Czym jest cesja wierzytelności?

Czym jest cesja wierzytelności?

cesja wierzytelności a faktoring

Poszukując informacji na temat faktoringu i firm faktoringowych z pewnością spotkałeś się z określeniem cesja wierzytelności. Polega ona na przeniesieniu uprawień do wierzytelności z wierzyciela na nabywcę. Poniżej zajmiemy się zagadnieniem cesji wierzytelności w kontekście faktoringu.

 

Na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to jedna z kluczowych kwestii, z jaką będziesz miał do czynienia w przypadku korzystania z usługi faktoringu. Jak wspomnieliśmy powyżej, cesja wierzytelności jako taka to przeniesienie uprawnień do wierzytelności na nabywcę. W kontekście faktoringu oznacza to, że uprawienia do wierzytelności, które wynikają z faktur, są przenoszone z przedsiębiorcy, który faktury wystawił, na firmę faktoringową. Warto wspomnieć, że cesja jest także nazywana przelewem wierzytelności.

Po podpisaniu umowy o cesję wierzytelności dochodzi do zmiany właściciela wierzytelności. Oznacza to, że dotychczasowy właściciel zbywa się wszelkich uprawnień do tych wierzytelności oraz związanych z nimi konsekwencji, w tym roszczeń o zaległe odsetki. Przechodzą one na nowego właściciela, którym w tym przypadku jest firma faktoringowa.

W sytuacji zawierania umowy o cesję wierzytelności mamy do czynienia z dwiema stronami. Są to:

  • cedent, czyli dotychczasowy właściciel wierzytelności (przedsiębiorstwo, które wystawiło fakturę),
  • cesjonariusz, czyli nabywca wierzytelności (firma faktoringowa).

Jak widać dłużnik, czyli w tym przypadku kontrahent, który ma opłacić fakturę, nie jest stroną umowy o cesję wierzytelności. Oznacza to, że do zawarcia takiej umowy nie jest potrzebna jego zgoda. Oczywiście możesz spotkać się z pewnymi wyjątkami od tej zasady. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których taki wymóg został zastrzeżony w umowie pomiędzy kontrahentami, decydującymi się na współpracę.

 

Cesja wierzytelności a faktoring

Cesja wierzytelności to jeden z warunków, na podstawie którego firma faktoringowa finansuje faktury właśnie w ramach faktoringu. Mimo iż firma, której dane zobowiązanie dotyczy, nie musi wyrażać na nią zgody, to i tak większość firm faktoringowych informuje kontrahentów o tym, że doszło do cesji wierzytelności. Chyba że zdecydujesz się na usługę faktoringu niepełnego, w którym nie dochodzi do cesji wierzytelności lub faktoringu cichego, którego podstawą jest nieinformowanie kontrahenta o współpracy z firmą faktoringową.

Warto mieć na uwadze, że cesja wierzytelności ma nie tylko konkretne skutki pod względem prawnym, ale może dodatkowo wpływać dyscyplinująco na kontrahentów. Często świadomość cesji wierzytelności na firmę faktoringową sprawia, że partnerzy biznesowi opłacają otrzymane faktury w terminie, nawet jeśli w przeszłości zdarzały im się mniejsze lub większe opóźnienia. Z drugiej strony musisz mieć jednak świadomość, że cesja wierzytelności nie gwarantuje tego, że kontrahent się z Tobą rozliczy na czas. Jednak pomaga ona w zniwelowaniu negatywnych skutków takich opóźnień, dzięki temu, że jako przedsiębiorca otrzymałeś płatność za fakturę od firmy faktoringowej.

 

Czy faktoring i cesja wierzytelności to rozwiązanie dla Twojej firmy?

Faktoring kojarzy się przede wszystkim z finansowaniem faktur. Jednak to nie jedyne elementy, które mogą składać się na tę usługę. Firmy faktoringowe zajmują się także weryfikacją rzetelności kontrahentów oraz monitorowaniem wierzytelności. Dzięki temu masz pewność, że rozpoczynając współpracę z nowym partnerem biznesowym, nie narażasz swojego przedsiębiorstwa na straty. Dodatkowo oszczędzasz czas, gdyż nie musisz nadzorować tego, czy dany kontrahent opłacił faktury ani przypominać mu, aby tego dokonał w terminie.

To dodatkowe korzyści, które wiążą się z korzystaniem z usługi faktoringu. A jeśli zdecydowałeś się na faktoring, nasz Ranking Firm Faktoringowych z pewnością pomoże Ci w wyborze optymalnego rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *