Jak określić płynność finansową własnej firmy?

Jak określić płynność finansową własnej firmy?

płynność finansowa firmy obliczanie

Możesz być specjalistą w swojej branży. Tworzone przez Ciebie produkty lub świadczone usługi mogą stać na najwyższym poziomie. Klienci mogą ustawiać się do Ciebie w kolejce. A mimo to możesz ledwo wiązać koniec z końcem i każdego miesiąca liczyć się z każdym groszem, aby tylko wystarczyło Ci środków na opłacenie pracowników, ubezpieczeń i podatków. Jak to możliwe? Wszystko przez brak płynności finansowej. Poniżej pokazujemy, jak możesz ją określić w odniesieniu do własnego przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega płynność finansowa?

Czym jest płynność finansowa? To zdolność Twojej firmy do terminowego spłacania bieżących zobowiązań i dokonywania zakupów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli nie jesteś w stanie regularnie rozliczać się z kontrahentami, a w dodatku zdarzają Ci się opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń czy zlecaniu przelewów do ZUS-u, czy urzędu skarbowego, to znak, że Twoja firma ma problemy z płynnością finansową.

A taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę płynność finansowa jest ważniejsza niż osiągane przez firmę zyski. Ostatecznie, gdy musisz zlecić przelew, liczą się środki, które faktycznie posiadasz na koncie firmowym w banku, a nie sumy, jakie znajdują się na wystawianych przez Ciebie fakturach. Bez płynności finansowej Twoja firma nie jest w stanie funkcjonować, ponieważ nie masz pieniędzy, aby wywiązywać się z umów.

 

Jak sprawdzić płynność finansową?

W określeniu płynności finansowej twojej firmy pomoże Ci uważne przeanalizowanie bilansu, rachunku zysku i strat lub rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Poza tym płynność finansową możesz rozpatrzeć w ujęciu statycznym lub dynamicznym. W pierwszym przypadku płynność finansową analizujesz w odniesieniu do konkretnego dnia. W tym drugim odnosisz się do określonego okresu.

 

Jak zmierzyć płynność finansową?

Do oceny płynności finansowej posłuży Ci kilka wskaźników, takich jak:

  • wskaźnik bieżącej płynności,
  • wskaźnik przyśpieszonej płynności,
  • wskaźnik środków pieniężnych,
  • wskaźnik płynności natychmiastowej.

Aby obliczyć te wskaźniki, musisz wziąć pod uwagę początek oraz koniec okresu sprawozdawczego. Różnica między nimi będzie odzwierciedleniem zmian płynności finansowej na przestrzeni danego okresu sprawozdawczego. Innym sposobem jest zbadanie płynność finansowej pod kątem średnich wielkości. W tym przypadku musisz zsumować dane z początku i końca okresu sprawozdawczego, a następnie podzielić je przez 2.

Wskaźnik bieżącej płynności pokazuje, ile razy aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Optymalny poziom tego wskaźnika mieści się w przedziale 1,2 – 2,0. Oznacza, że o płynności finansowej firmy mówimy, gdy kwota aktywów jest mniej więcej dwa razy większa od bieżących pasywów. Jeśli wartość tego wskaźnika jest niższa, to w firmie brakuje środków na pokrycie bieżących zobowiązań.

Wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej odnosi się do tego, ile razy aktywa płynne pokrywają zobowiązania. Wskaźnik ten powinien mieć wartość minimum 1,0, abyśmy mogli mówić o płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik środków pieniężnych odnosi się do poziomu aktywów i zobowiązań, które rozliczasz w formie gotówki. Ten wskaźnik dotyczy aktywów, które pozwolą Ci na jak najszybsze regulowanie zobowiązań. Jeśli Twoja firma nie dysponuje gotówką, musisz liczyć się ze stratą, a także z dodatkowymi kosztami, wynikającymi z tzw. utraconych możliwości.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej informuje o środkach, które jesteś w stanie odzyskać w ciągu 3 miesięcy.

Przedsiębiorstwo, które traci płynność finansową, naraża się na wiele negatywnych konsekwencji. Z czasem mogą pogorszyć się wyniki finansowe oraz pozycja rynkowa Twojej firmy. Poza tym zmniejszeniu może ulec elastyczność w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jeśli chcesz temu przeciwdziałać, zadbaj o płynność finansową swojego przedsiębiorstwa (sprawdź nasz artykuł „Jak poprawić płynność finansową w firmie?”). Jednym ze sposobów na poprawę płynności jest korzystanie z usługi faktoringu (sprawdź nasz Ranking Faktoringu), która pozwala na natychmiastowe rozliczenia z kontrahentami dzięki finansowaniu faktur z długimi okresami płatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *