Faktoring dla transportu – kiedy warto skorzystać?

Faktoring dla transportu – kiedy warto skorzystać?

faktoring transport

Branża transportowa jest jednym z najważniejszych sektorów krajowej gospodarki. Cechuje się sporą konkurencyjnością, co oznacza, że klienci skutecznie negocjują warunki współpracy, narzucając własne stawki i warunki. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, wielu przedsiębiorców wystawia faktury z odroczonymi terminami płatności – nawet do 90 czy 120 dni. To prowadzi do problemów z płynnością finansową firmy, a jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie, przedsiębiorstwo jest jeszcze bardziej narażone na zatory płatnicze. W skrajnych przypadkach faktury opłacane z opóźnieniem prowadzą do bankructwa. Jeżeli chcesz zapobiec tym problemom we własnej firmie transportowej, rozważ faktoring, czyli finansowanie faktur z wydłużonymi terminami płatności.

Problemy z terminowym opłacaniem faktur w branży transportowej to smutna codzienność

Firmy transportowe działają na typowym rynku konsumenta, na którym klienci przebierają między ofertami i mają silną pozycję negocjacyjną, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny usług i długie terminy płatności. Zdarza się, że przedsiębiorcy usiłują zdobywać zlecenia, rywalizując cenami. Niestety obniżenie stawek albo okazuje się niewystarczające, albo prowadzi do kłopotów finansowych. Przedsiębiorstwo nie reguluje płatności u własnych dostawców, więc nadszarpuje relacje biznesowe i traci zaufanie.

Na rynku transportowym powszechne jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności – o 60, 90, a nawet 120 dni. Praktyka niekorzystna dla przedsiębiorców stała się obowiązującym standardem. W efekcie branża transportowa plasuje się wysoko w pewnych rankingach. Niestety nie ma się czym pochwalić, bo to rankingi oparte na statystykach dotyczących zadłużeń poszczególnych branż i badaniach analizujących, ilu kontrahentów nie opłaca faktur w terminach. Z danych Instytutu Keralla Research wynika, że aż 80% zapytanych przewoźników zmaga się z płaceniem faktur po czasie.

Wyjściem z tej pechowej sytuacji i sposobem na uratowanie płynności finansowej firmy jest faktoring dla transportu, czyli finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności.

Na czym polega faktoring dla firm transportowych?

Głównym argumentem stojącym za stworzeniem usługi faktoringu było wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej i uniknięciu zatorów płatniczych. Faktoring w transporcie jest także często wykorzystywany jako łatwo dostępne źródło finansowania działalności, szczególnie w porównaniu z produktami bankowymi.

Kto jest kim w faktoringu transportowym?

Aby zrozumieć, jak działa faktoring, musisz poznać strony transakcji. Właściciel firmy transportowej to faktorant, a firma faktoringowa to faktor. Kontrahent, który otrzymuje fakturę z odroczonym terminem płatności od przewoźnika, to dłużnik faktoringowy, nazywany także odbiorcą.

Jednym z czynników decydujących o skorzystaniu z finansowania faktur są zapisy umowy handlowej zawartej między przewoźnikiem a klientem. Faktoring polega na przeniesieniu należności z faktury na firmę faktoringową – zachodzi cesja wierzytelności. Z tego powodu umowa handlowa nie może zawierać zakazu cesji. Czy to oznacza, że nigdy nie skorzystasz z faktoringu dla transportu? Niekoniecznie. Warto zgłosić ten problem firmie faktoringowej. Wiele podmiotów oferuje pomoc w przekonaniu kontrahenta do renegocjacji lub wyrażeniu jednorazowej zgody na cesję.

Pamiętaj, że niechęć kontrahenta do tego rozwiązania może wynikać z braku świadomości. Niektórzy przedsiębiorcy mylnie utożsamiają firmy faktoringowe z windykacyjnymi. O ile faktor może wspierać przedsiębiorcę w odzyskaniu należności, o tyle sam korzysta z zewnętrznych usług.

Finansowanie faktur w branży transportowej krok po kroku

Załóżmy, że umowa handlowa między Twoją firmą a stałym kontrahentem nie zawiera wspomnianego zakazu cesji wierzytelności. Odbiorca faktury nie ma nic przeciwko faktoringowi. Jak skorzystać z takiej usługi?

  1. Wystawiasz fakturę jak dotychczas i wysyłasz ją kontrahentowi.
  2. Logujesz się na wybraną platformę faktoringową. Oczywiście wcześniej musisz przejść przez proces wnioskowania i zakładania konta, aczkolwiek niektórzy faktorzy pozwalają na sfinansowanie jednej faktury „na próbę” – w ramach przetestowania usługi.
  3. Wrzucasz fakturę do systemu faktora i postępujesz zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli nie masz systemu abonamentowego, czyli stałej stawki za comiesięczny faktoring, otrzymasz jednorazową wycenę, którą musisz zaakceptować aby móc skorzystać z usługi. Wartość faktury nie może przekraczać przydzielonego limitu – ogólnego lub dla danego odbiorcy.
  4. Faktor przejmuje należności i wypłaca Ci zaliczkę faktoringową, wynoszącą zwykle od 70% do 90% wartości brutto faktury. Pozostała kwota, pomniejszona o prowizję, trafi na Twoje konto, kiedy kontrahent zapłaci faktorowi za wykonaną usługę. Zaliczka jest wypłacana firmie transportowej nawet tego samego dnia. To oznacza, że do tej pory zamrażane pieniądze zostają natychmiastowo uwolnione.

W powyższym scenariuszu kontrahent przelewa pieniądze bezpośrednio faktorowi, ponieważ jest świadomy usługi. To faktoring jawny. Jego przeciwieństwem jest faktoring cichy, w którym odbiorca faktury nie wie współpracy przewoźnika z faktorem. Kontrahent zleca przelew na konto klienta, a ten wysyła go faktorowi. Uwaga – ciche finansowanie faktur nie oznacza, że umowa może zawierać zakaz cesji! Należność jest przenoszona, tylko bez wiedzy Twojego klienta, któremu taka niejawna usługa absolutnie nie szkodzi.

Faktoring dla transportu obejmuje również usługi dla firm współpracujących z zagranicznymi podmiotami. W takim przypadku masz do czynienia z faktoringiem eksportowym. Firmy oferujące ten rodzaj finansowania faktur znajdziesz w Rankingu Firm Faktoringowych.

Co zrobi faktor, jeśli kontrahent opłaci fakturę od firmy transportowej z opóźnieniem lub nie zapłaci w ogóle?

Reakcja firmy faktoringowej na opóźnioną płatność lub brak przelewu od dłużnika faktoringowego jest zależna od rodzaju finansowania, na które zdecyduje się firma transportowa.

Faktoring dla firm transportowym – model bez regresu

Jeśli przewoźnik skorzysta z faktoringu pełnego (bez regresu), faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. To oznacza, że jeśli Twój odbiorca faktury nie zapłaci, Ciebie to… nie obchodzi. Faktor zajmuje się windykacją. To najwygodniejsza, ale także najdroższa opcja. Ten model jest polecany firmom transportowym współpracującym co rusz z nowymi kontrahentami, których dobrze nie znają.

Faktoring dla firm transportowym – model z regresem

Nieco inaczej dzieje się w faktoringu niepełnym (z regresem). Jak sama nazwa wskazuje, faktor na mocy roszczenia zwrotnego oczekuje zwrotu zaliczki faktoringowej, kiedy kontrahent nie opłaci faktury. Większość firm faktoringowych monitoruje płatności i podejmuje działania ponaglające dłużnika do opłacenia zaległej faktury, ale nie bierze na siebie odpowiedzialności finansowej, kiedy kontrahent nie wykona przelewu. Z tego powodu ten wariant jest rekomendowany firmom transportowym współpracującym ze stałą bazą sprawdzonych klientów, którzy przestrzegają terminów.

Oczywiście między terminem płatności a żądaniem zwrotu zaliczki jest przestrzeń na uregulowanie zaległości. Trzeba też podkreślić, że nie każdy faktor nalicza od razu prowizję za zwłokę. Właściciele firm transportowych mogą liczyć na co najmniej kilka dni, a nawet miesiąc bez dodatkowych opłat. Jeśli w tym okresie kontrahent opłaci fakturę, przedsiębiorca nie zostanie obarczony wyższą prowizją za finansowanie. Wszelkie terminy i opłaty powinny być opisane w umowie faktoringowej.

Faktoring dla transportu – korzyści dla firm transportowych

Główną zaletą faktoringu dla transportu jest przede wszystkim utrzymanie płynności finansowej i unikanie zatorów płatniczych. Nie denerwujesz się pieniędzmi zamrożonymi nawet na 3 miesiące, bo otrzymujesz niemal natychmiastową zapłatę za zrealizowaną usługę. Dzięki temu pokrywasz bieżące zobowiązania firmy transportowej. Twoją uwagę mogą zaprzątać jedynie kolejne zlecenia, a nie zaległe płatności.

Ponadto przewoźnik korzystający z faktoringu dla transportu zyskuje na konkurencyjności, ponieważ może oferować kontrahentom dłuższe terminy płatności, nie narażając firmy na straty. Gdyby się zdarzyło, że dotychczas rzetelny partner biznesowy lub nowy klient nie opłaci faktury, faktor pomoże Ci w wysyłaniu monitów i dalszych krokach windykacyjnych, oczywiście z poszanowaniem relacji biznesowej.

Warto także pamiętać, że faktoring transportowy to dobre zastępstwo kredytów firmowych. Po pierwsze – usługa faktoringu jest dostępna nawet od pierwszego dnia działalności gospodarczej. Tymczasem krótki staż działalności bywa barierą nie do pokonania w banku. Po drugie – faktoring online cechuje się uproszczonymi formalnościami i redukuje nielubianą papierkologię. Podpisujesz umowę ramową współpracy przez internet, a wszelkie rozliczenia są przeprowadzane na platformie faktoringowej, do której masz dostęp z dowolnego miejsca.

Najczęściej zadawane pytania o faktoring dla branży transportowej

Ile się czeka na pieniądze od firmy faktoringowej?

To zależy od rodzaju faktoringu. W wariancie jawnym firma faktoringowa weryfikuje kopię faktury u Twojego odbiorcy, który mógłby wskazać ewentualne nieprawidłowości. Czas wypłaty zaliczki jest zależny od tej weryfikacji. Oczywiście umowa przewiduje okres, w którym faktor powinien uzyskać odpowiedź, ale często przelew jest realizowany tego samego dnia. W modelu cichym ten etap nie jest konieczny, więc zaliczka może zostać przelana niemal natychmiastowo. Niektórzy faktorzy oferują przelewy ekspresowe, które mogą kosztować ok. 25 zł netto.

Ile kosztuje faktoring transportowy?

Chociaż cena faktoringu w branży transportowej to kwestia indywidualna, możesz obliczyć przykładowy koszt jednorazowej lub abonamentowej usługi, korzystając ze specjalnych kalkulatorów firm faktoringowych. SMEO może pobrać 2 863,48 zł za sfinansowanie faktury o wartości 21 000 zł brutto z 90-dniowym terminem płatności, przy czym koszt usługi wynosi 1 885,71 zł po odliczeniu podatków. Z kolei orientacyjna cena faktoringu abonamentowego w PragmaGO to 2450 zł netto za limit wynoszący 200 000 zł (ceny cennikowe z 30.03.2022).

 

Faktoring dla branży transportowej - oferty

bibby faktoring logo
Bibby Financial Services
- Faktoring dla firm transportowych
monevia logo
Monevia
- Faktoring dla firm transportowych
Factris
- Faktoring międzynarodowy

➡ Sprawdź też pełny Faktoring Ranking

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *