Faktoring samorządowy – jak działa i ile kosztuje?

Faktoring samorządowy – jak działa i ile kosztuje?

ludzie spacerujący uliczkami miasta o zachodzie słońca

Nie tylko prywatne firmy, ale i samorządy miewają problemy z płynnością finansową. Wynika to ze zmniejszających się wpływów do budżetu, przy jednoczesnym wzroście zadłużenia podmiotów gospodarczych i osób prywatnych wobec jednostek samorządu terytorialnego. Może to prowadzić do powstania błędnego koła, gdy poszczególne podmioty będą zalegać z zapłatą na rzecz swoich kontrahentów. Wyjściem z takiej sytuacji jest usługa finansowania faktur. A dziś mogą z niej skorzystać także samorządy, dzięki specjalnej opcji faktoringu samorządowego. Sprawdźmy, na czym polega ta usługa.

Na czym polega faktoring samorządowy?

Faktoring samorządowy to rodzaj finansowania, kierowany do dostawców, współpracujących
z jednostkami samorządu terytorialnego, czyli gminami, miastami, powiatami lub województwami. Dzięki niemu na bieżąco opłacane są faktury, które otrzymuje samorząd, co przyczynia się do zachowania płynności finansowej zarówno przez te jednostki, jak i ich dostawców. Szczególnie że firma faktoringowa jest w stanie wypłacić nawet do 100% wartości faktury brutto. Co więcej, przy faktoringu samorządowym termin płatności faktury może wynosić nawet do 360 dni od dnia jej wystawienia.

Szukasz sprawdzonej firmy faktoringowej? Sprawdź naszą stronę o faktoringu z aktualnym rankigiem firm faktoringowych.

Stronami umowy w przypadku faktoringu samorządowego są:

  • faktorant – podmiot, świadczący usługi na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego,
  • faktor – firma faktoringowa, zapewniająca finansowanie w ramach faktoringu,
  • dłużnik – jednostka samorządu terytorialnego, korzystająca z usług faktoranta.

Dodajmy jeszcze, że usługa faktoringu samorządowego obejmuje zarówno samo finansowanie, jak
i obsługę oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności przez faktora. A to oznacza, że wypłacona dostawcom zaliczka nie podlega zwrotowi, jeśli samorząd nie rozliczy się z firmą faktoringową na czas. Choć to akurat zależy od szczegółowych warunków umowy faktoringowej i rodzaju tej usługi. Przyjrzymy się zatem, jakie są rodzaje faktoringu samorządowego.

 

Jakie są rodzaje faktoringu samorządowego?

Większość firm faktoringowych oferuje samorządom jeden z dwóch rodzajów faktoringu: pełny oraz niepełny (więcej informacji o tym, na czym polega faktoring pełny i niepełny, znajdziesz tutaj). Sprawdźmy, czym różnią się od siebie te usługi i w jakich okolicznościach należy wybrać jedną z nich.

W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności kontrahenta przenoszone jest na faktora, natomiast przy faktoringu niepełnym pozostaje ono po stronie faktoranta. Innymi słowy, faktoring pełny pozwala na pozyskanie gotówki przez faktoranta bez wzrostu zobowiązań. Z kolei faktoring niepełny
w pewnym sensie przypomina kredyt krótkoterminowy, zaciągany przez faktoranta.

Poza tym jednostki samorządu terytorialnego mogą również skorzystać z faktoringu odwrotnego.

 

Ile kosztuje faktoring samorządowy?

W przypadku faktoringu samorządowego koszty tej usługi ponosi faktorant. Zazwyczaj są to:

  • prowizja przygotowawcza,
  • prowizja operacyjna,
  • odsetki dyskontowe za finansowanie.

Jednak do tego mogą dojść jeszcze takie opłaty jak: opłata doradcza, inkasowa, opłata za prowadzenie postępowań spornych itp. 

 

Jak działa faktoring samorządowy?

Mechanizm działania faktoringu samorządowego jest prosty. Najpierw dochodzi do sprzedaży towaru bądź usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przez dostawcę. Następnie dostawca wystawia fakturę
i przekazuje ją firmie faktoringowej. Na tej podstawie firma faktoringowa wypłaca dostawcy zaliczkę
w wysokości nawet do 100% wartości faktury brutto. Następnie samorząd rozlicza się z faktorem, we wcześniej ustalonym terminie. Jeśli zaliczka wypłacona dostawcy przez firmę faktoringową nie stanowiła całej kwoty z faktury, to w tym momencie faktor przekazuje resztę środków dostawcy. I to wszystko. Tak przebiega cały proces finansowania w ramach faktoringu samorządowego.

Masz dość problemów z płynnością finansową swojej firmy i myślisz o skorzystaniu z faktoringu? Sprawdź, ile kosztuje faktoring.

 

Jakie korzyści daje korzystanie
z faktoringu samorządowego?

Faktoring samorządowy to korzyści dla każdej ze stron umowy. Przede wszystkim dostawca-faktorant natychmiast otrzymuje zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Nawet jeśli wystawił fakturę
o odroczonym terminie płatności. Dzięki temu zachowuje on płynność finansową i unika zatorów płatniczych.

Oczywiście na tym rodzaju faktoringu zyskuje także samorząd. Usługa ta pozwala jednostkom samorządu terytorialnego na realizowanie niezbędnych zakupów, nawet jeśli nie mają wystarczających środków
w ramach danego roku budżetowego. Co więcej, samorząd nie ponosi dodatkowych kosztów związanych
z faktoringiem samorządowym. Poza tym korzystając z faktoringu jednostka samorządu terytorialnego, nie zwiększa swojego współczynnika zadłużenia. 

Faktoring samorządowy to rozwiązanie, które poprawia płynność finansową zarówno dostawców, jak
i samych jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli w budżecie brakuje środków na ważną inwestycję, warto sięgnąć po ten sposób finansowania niezbędnych wydatków.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *