Faktoring eksportowy i faktoring importowy – czyli faktoring międzynarodowy, oraz faktoring krajowy

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Faktoring eksportowy i faktoring importowy – czyli faktoring międzynarodowy, oraz faktoring krajowy

kontenery import i eksport

Faktoring to usługa polegająca na finansowaniu faktur. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorstwa, które wystawiają faktury o odroczonych terminach płatności. Bez względu na to, czy współpracujesz z polskimi, czy zagranicznymi kontrahentami, firma faktoringowa pomoże Ci w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring to kompleksowa usługa, dzięki której przedsiębiorcy otrzymują dostęp do gotówki od razu po wystawieniu faktury i przekazaniu jej do firmy faktoringowej. W ramach tej usługi wyróżnia się przede wszystkim faktoring pełny i faktoring niepełny.

W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności kontrahenta zostaje przekazane firmie faktoringowej. Oznacza to, że to na faktorze spoczywa ciężar odzyskania należności od kontrahenta, który spóźnia się z zapłatą.

Natomiast w faktoringu niepełnym ryzyko niewypłacalności pozostaje przy przedsiębiorcy. Jeśli jego kontrahent nie opłaci faktury w terminie, to przedsiębiorca musi zwrócić firmie faktoringowej zaliczkę, jaką otrzymał w ramach faktoringu. W tym przypadku dochodzenie należności od kontrahenta również leży po stronie przedsiębiorcy. Na szczęście większość firm faktoringowych pomaga swoim klientom w odzyskaniu wierzytelności. Zresztą już sam fakt korzystania przez przedsiębiorcę z faktoringu często mobilizuje kontrahentów do terminowego rozliczania własnych zobowiązań.

Powyższy podział faktoringu opiera się na kryterium ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jednak rodzaje faktoringu wyróżniamy także na podstawie zasięgu terytorialnego. W tym przypadku mamy do czynienia z faktoringiem krajowym i faktoringiem międzynarodowym, a ten drugi dzielimy na faktoring eksportowy i importowy. Przyjrzyjmy się bliżej właśnie tym rodzajom faktoringu.

 

Faktoring międzynarodowy – na czym polega faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to rodzaj faktoringu międzynarodowego skierowanego w tym przypadku do przedsiębiorców, którzy opierają prowadzoną przez siebie działalność na eksporcie, czyli sprzedaży produktów lub świadczeniu usług na rynkach zagranicznych. Korzystając z faktoringu, zmniejszają oni ryzyko, jakie wiąże się z czasem oczekiwania na płatność od zagranicznego kontrahenta. W ramach faktoringu eksportowego przedsiębiorcy mogą wybrać różne warianty tej usługi, w tym opisany wcześniej faktoring pełny lub niepełny.

Faktoring eksportowy działa na takich samych zasadach jak tradycyjny faktoring. Po przekazaniu faktury z odroczonym terminem płatności do faktora ten wypłaca przedsiębiorcy około 80% wartości brutto takiej faktury. Pieniądze wypłacane są w walucie transakcji.
Z faktoringu eksportowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • eksportują produkty i usługi za granicę,
  • wystawiają swoim zagranicznym kontrahentom faktury o odroczonych terminach płatności,
  • potrzebują pomocy w zakresie weryfikacji zagranicznych kontrahentów,
  • chcą poszerzyć rynku zbytu na kolejne kraje,
  • poszukują rzetelnego partnera w finansowaniu działalności,
  • potrzebują środków na bieżącą działalność firmy.

A jakie korzyści wiążą się z korzystaniem z usługi faktoringu eksportowego? Przede wszystkim faktoring eksportowy zwiększa bezpieczeństwo działań eksportowych podejmowanych przed przedsiębiorcę. Poza tym firma faktoringowa weryfikuje potencjalnych kontrahentów z zagranicy. Do tego przedsiębiorca może dopasować usługę faktoringu eksportowego do poziomu własnej sprzedaży. Dzięki faktoringowi eksportowemu przedsiębiorstwo może zachować płynność finansową (sprawdź nasz artykuł o tym jak określić płynność finansową własnego przedsiębiorstwa), a w przypadku problemów z wypłacalnością kontrahenta może liczyć na pomoc firmy faktoringowe w odzyskaniu należności.

 

Faktoring międzynarodowy – na czym polega faktoring importowy?

Drugi rodzaj faktoringu międzynarodowego czyli faktoring importowy został stworzony z myślą o przedsiębiorcach importujących towary z rynków zagranicznych. W przypadku tej usługi firma faktoringowa z Polski nawiązuje współpracę ze swoim odpowiednikiem w kraju, z którego przedsiębiorca importuje produkty. W ten sposób polski faktor zapewnia przedsiębiorcy wiarygodność i wypłacalność. Dzięki temu zagraniczni dostawcy chętniej nawiązują współpracę z takim przedsiębiorcą, a on sam ma lepszą pozycję negocjacyjną. W ten sposób faktoring importowy zapewnia nie tylko płynność finansową przedsiębiorcy, ale i jego rozwój.

Dzięki faktoringowi importowemu przedsiębiorca:

  • może otrzymać zaliczkę na poczet własnych wierzytelności wobec zagranicznych dostawców,
  • nie musi wystawiać zagranicznemu dostawcy akredytywy lub gwarancji bankowej.

 

Na czym polega faktoring krajowy?

Z faktoringiem krajowym mamy do czynienia, gdy dany przedsiębiorca i jego kontrahenci są zarejestrowani w Polsce i współpracują ze sobą na terenie kraju. W tym przypadku przedsiębiorca może skorzystać z dowolnego rodzaju faktoringu, jakie oferowane są przez firmy faktoringowe w Polsce. Wszystko zależy od jego potrzeb i możliwości finansowych.

Poza wspomnianymi wcześniej faktoringiem pełnym i niepełnym przedsiębiorca może wybrać faktoring w wersji tajnej czyli faktoring cichy lub jawnej. Mali przedsiębiorcy mogą liczyć na współpracę z firmami faktoringowymi, które specjalizują się w mikrofaktoringu, co umożliwi im finansowanie faktur wystawianych nawet na niewielkie kwoty. Do tego dochodzi jeszcze opcja faktoringu odwrotnego, czyli finansowania zakupów.

Kilkumiesięczne zamrożenie gotówki w fakturach nie tylko nie pozwala na inwestycje w rozwój firmy, ale i utrudnia bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Co więcej, obecnie wielu kontrahentów nalega na faktury o odroczonych terminach płatności, przez co na zapłatę za sprzedany towar czy usługę przedsiębiorcy muszą czekać nawet 90, czy 120 dni.

Natomiast odpowiednio dobrana usługa faktoringu pomaga utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. Do tego decydując się na faktoring eksportowy lub faktoring importowy przedsiębiorca zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie działalności oraz buduje lepszy wizerunek w oczach zagranicznych dostawców. A to pozwala na jeszcze większy rozwój własnej firmy i zwiększenie obrotów.

➡ Jeśli szukasz najlepszej oferty faktoringowej sprawdź ranking firm faktoringowych ⬅

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *