Jakie są wskaźniki płynności finansowej firmy?

Jakie są wskaźniki płynności finansowej firmy?

strzałka na wykresie zw wskaźnikami

Jeśli prowadzisz własną firmę, pewnie zdajesz sobie sprawę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej. Jednak nie zawsze jest to takie proste, nawet jeśli nie masz trudności z pozyskiwaniem klientów. W poniższym artykule pokazujemy, jak możesz określić płynność finansową swojej firmy.

Dlaczego płynność finansowa jest tak ważna?

Płynność finansowa oznacza zdolność danego przedsiębiorstwa do terminowego spłacania własnych zobowiązań. To jeden z najważniejszych aspektów, jakie wiążą się z prowadzeniem firmy. To dlatego zachowanie płynności finansowej powinno stanowić priorytet każdej firmy. W końcu posiadanie środków na finansowanie bieżących wydatków, a także niezbędnych inwestycji, jest podstawą prowadzonej działalności i rozwoju. Bez tego każdej firmie grozi stagnacja, rosnące zadłużenie, a w konsekwencji nawet
i upadłość. I to pomimo posiadania konkurencyjnych cen, świetnych produktów, a nawet wielu klientów. Po prostu posiadanie gotówki jest o wiele ważniejsze od środków zamrożonych w towarze czy w fakturach.
Z tego też względu na podstawie płynności finansowej ocenia się ogólną kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Podstawowe informacje o płynności finansowej można poznać dzięki:

Przyjrzyjmy się teraz, jak można mierzyć płynność finansową danej firmy.

 

Jakie są podstawowe wskaźniki płynności finansowej?

Pomiar płynności finansowej jest możliwy dzięki wskaźnikom płynności finansowej, takich jak wskaźnik:

  • bieżącej płynności finansowej,
  • przyśpieszonej płynności finansowej,
  • środków pieniężnych,
  • natychmiastowej płynności finansowej.

Każdy z tych wskaźników można obliczyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z danych, które wyrażają stan zjawiska z początku i końca okresu sprawozdawczego. Drugim jest średnia, jaką uzyskujemy po dodaniu do siebie wyniku początkowego i końcowego, który następnie dzielimy przez 2. 

Zastanawiasz się, skąd wziąć środki na rozwój firmy? Sprawdź czy warto skorzystać z usług doradcy finansowego dla firm.

 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej pokazuje, czy dana firma ma wystarczające środki na pokrycie własnych zobowiązań. Dzięki niemu można wyliczyć, ile razy bieżące aktywa są w stanie pokryć bieżące zobowiązania. Dla zachowania równowagi finansowej wskaźnik bieżącej płynności powinien mieścić się
w zakresie 1,2-2. Niższy poziom tego wskaźnika oznacza, że firma nie ma środków na spłacanie własnych zobowiązań. 

 

Wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej

Z kolei wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej pokazuje, ile razy aktywa o dużym stopniu płynności pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Jeśli wskaźnik ten wynosi 1, to firma ma środki, aby spłacać własne bieżące zobowiązania.

 

Wskaźnik środków pieniężnych

Dzięki wskaźnikowi środków pieniężnych dowiadujemy się, jaka część zobowiązań może zostać spłacona za pomocą gotówki lub inwestycji krótkoterminowych.

 

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej służy do oceny stosunku środków, z których można odzyskać gotówkę do 3 miesięcy zobowiązań, których wymagalność przypada właśnie w takim okresie.

 Zastanawiasz się, jak najlepiej zadbać o finansowe przedsiębiorstwa? Sprawdź, jak poprawić płynność finansową w firmie.

Prowadząc własną firmę, nie możesz nie doceniać kwestii płynności finansowej. Pomijając ten aspekt, narażasz się na długi, a nawet bankructwo. Na szczęście znając powyższe czynniki, z łatwością ocenisz kondycję swojej firmy i wdrożysz działania, dzięki którym zachowasz płynność finansową swojej firmy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *