Jakie są rodzaje windykacji?

Jakie są rodzaje windykacji?

monety na stole

Na temat windykacji krąży wiele mitów. Niesłusznie kojarzy się ona z brutalnym odzyskiwaniem długów, które wielokrotnie przekroczyły wartość pierwotnych należności. Warto mieć świadomość, że takie działania nie mają nic wspólnego z windykacją, która przecież musi bazować na działaniach zgodnych z prawem. Nie zmienia to jednak faktu, że windykacja to pojemne pojęcie, pod którym kryje się cały wachlarz działań, nakierowanych na odzyskiwanie należności. Sprawdźmy zatem, jakie są rodzaje windykacji.

 

Rodzaje windykacji – jakie metody stosuje windykator?

Biorąc pod uwagę stosowane metody, możemy mówić o dwóch rodzajach windykacji: miękkiej i twardej.

Windykacja miękka

Windykacja miękka opiera się na metodach, które pozwalają na polubowne załatwienie sprawy. W tym przypadku windykator przede wszystkim podejmuje próby nakłonienia dłużnika, aby ten spłacił należność wierzycielowi. Windykator może w tym celu wysyłać ponaglenia zarówno listownie, jak i poprzez wiadomości SMS. Do tego może prowadzić rozmowy telefoniczne z dłużnikiem, a także ostrzegać przed konsekwencjami niespłacenia długu: wpisem do publicznego rejestru dłużników.

Windykacja twarda

Natomiast w przypadku windykacji twardej stosowane przez windykatora metody są bardziej dotkliwe dla dłużnika. Windykator może upublicznić informacje na temat zadłużenia oraz skierować sprawę do sądu. Ten rodzaj windykacji podejmowany jest, gdy windykacja miękka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

➡ Chcesz skorzystać z windykacji? Sprawdź nasz ranking najlepszych ofert windykacyjnych.

 

Rodzaje windykacji – jakie są etapy procesu windykacji?

Rodzaje windykacji możemy także podzielić ze względu na etapy procesu windykacji. W tym przypadku wyróżniamy:

  • windykację polubowną,
  • windykację sądową,
  • windykację egzekucyjną.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna to przede wszystkim przypomnienia o przekroczeniu terminu płatności, które mają na celu nakłonienie dłużnika do jak najszybszego rozliczenia się z wierzycielem. W tym przypadku windykator może posłużyć się pisemnymi wezwaniami do zapłaty, negocjacjami telefonicznymi, czy pobraniem gotówki. Co ważne, windykator może także działać na rzecz wypracowania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, która może polegać na przykład na rozłożeniu długu na mniejsze części i ułożenie harmonogramu ich spłat.

Windykacja sądowa

Jednak, jeśli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, a dłużnik nie garnie się do oddania długu, windykator może przystąpić do windykacji sądowej. W ten właśnie sposób kończy się około 15% wszystkich spraw windykacyjnych. Windykacja sądowa polega na złożeniu pozwu sądowego, rozpoczęcie postępowania sądowego, a w jego rezultacie uzyskanie sądowego nakazu zapłaty.

Windykacja egzekucyjna

Ostatnim etapem windykacji jest windykacja egzekucyjna. W tym przypadku dłużnik musi nie tylko spłacić dług, ale i pokryć koszty prowadzenia egzekucji oraz koszty sądowe. Na windykację egzekucyjną składają się:

  • skierowanie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji,
  • zajęcie składników majątku dłużnika,
  • realizacja zajęcia (licytacja, potrącenie wynagrodzenia).

➡ Nie wiesz jak wybrać firmę windykacyjną? W naszym artykule podpowiadamy czym kierować się przy wyborze firmy windykacyjnej.

 

Rodzaje windykacji – posiadanie praw do wierzytelności

Windykację możemy również podzielić ze względu na posiadanie praw do wierzytelności. W tym przypadku wyróżniamy:

  • windykację powierniczą,
  • windykację powierniczą z zaliczką,
  • windykację na zlecenie,
  • polubowną windykację na zlecenie.

Windykacja powiernicza

Windykacja powiernicza polega na tym, że wierzyciel przekazuje prawa do wierzytelności firmie windykacyjnej na czas trwania windykacji. Oznacza to, że właściciel długu staje się firma windykacyjna, co pozwala jej szybciej i sprawniej działać na rzecz odzyskania należności. Gdy tylko uda jej się odzyskać dług, przekazuje go pierwotnemu wierzycielowi.

Windykacja powiernicza z zaliczką

Windykacja powiernicza z zaliczką przypomina zwykłą windykację powierniczą, przy czym wierzyciel od razu otrzymuje zaliczkę (nawet do 90%) na poczet przysługujących należności.

Windykacja na zlecenie

Z windykacji na zlecenie mogą korzystać przede wszystkim wierzyciele, którym zakaz cesji nie pozwala na przekazanie wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej. Same działania firmy windykacyjnej nie różnią się od tych podejmowanych przy windykacji powierniczej. Jedyna różnica jest taka, że przy windykacji na zlecenie wierzyciel udziela firmie windykacyjnej pełnomocnictwa, dzięki któremu może ona występować w jego imieniu i działać na jego rachunek. Natomiast prawo do wierzytelności pozostaje przy wierzycielu.

Polubowna windykacja na zlecenie

Natomiast polubowna windykacja na zlecenie polega przede wszystkim na prowadzeniu negocjacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, których podejmuje się firma windykacyjna w imieniu wierzyciela. Ten rodzaj windykacji ma z jednej strony pomóc wierzycielowi w odzyskaniu długu, a z drugiej ma pozwolić na zachowanie dobrych relacji pomiędzy partnerami biznesowymi.

Windykacja niejedno ma imię, ale zawsze opiera się na przepisach prawa. To odróżnia profesjonalne firmy windykacyjne od usług, które z windykacją nie mają wiele wspólnego. Jeśli zależy nam na znalezieniu sprawdzonej firmy windykacyjnej, warto zajrzeć do Rankingu Firm Windykacyjnych i porównać poszczególne oferty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *