Cash flow – do czego służy rachunek przepływów pieniężnych?

Cash flow – do czego służy rachunek przepływów pieniężnych?

dwie postacie dyskutujące na tle wykresów finansowych

Czy da się szybko ocenić potencjał danego przedsiębiorstwa? Jak najbardziej! Wystarczy przeanalizować tzw. cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Sprawdźmy zatem, na czym dokładnie polega cash flow, a także jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tego dokumentu.

Czym jest cash flow?

Cash flow to inaczej sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Określane jest również jako sprawozdanie z przepływów finansowych. Co ważne, taki dokument pozwala podsumować przepływ środków w przedsiębiorstwie. A to dlatego, że uwzględnia on źródła tych środków i sposób ich wykorzystania.

W wyniku analizy cash flow możemy natychmiast poznać stopień płynności finansowej firmy oraz skuteczność ściągania należności. Ponadto cash flow pozwala poznać zdolność firmy do spłaty własnych zobowiązań. Innymi słowy, cash flow pokazuje potencjał przedsiębiorstwa i jego kondycję finansową.

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma poradzi sobie nawet w ciężkich czasach? Sprawdź, jak poprawić płynność finansową w firmie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że cash flow stanowi tylko jeden z elementów sprawozdania finansowego. Poza nim takie sprawozdanie składa się jeszcze z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Jednak to właśnie cash flow pozwala na najlepsze zobrazowanie sytuacji finansowej firmy dzięki temu, że uwzględnia faktyczny przepływ pieniędzy. Z tego względu, jeśli zależy nam na ocenie potencjału danej firmy i poznaniu jej kondycji, analiza cash flow będzie niezastąpiona.

 

Kto musi sporządzać cash flow?

Sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych to obowiązek jednostek, które zobowiązane są do badania sprawozdań finansowych (więcej informacji na temat znajdziesz tutaj). Wynika z tego, że są to m.in.:

 • grupy kapitałowe,
 • banki i SKOK-i,
 • spółki akcyjne,
 • spółki przejmujące i nowo związane.

Ponadto  dochodzą do tego jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły dwa z podanych warunków:

 • w ujęciu średniorocznym zatrudniały co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku wyniosła równowartość przynajmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość 5 000 000 euro.

 

Jak zbudować dokument cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych składa się z 3 głównych części. Są to przepływy pieniężne netto z działalności:

 • operacyjnej,
 • inwestycyjnej,
 • finansowej.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej to wszelkie środki, jakie generowane są
w ramach podstawowej działalności firmy. Oznacza to, że ta część cash flow dotyczy podstawy funkcjonowanie firmy, w tym produkcji i sprzedaży produktów czy usług.

Z kolei przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej to środki generowane lub wydawane
w ramach inwestycji niezbędnych do działania firmy. Ta kategoria cash flow dotyczy kosztów, jakie
w przyszłości mają przynieść danej firmie korzyści.

Natomiast przepływy pieniężne netto z działalności finansowej to wszelkie środki finansowe, pochodzące
z zewnątrz. Do tej kategorii zaliczamy m.in.: kredyty, obligacje lub emisje akcji.

Nie wiesz skąd wziąć środki na rozwój firmy? Sprawdź, jak finansować wydatki i inwestycje przedsiębiorstwa.

Ponadto, poza głównymi częściami dokument cash flow powinien zawierać następujące elementy:

 • przepływy pieniężne netto razem,
 • bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych,
 • środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego,
 • środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego.

Twoją firmę czekają spore wydatki? Sprawdź, jak sfinansować rozwój firmy za pomocą kredytu inwestycyjnego.

 

Jak analizować cash flow?

Każda z głównych części cash flow może dać wynik dodatni i ujemny. Jak należy to interpretować?
Po pierwsze, dodatni przepływ z działalności operacyjnej oznacza, że firma jest w dobrej sytuacji finansowej. Ponadto o niezłej kondycji przedsiębiorstwa może także świadczyć dodatni przepływ
z działalności finansowej.

Po drugie, ujemny przepływ pieniężny w zakresie operacyjnym i finansowym oznacza złą sytuację finansową firmy. Natomiast ujemne przepływy inwestycyjne są niemalże równoznaczne z bankructwem przedsiębiorstwa.

Chciałbyś poprawić płynność finansową swojej firmy? Pomyśl o skorzystaniu z faktoringu.

Cash flow to dokument, który pozwala na szybką ocenę sytuacji finansowej firmy. Ponadto, dzięki niemu
w kilka chwil ocenisz potencjał przedsiębiorstwa i jego przyszłość. Wystarczy tylko wiedzieć, jak czytać dane zawarte w rachunku przepływów pieniężnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *