Faktoring cichy – jak działa, dla kogo jest dostępny?

Faktoring cichy – jak działa, dla kogo jest dostępny?

faktoring cichy

Chcesz skorzystać z usług firmy faktoringowej, ale nie wiesz, jak zareagują Twoi kontrahenci? Zastanawiasz się, jak skutecznie monitorować i egzekwować zaległe należności? W obu tych przypadkach w ofercie faktorów znajdziesz usługę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Dziś omówimy jedną z tych usług czyli faktoring cichy.

Czym jest faktoring cichy?

Faktoring cichy (niejawny, ukryty, tajny) polega na opłacaniu faktur przedsiębiorcy (faktoranta) przez firmę faktoringową (faktora), zanim płatnik (osoba kupująca produkty lub usługi od przedsiębiorcy) ureguluje należności w odroczonym terminie płatności (nawet do 90 dni). Kontrahent nie musi wyrażać zgody na ten proces, chyba że umowa między stronami zakazuje cesji wierzytelności, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Wyjaśnijmy to na przykładzie. Jesteś faktorantem. Faktor otrzymuje od Ciebie fakturę z odroczonym terminem płatności i wypłaca Ci pewną część kwoty jako zaliczkę, zwykle nie więcej niż 100% netto. Kiedy kontrahent Ci zapłaci, wysyłasz te pieniądze faktorowi, który przelewa Ci pozostałą kwotę. Oczywiście ponosisz koszt prowizji, odsetek (najlepiej, jeśli są naliczane za każdy rzeczywisty dzień finansowania) oraz innych opłat.

 

Jak działa faktoring cichy z regresem?

Wybierając cichy faktoring, musisz liczyć się z regresem, czyli zwrotem zaliczki w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Faktor zastrzega w umowie okres, w którym musisz postarać się o odzyskanie pieniędzy z przeterminowanej faktury, ale sam nie podejmuje windykacji – ze względu na utajnienie procesu przed dłużnikiem. Ryzyko niewypłacalności płatnika spoczywa na Tobie.

Faktoring z regresem jest nazywany także niepełnym lub niewłaściwym. Jest tańszy od wariantu bez regresu, czyli pełnego, w którym faktor przejmuje niewypłacalność kontrahenta i zajmuje się windykacją. Można powiedzieć, że wtedy nie interesuje Cię, kiedy płatnik ureguluje należność.

Nawiązujesz jednorazowe współprace z nowymi kontrahentami? Prawdopodobnie lepszym wyborem od faktoringu cichego z regresem jest faktoring klasyczny bez regresu, w którym nie musisz zwracać pieniędzy, jeśli płatnik okaże się nierzetelny.

 

Czym faktoring cichy różni się od faktoringu jawnego?

W przypadku faktoringu jawnego przeniesienie wierzytelności na firmę faktoringową nie jest ukrywane. Kontrahent musi być świadomy tego procesu. Faktor kontaktuje się z nim w celu potwierdzenia należności, a płatnik zleca przelew na konto faktora podane na fakturze. To indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymujesz po podpisaniu umowy faktoringowej.

W przypadku faktoringu cichego kontrahent nie wie, że korzystasz z usług firmy faktoringowej. Wszystko dzieje się za jego plecami. Opłaca fakturę, przelewając pieniądze na Twoje firmowe konto. Ty odpowiadasz za uregulowanie zaliczki wypłaconej przez faktora. Kiedy przelejesz mu pieniądze od kontrahenta, otrzymasz pozostałą kwotę z faktury.

 

Faktoring cichy a zakaz cesji wierzytelności w umowie

Niektórzy przedsiębiorcy są przekonani, że mogą korzystać z faktoringu ukrytego, mimo że umowa z kontrahentem zawiera zapis o zakazie cesji wierzytelności. Jak jest naprawdę?

  • Wystawca faktury może skorzystać z tajnego finansowania przez faktora, nie powiadamiając kontrahenta, o ile umowa nie wyklucza przeniesienia wierzytelności. W faktoringu cichym zachodzi cesja – tylko tajna.
  • Jeżeli umowa nie zezwala na cesję wierzytelności, przed rozpoczęciem współpracy z faktorem należy postarać się o zmianę niekorzystnego zapisu. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest faktoring jawny, ponieważ musisz porozmawiać z płatnikiem.

Podsumowując – faktoring tajny nie jest sposobem na obejście zakazu cesji wierzytelności.

 

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na faktoring cichy?

Powody stojące za wyborem faktoringu cichego są zależne zarówno od wielkości przedsiębiorstwa, jak i nastawienia kontrahentów. Znaczenie ma też wysokość prowizji, odsetek oraz innych opłat, które ponosi przedsiębiorca.

 

Faktoring ukryty dla spółek

Większe spółki preferują faktoring tajny ze względu na przyspieszone rozliczenie faktur i zachowanie pełnej kontroli nad monitorowaniem statusu płatności oraz ponaglaniem kontrahenta zwlekającego z przelewem. Przedsiębiorstwa z rozbudowanymi strukturami wewnętrznymi nierzadko korzystają ze stałego wsparcia kancelarii prawnych, które zajmują się windykacją miękką oraz twardą należności w imieniu spółki.

 

Faktoring tajny dla małych firm

Firmy z sektora MŚP preferują faktoring cichy ze względu na utrzymanie poprawnych relacji z kontrahentami, szczególnie kiedy zleceniodawcy zajmują dominującą pozycję. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych często obawiają się, że skorzystanie z faktoringu jawnego zostanie źle odebrane przez partnera biznesowego, co doprowadzi do pogorszenia warunków współpracy między nimi, a nawet jej zerwania.

Trzeba jednak przyznać, że wraz ze wzrostem popularności faktoringu jawnego ewentualne obiekcje przedsiębiorców, szczególnie niezaznajomionych z zasadami cesji wierzytelności, powinny słabnąć.

 

Czy warto korzystać z faktoringu cichego?

Główne korzyści faktoringu omówiliśmy w artykule „Kiedy warto skorzystać z faktoringu?”. Co przemawia za wyborem faktoringu cichego?

 

Zachowujesz dobry wizerunek firmy i płynność finansową

Faktoring niejawny jest chętnie wybierany przez duże przedsiębiorstwa. Połączenie tej usługi z ubezpieczeniem klienta pozwala im na zachowanie płynności finansowej bez korzystania z innych źródeł pieniężnych. Jeśli uważasz, że kredyt to lepsze rozwiązanie dla Twojej firmy, chociażby z racji planowanych inwestycji, sprawdź nasz ranking kredytów dla firm.

Faktoring tajny przyciąga również mniejszych przedsiębiorców, w tym nowo założone JDG, które mają ogromne trudności z uzyskaniem pożyczek bankowych. Jednym z powodów jest krótki staż na rynku. Firmy faktoringowe, w przeciwieństwie do banków, finansują jednoosobowe działalności gospodarcze i start-upy już od pierwszego dnia prosperowania.

 

Szybsza wypłata zaliczki faktoringowej

Faktoring ukryty przyspiesza wypłatę zaliczki przez faktora. W tym modelu pomija się informowanie kontrahenta o cesji należności – faktor nie musi kontaktować się z płatnikiem, aby potwierdzić fakturę zgłoszoną przez faktoranta. Dzięki temu rozwiązaniu zaliczka jest wypłacana nawet w ciągu kilku minut od wrzucenia faktury do systemu. Niestety – to wygodne rozwiązanie powoduje wzrost ryzyka i kosztów w faktoringu cichym.

 

Przedsiębiorca podtrzymuje dobre relacje biznesowe z kontrahentami

Niektórzy faktorzy nie chcą ingerować w stosunki pomiędzy własnymi klientami a ich kontrahentami. Z tego powodu oferują faktoring cichy, który nie wymaga od nich nawiązywania kontaktu z płatnikami przynajmniej raz w miesiącu, czyli podczas weryfikowania faktury.

O ile samo potwierdzenie faktury w faktoringu jawnym może być bezproblemowe, o tyle wysyłanie monitów przypominających o zaległych należnościach sprzyja konfliktom. Oczywiście faktorzy przeprowadzają windykację z pełnym szacunkiem w stosunku do drugiej strony, niemniej jednak dłużnik faktoringowy może zechcieć zerwać relacje biznesowe z faktorantem. W takiej sytuacji warto się zastanowić, czy faktycznie opłaca się kontynuować współpracę z osobą, która nie respektuje wyznaczonych terminów i tym samym – innego biznesu.

 

Faktoring cichy – podsumowanie

Choć jeszcze do niedawna z faktoringu cichego korzystały przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, to obecnie coraz więcej firm oferuje tę usługę również jednoosobowym działalnościom gospodarczym. Po faktoring tajny najczęściej sięgają przedsiębiorcy obawiający się, że jawna cesja wierzytelności na faktora popsuje relacje pomiędzy ich firmą a płatnikami. Na szczęście faktoring staje się coraz popularniejszy. Wraz z powszechnym zrozumieniem jego zasad powinna nastać większa tolerancja dla przedsiębiorstw, które zabezpieczają się przed utratą płynności finansowej.

Chcesz skorzystać z faktoringu tajnego? Zapoznaj się z naszym rankingiem firm faktoringowych, który znajdziesz tutaj. W aktualizowanym zestawieniu uwzględniamy firmy świadczące faktoring ukryty i jawny.

 

Najczęściej zadawane pytania o faktoring tajny

 

Czy cichy faktoring jest dostępny dla nowych firm?

Tak, nawet dla firm z bardzo krótkim stażem na rynku. W przeciwieństwie do kredytów czy leasingów nie jest wymagane aż 2-letnie prosperowanie. Zdarza się, że faktor współpracuje nawet z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi już od pierwszego dnia ich istnienia.

 

Na czym polega faktoring cichy bez BIK i baz?

Jeżeli przedsiębiorca ma np. zalegające raty leasingowe za samochód widoczne w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej), maleje scoring, czyli ocena punktowa sugerująca, czy dana osoba jest w stanie spłacać kolejne zobowiązania finansowe. Z kolei biura informacji gospodarczej, nazywane bazami dłużników, zbierają informacje pozytywne i negatywne o innych zobowiązaniach, np. rachunkach za media. Faktorzy mogą sprawdzać te rejestry, ale podchodzą inaczej do oceny klienta. O ile firma z zadłużeniami nie dostanie kredytu w banku, o tyle ma szansę na podpisanie umowy faktoringowej. Oczywiście faktor musi wziąć pod uwagę, czy klient będzie w stanie zwrócić zaliczkę w przypadku niewypłacalności kontrahenta.

 

 

2 komentarze

  1. Fig pisze:

    Przedsiębiorcy wybierają faktoring cichy, bo zazwyczaj kontrahenci się burzą…każdy dba o swoje interesy, a faktoring jest świetnym rozwiązaniem na zachowanie płynności finansowej. Nie powinno być to ukrywane no ale cóż, tego też nie przeskoczymy

  2. Irmina pisze:

    Warto po prostu korzystać z faktoringu. To prosta usługa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *