osobie trzeciej obowiązków, jakie wynikają z umowy leasingowej. W wyniku cesji nowy nabywca leasingu przejmuje na siebie prawa i obowiązki związane z umową leasingową, które do tej pory przysługiwały dotychczasowemu leasingobiorcy. Oznacza to, że nowy leasingobiorca w wyniku cesji leasingowej może korzystać z leasingowanego przedmiotu w zamian za spłacanie rat leasingowych.

 Szukasz leasingu idealnego dla Twojej firmy? Poznaj różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym.

Z cesji leasingowej korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, dla których warunki leasingu są zbyt dużym obciążeniem finansowym. W trakcie obowiązywania umowy leasingowej nie mają oni jednak zbyt dużego pola manewru. Nie mogą sprzedać leasingowanego przedmiotu, ponieważ nie są jego właścicielami. Zazwyczaj nie mają również środków na wcześniejszy wykup takiego przedmiotu. Zresztą takie rozwiązanie często jest po prostu nieopłacalne. Podobnie jak wcześnie rozwiązanie umowy leasingowej i rezygnacja z leasingowanego przedmiotu. W takiej właśnie sytuacji warto skorzystać z cesji leasingowej. Dzięki temu dotychczasowy leasingodawca pozbędzie się kosztów, które stanowią zbyt duże obciążenie finansowe dla jego firmy.

 

Kto może przejąć leasing?

Leasing dla firmy może zostać przejęty przez niemalże każdego, kto zgodzi się na warunki leasingodawcy. Oczywiście pod warunkiem, że jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony pod kątem wiarygodności i zdolności kredytowej. Jednak, jeśli te podstawowe warunki zostaną spełnione, cesja leasingu powinna przebiec bez żadnych problemów.

Co ważne, dotyczy to przede wszystkim firm. Jeśli leasing miałby zostać przejęty przez osobę prywatną, która nie prowadzi działalności, będzie to o wiele bardziej skomplikowany proces.

Czy leasing to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy? Sprawdź, kiedy warto skorzystać z leasingu.

 

Cesja leasingu – kwestia odstępnego

Decydując się na cesję leasingu, leasingobiorca pozbywa się kosztów, które w mniejszym lub większym stopniu obciążają jego firmę. Jednak wraz z kosztami oddaje prawo do korzystania z leasingowanego przedmiotu oraz możliwość jego wykupu na atrakcyjnych warunkach. Dlatego przedsiębiorca, który zrzeka się leasingu na rzecz nowego leasingobiorcy, może zażądać odstępnego. Jest to rodzaj wynagrodzenia, które płaci osoba przejmująca leasing dotychczasowemu leasingobiorcy.

Z tego rozwiązania warto skorzystać szczególnie w przypadku, gdy wartość rynkowa leasingowanego przedmiotu jest dużo wyższa od kwoty, jaka pozostała do spłaty w ramach umowy leasingowej. Jest to niejako rekompensata za przekazanie wartościowego przedmiotu za część jego obecnej wartości.

Z drugiej strony z wysokością odstępnego nie warto przesadzać. Zbyt wysoka kwota odstraszy potencjalnych przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani przejęciem leasingu. Dotyczy to szczególnie umów leasingowych z długim okresem spłaty. W takim przypadku lepiej w ogóle zrezygnować z odstępnego lub zdecydować się na symboliczną kwotę.

 

Jak przeprowadzić cesję leasingu?

Przeprowadzenie cesji leasingu rozpocznij od kontaktu ze swoim leasingodawcą. To on określa warunki przejęcia leasingu przez trzeci podmiot, a także weryfikuje jego zdolność i wiarygodność kredytową. Pamiętaj, że za cesję leasingu zostanie naliczona opłata manipulacyjna za zmianę leasingobiorcy. Zazwyczaj wynosi ono około 500 – 1000 zł netto. Opłaca ją dotychczasowy lub nowy leasingobiorca. Wszystko zależy od tego, do jakiego porozumienia dojdziecie.

Poza tym powinieneś ustalić, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu. Zazwyczaj nie przechodzi ono na nowego leasingobiorcę, więc możesz wnioskować o zwrot środków za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Następnie poproś o obliczenie wszystkich opłat, jakie pozostały do spłacenia do końca leasingu. Na tej podstawie przygotujesz ofertę, która zachęci firmy do przejęcia Twojego leasingu. Taką ofertę możesz umieścić chociażby w popularnych serwisach ogłoszeniowych.

Jeśli zgłosi się do Ciebie firma zainteresowana Twoim leasingiem, możesz złożyć leasingodawcy wniosek o cesję leasingu. Jeśli wyda on odpowiednie zgody, możesz podpisać umowę cesji, rozliczyć się z leasingodawcą i nowym leasingobiorcą oraz przekazać temu ostatniemu przedmiot leasingu.

I to wszystko. Sam proces cesji leasingu nie jest skomplikowany. Jeśli faktycznie zależy Ci na pozbyciu się zobowiązania w postaci umowy leasingowej, cesja jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Szukasz korzystnego leasingu? Koniecznie przejrzyj najlepsze oferty w Rankingu Firm Leasingowych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *