Forfaiting czy faktoring – wybierz rozwiązanie dla swojej firmy

Forfaiting czy faktoring – wybierz rozwiązanie dla swojej firmy

kontenery transportowe

Forfaiting czy faktoring? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy chcą poprawić płynność finansową swojej firmy, dzięki skorzystaniu z usługi finansowania faktur lub umów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy faktoringiem a forfaitingiem oraz pomagamy w wyborze jednej z tych usług.

 

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa finansowania faktur. Polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje nieprzeterminowaną fakturę firmie faktoringowej, dzięki czemu niemalże od razu otrzymuje częściową zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Natomiast kontrahent opłaca fakturę zgodnie z terminem płatności, ustalonym pomiędzy nim a przedsiębiorcą.

Wysokość zaliczki wypłacanej przedsiębiorcy przez firmę faktoringową wynosi zazwyczaj od 70 do 90% wartości brutto faktury. Pozostała część należności trafia do przedsiębiorcy, gdy jego kontrahent opłaci fakturę. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca błyskawicznie otrzymuje zapłatę za fakturę, a jego kontrahent może korzystać z dłuższych terminów płatności.

➡ Chcesz skorzystać z faktoringu? Sprawdź najlepsze oferty faktoringowe w naszym rankingu firm faktoringowych.

 

Na czym polega forfaiting?

Natomiast forfaiting polega na przeniesieniu praw do należności terminowych, jakie powstały w wyniku zawarcia umów w handlu międzynarodowym. W tym przypadku przedsiębiorca (forfaitysta) od razu otrzymuje całkowitą zapłatę za sprzedany towar, która pomniejszona jest jedynie o opłatę na rzecz forfaitera, czyli firmy finansowej lub banku, który świadczy usługę forfaitingu.

 

Faktoring czy forfaiting – podobieństwa

Faktoring oraz forfaiting to bardzo podobne usługi, które poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa. W obu przypadkach mamy do czynienia z umową handlową nienazwaną, która opiera się na zasadach prawa cywilnego. Stronami umowy faktoringowej i forfaitingowej są przedsiębiorca oraz firma wykupująca należności. Jednak zarówno w przypadku faktoringu, jak i forfaitingu występuje jeszcze podmiot trzeci, czyli kontrahent (dłużnik). Nie jest on jednak stroną umowy pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową czy forfaitingową.

 

Faktoring czy forfaiting – różnice

Powyższe podobieństwa pomiędzy faktoringiem a forfaitingiem sprawiają, że obie te usługi bywają mylone. Przyjrzyjmy się zatem różnicom, które pozwolą na odróżnienie od siebie tych instrumentów finansowych.

Przede wszystkim usługa forfaitingu dotyczy tylko handlu międzynarodowego, podczas gdy z faktoringu mogą skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym (sprawdź nasz artykuł o faktoringu eksportowy i importowym).

Poza tym faktoring skierowany jest praktycznie do każdego przedsiębiorcy, bez względu na wielkość prowadzonej przez niego firmy. Cześć firm faktoringowych specjalizuje się nawet w obsłudze mikroprzedsiębiorstw, dzięki czemu z finansować można nawet faktury o wartości 700 zł brutto. W przeciwieństwie do tego forfaiting przeznaczony jest głównie dla największych przedsiębiorstw, obracających dużymi kwotami.

Obie usługi różnią się także pod względem ryzyka walutowego. W przypadku faktoringu mamy do czynienia z ograniczeniem ryzyka walutowego, ponieważ faktor od razu wypłaca przedsiębiorcy należność w walucie, którą ten może od razu wymienić na złotówki. Z kolei forfaiting pozwala na całkowitą eliminację ryzyka walutowego, ponieważ forfaiter uwzględnia dodatkowo czynniki gospodarcze oraz polityczne.

Co za tym idzie, faktoring jest tańszy od forfaitingu. Wynika to również z faktu, że ryzyko forfaitera jest wyższe od ryzyka faktora ze względu na dłuższy termin wymagalności spełnienia świadczenia oraz brak regresu.

Choć w przypadku obu usług mamy do czynienia z umową handlową nienazwaną, to forfaiting opiera się na umowach tajnych, podczas gdy faktoring zazwyczaj ma formę otwartą lub półotwartą.

Poza tym umowa forfaitingowa zawsze jest jednorazowa, ponieważ może dotyczyć tylko jednej wierzytelności. Natomiast umowa faktoringowa może mieć charakter ciągły lub okresowy, który obejmuje zarówno obecne, jak i przyszłe wierzytelności.

Dodatkowo w przypadku faktoringu termin płatności może wynieść maksymalnie 210 dni, choć niektóre firmy faktoringowe finansują faktury tylko z 60-, 90-dniowym terminem płatności. W ramach umowy forfaitingowej okres ten jest o wiele dłuższy. Zazwyczaj waha się od 6 miesięcy nawet do 10 lat.

Ponadto firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy od 70 do 90% wartości faktury brutto, podczas gdy w przypadku forfaitingu jest to zawsze 100% wierzytelności, pomniejszone o koszt usługi.

 

Faktoring czy forfaiting – co wybrać?

Zarówno faktoring, jak i forfaiting to usługi skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą poprawić płynność finansową swojej firmy. Jednak cel obu usług jest nieco inny. Faktoring służy przede wszystkim do zapewnienia firmie środków na bieżące funkcjonowanie. Z kolei istotą forfaitingu jest zabezpieczenie przedsiębiorcy przed zmianą kursu walutowego.

W przypadku mniejszych przedsiębiorstw, które wystawiają faktury o maksymalnie kilkudziesięciodniowym terminie zapłaty, sprawdzi się przede wszystkim faktoring lub ewentualnie faktoring eksportowy. Natomiast duże przedsiębiorstwa, bazujące na średnio- oraz długoterminowych terminach płatności w ramach międzynarodowych umów handlowych, zdecydowanie powinny zwrócić się ku forfaitingowi.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *