Czym jest faktoring pełny i niepełny? Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z faktoringu z ubezpieczeniem należności

Czym jest faktoring pełny i niepełny? Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z faktoringu z ubezpieczeniem należności

komputer z wykresem finansowym

Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, na pewno chcesz skrócić czekanie na przelewy od kontrahentów, którzy płacą za towary lub usługi nawet 90 dni po zrealizowaniu zamówienia. W utrzymaniu płynności finansowej pomoże Ci faktoring, czyli finansowanie faktur. Dzięki niemu możesz otrzymać do 100% należności brutto już w dniu wystawienia faktury. Poznaj dwa najpopularniejsze warianty faktoringu: faktoring pełny (z regresem) i faktoring niepełny (bez regresu). Dowiedz się, czym się różnią i które firmy faktoringowe specjalizują się w tych usługach.

Krótko o podstawach faktoringu

Faktoring klasyczny (tradycyjny) polega na finansowaniu faktur sprzedażowych z odroczonym terminem płatności przez firmę faktoringową (faktora). Kiedy zweryfikuje on fakturę przesłaną przez klienta (faktoranta), wypłaci mu zaliczkę, wynoszącą od 70% do nawet 100% wartości brutto faktury. W zamian przedsiębiorca poniesie koszty, na które w podstawowym wymiarze składają się odsetki i prowizja. Zajrzyj do artykułu o kosztach faktoringu – przeanalizowaliśmy metody naliczania odsetek, prowizji oraz inne opłaty.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca unika zaburzenia płynności finansowej i powstania zatorów płatniczych wskutek zamrożenia środków w fakturach. Zamiast czekać na pieniądze nawet przez 3 miesiące, dysponujesz nimi niemal od razu i przeznaczasz na dowolny cel. Z punktu widzenia kontrahenta (prawie) nic się nie zmienia – w faktoringu cichym przelewa kwotę na Twoje konto, w faktoringu jawnym – na rachunek faktora. Co istotne, zyskujesz przewagę konkurencyjną, bo możesz proponować kontrahentom terminy płatności dłuższe niż rywale na rynku.

Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli kontrahent nie opłaci faktury przekazanej do faktoringu? To, co zrobi firma faktoringowa, zależy od rodzaju usługi: faktoringu pełnego (bez regresu), nazywanego także faktoringiem z ubezpieczeniem należności, lub faktoringu niepełnego (z regresem). Te warianty różnią się stroną, która odpowiada za niewypłacalność kontrahenta (ryzyko niedokonania spłaty), i konsekwencjami braku płatności.

 

➡ Sprawdź ranking firm faktoringowych, aby porównać warunki finansowania faktur i otrzymać indywidualne oferty!

 

Jak działa faktoring pełny (bez regresu)?

W faktoringu pełnym firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta i zajmuje się windykacją zadłużenia. Istotnym elementem faktoringu bez regresu jest ubezpieczenie wierzytelności (należności handlowych), które zapewnia odszkodowanie dla faktora na wypadek braku płatności od odbiorcy faktury. Firma faktoringowa nie oczekuje, że zwrócisz jej otrzymaną wcześniej zaliczkę, dzięki czemu Twoja płynność finansowa nie ucierpi.

Uwaga – aby faktoring pełny jak najlepiej wsparł Twój biznes, suma ubezpieczenia należności musi być jak najbliższe limitowi faktoringowemu. W przeciwnym razie świadczenie nie pokryje kwoty należnej faktorowi.

Dobrym przykładem jest faktoring z ubezpieczeniem w ING Commercial Finance. Ochrona obejmuje:

 • od 60% do 90% należności w przypadku polisy klienta,
 • do 90% wierzytelności w przypadku polisy ING,
 • do 100% należności w eksporcie w ramach FCI (Factors Chain International).

 

Zalety faktoringu pełnego Wady faktoringu pełnego
Przejęcie ryzyka niewypłacalności przez firmę faktoringową Wyższe koszty w porównaniu z faktoringiem niepełnym
Większe bezpieczeństwo finansowe dla faktoranta (nie musi zwracać zaliczki) Niedostępny w faktoringu cichym (tajnym) ze względu na konieczność kontaktu faktora z kontrahentem
Brak obciążenia czasochłonną windykacją Faktor ponosi większe ryzyko, więc może stosować wyśrubowane wymagania wobec klientów i ich faktorantów, dotyczące m.in. obrotów
Wsparcie faktora w kontakcie z dłużnikiem Firma faktoringowa może akceptować polisy wyłącznie od wybranych towarzystw ubezpieczeniowych i wymagać dodatkowych zabezpieczeń, np. pełnomocnictw do rachunków
Szczegółowa weryfikacja faktoranta i kontrahentów pod kątem wiarygodności płatniczej

Dla kogo jest faktoring pełny z ubezpieczeniem należności?

Faktoring z ubezpieczeniem wierzytelności sprawdzi się u przedsiębiorców, którzy:

 • intensywnie rozszerzają grono klientów i często nawiązują jednorazowe współprace z nowymi kontrahentami,
 • planują rozszerzać działalność na rynki zagraniczne (wtedy mogą skorzystać z faktoringu eksportowego),
 • zamierzają utrzymywać płynność finansową bez podejmowania dodatkowego ryzyka,
 • realizują długofalowe kontrakty na duże kwoty, będące głównym źródłem utrzymania firmy i potrzebne jak najszybciej do zamawiania materiałów, surowców czy opłacania podwykonawców,
 • osiągają kluczowe dochody dzięki zaledwie kilku kontrahentom, co oznacza, że ich niewypłacalność wywołałaby spore problemy,
 • wolą, aby ewentualną windykacją kontrahentów zajęła się osobna firma,
 • zastanawiają się, jak zdyscyplinować najbardziej opieszałych kontrahentów,
 • potrzebują wsparcia w gruntownym prześwietlaniu sytuacji finansowej potencjalnych partnerów biznesowych,
 • mają ubezpieczenie należności handlowych (w takiej sytuacji faktor przejmuje prawa i obowiązki ubezpieczonego wynikające z umowy).

Jeżeli chcesz skorzystać z faktoringu pełnego, ale pozostawić monitorowanie należności i rozliczenia spłat pracownikom w firmie, zapytaj faktora o tzw. faktoring in-house. Jeszcze jedną ciekawą opcją jest faktoring wymagalnościowy bez regresu, czyli taki, w którym wyznaczasz termin wypłaty zaliczki przez faktora.

 

Które firmy oferują faktoring pełny (bez regresu)?

Bibby Financial Services
IFIS Finance
Factris

 

Na czym polega faktoring niepełny (z regresem)?

W faktoringu niepełnym (z regresem, niewłaściwym) ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona w terminie, firma faktoringowa zażąda zwrotu zaliczki od faktoranta, który będzie odpowiadał za odzyskanie należności od kontrahenta. Czas, w którym zaliczka powinna wrócić do faktora, nazywa się okresem regresu. Co prawda firma faktoringowa może wesprzeć przedsiębiorcę w windykacji, ale naliczy za te czynności opłaty.

 

Zalety faktoringu niepełnego Wady faktoringu niepełnego
Niższy koszt w porównaniu z faktoringiem pełnym Konieczność zwrotu zaliczki w przypadku braku spłaty od kontrahenta
Opcjonalne wsparcie faktora w windykacji kontrahenta Ryzyko zaburzenia płynności finansowej wskutek zwrotu zaliczki
Firma faktoringowa może udzielić klientowi dodatkowego, bezpłatnego okresu finansowania na spłatę zadłużenia (nie pobierze wyższych odsetek i prowizji w tym czasie) Brak zwrotu zaliczki w wyznaczonym terminie może wygenerować dodatkowe opłaty
Okrojone wymagania wobec kontrahentów zgłoszonych do faktoringu ze względu na mniejsze ryzyko faktora

Komu się opłaca faktoring niepełny?

To wariant dla Ciebie, jeśli:

 • stale współpracujesz z kontrahentami opłacającymi faktury pod koniec okresu płatności, ale zawsze terminowo,
 • Twoja firma ma dział windykacyjny, który może się zająć odzyskiwaniem należności,
 • chcesz korzystać z faktoringu bez ponoszenia zbyt wysokich kosztów,
 • mocno dywersyfikujesz przychody, mając szeroki portfel kontrahentów, więc niewypłacalność kilku z nich nie zagrozi płynności finansowej Twojej firmy.

 

Gdzie znaleźć faktoring niepełny (bez regresu)?

Idea Money
PragmaGO
FlexIdea

 

Faktoring mieszany, czyli kompromis między faktoringiem pełnym a niepełnym

Faktoring mieszany łączy zalety faktoringu pełnego i niepełnego. W tym wariancie firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale tylko do pewnej wysokości. Przedsiębiorca odpowiada za brak spłaty zadłużenia powyżej wyznaczonej kwoty.

 

Faktoring pełny a niepełny – różnice

Faktoring pełny (z ubezpieczeniem wierzytelności) Faktoring niepełny
Ryzyko niewypłacalności kontrahenta Po stronie firmy faktoringowej Po stronie faktoranta
Regres Nie Tak, faktorant zwraca zaliczkę faktorowi
Koszt Większy ze względu na podwyższone ryzyko firmy faktoringowej i składkę ubezpieczeniową Mniejszy ze względu na niższe ryzyko faktora, aczkolwiek koszty ewentualnej windykacji mogą podbić stawkę
Wymagania Faktor przywiązuje większą uwagę do obrotów i wiarygodności płatniczej kontrahentów Firma faktoringowa weryfikuje kontrahentów pod kątem kondycji finansowej, ale formalności są ograniczone
Rodzaj windykacji Miękka i twarda Miękka i twarda

 

Najczęściej zadawane pytania o faktoring pełny i niepełny

 

Czy można korzystać z faktoringu z regresem i faktoringu bez regresu jednocześnie?

Tak, najwygodniej podpisać umowę z firmą świadczącą obie usługi. Dzięki temu rozwiązaniu możesz objąć faktoringiem pełnym część kontrahentów, np. dominujących w strukturze Twoich dochodów. Z kolei faktoring niepełny sprawdzi się w przypadku nowych współprac.

 

Ile jest czasu na zwrot zaliczki w faktoringu niepełnym?

Firmy faktoringowe zwykle nie wymagają zwrotu zaliczki od razu po upływie terminu płatności. Jeśli kontrahent nie spłaci wierzytelności w terminie, rozpocznie się tzw. okres dodatkowego finansowania, w którym faktor może – ale nie musi – pobierać wyższe odsetki i prowizje. Dopiero potem nadejdzie okres regresu, w którym należy oddać zaliczkę faktorowi. Od terminu płatności na fakturze do zwrotu zaliczki może upłynąć nawet więcej niż 30 dni.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *