Rodzaje faktoringu

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Rodzaje faktoringu

 

Rodzaje faktoringu – baza wiedzy

Faktoring jest rodzajem krótkookresowego finansowania działalności firmy, w szczególności w okresach problemów z płynnością finansową. Faktoring, znany też jako „pożyczka pod fakturę” jest popularną usługą dedykowaną przedsiębiorcom, którzy sprzedają swoje usługi lub towary innym firmom. Istotne jest to, aby sprzedaż następowała na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. Atutów faktoringu jest naprawdę wiele, ponieważ pozwala on nie tylko na znaczną poprawę płynności finansowej przesiębiorstwa, ale również pozwala na zaoszczędzenie czasu i energii poświęconej na egzekucję należności. To tylko niektóre z wielu zalet tej usługi. Faktoring ma wiele odmian, a o najważniejszych jego rodzajach przeczytają Państwo poniżej. Warto podkreślić, że usługa faktoringowa jest korzystna zarówno dla faktora, jak i dla firmy faktoringowej.

Na naszym blogu opublikowaliśmy także artykuł opisujący dostępne na rynku rodzaje faktoringu – zachęcamy do zapoznania się również z tą treścią!

 

Podział faktoringu ze wzlędu na ryzyko niewypłacalności:

  • Faktoring pełny, nazywany również faktoringiem bez regresu lub faktoringiem właściwym, jest najszerszym rodzajem umowy faktoringowej. Pozwala on na całkowite przekazanie ryzyka niewypłacalności firmy, która zobowiązana jest do uregulowania faktury, na bank (lub inną instytucję faktoringową). Podpisując umowę na faktoring bez regresu pozbywamy się w 100% ryzyka. Faktor, odkupując od nas fakturę bierzez na siebie całe ryzyko, tego że płatność za fakturę nie zostanie uregulowana.
  • Faktoring z regresem, czyli faktoring niepełny, polega na zawarciu umowy, w której strony stwierdzają, że na faktora nie jest przenoszone ryzyko niewypłacalności firmy zobowiązanej do opłacenia faktury. Problem ewentualnej niewypłacalności pozostaje po stronie klienta (faktoranta). Warto wiedzieć, że w przypadku, w którym wierzyciel nie opłacił faktury w wyznaczonym terminie, czyli wówczas kiedy roszczenie stało się wymagalne oraz minął dodatkowy czas, który uwzględniono w umowie faktoringowej, klient (faktorant) musi zwrócić faktorowi kwotę zaliczki, którą ten wpłacił wcześniej za wykup danej należności. Ten dodatkowy czas wynosi zwykle od 14 do 60 dni (tak zwany zwrot zaliczki z czasem regresu).
  • Faktoring mieszany to, jak sama nazwa wskazuje, połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Polega on na tym, że faktor ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale tylko do wysokości oznaczonej w umowie faktoringowej. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności jest rozłożone między firmą faktoringową a faktorem.

Dla klienta najbezpieczniejszą formą finansowania jest faktoring pełny. Ma on wiele zalet, a najważniejszą z nich jest to, że nie ponosi on odpowiedzialności finansowej za niewypłacalność własnym kontrahentów, oszczędza czas, pieniądze, nie musi angażować się w ściąganie długu od klienta. Te wszystkie kwestie leżą w gestii faktora. Warto wiedzieć, że faktoring niepełny jest korzystny wówczas, kiedy znamy naszych kontrahentów, jesteśmy pewni co do ich wypłacalności. Faktoring bez regresu to najpopularniejszy rodzaj tej usługi. Pamiętajmy, że już w momencie wciągnięcia danego przedsiębiorcy – kontrahenta – do umowy faktoringowej (tutaj więcej o tym jak wygląda standardowa umowa faktoringowa), dokonuje się wstępnej weryfikacji wypłacalności przedsiębiorcy lub instytucji. Ponadto faktoring pełny wymaga dopełnienia zdecydowanie większej ilości formalności, a jego koszty są wyższe od kosztów związanych z ustanowieniem faktoringu niepełnego. Więcej na temat faktoringu pełnego i niepełnego przeczytasz w tym artykule.

 

Podział faktoringu ze wzlędu na jawność umowy:

Kolejnym podziałem faktoringu, tym razem ze względu na jawność umowy faktoringowej wobec dłużnika, jest podział na faktoring jawny oraz faktoring tajny.

  • Faktoring jawny, zwany również otwartym oraz notyfikowanym to ten rodzaj umowy faktoringowej, w której kontrahent jest informowany o przejęciu jego wierzytelności przez firmę faktoringową. Poinformowanie kontrahenta następuje bezzwłocznie i jest to zadanie firmy faktoringowej. Wskazuje ona również numer rachunku bankowego oraz wszystkie dane faktora tak, aby dłużnik nie miał wątpliwości co do płatności za wystawione przez firmę faktoringową faktury. Faktoring notyfikowany jest najpopularniejszą formą faktoringu.
  • Faktoring cichy, czyli inaczej faktoring tajny lub nienotyfikowany, polega na tym, że kontrahent nie jest zawiadamiany w żaden sposób o tym, że firma faktoringowa zawarła umowę z faktorem i przejęła jego zobowiązania. Dłużnik po prostu otrzymuje faktury od faktora i to na jego konto powinna zostać wpłacona wierzytelność. W tym miejscu trzeba podkreślić, że faktoring cichy pod względem prawnym możliwy jest do zastosowania tylko przy faktoringu niepełnym. Faktoring cichy wykorzystywany jest bardzo rzadko. Stanowi on tylko 10% umów faktoringowych.

 

Podział faktoringu ze względu na termin zapłaty:

  • faktoring dyskontowy – gdy przejęcie wierzytelności następuje na podstawie cesji
  • faktoring zaliczkowy – gdy faktor przekazuje faktorantowi określoną zaliczkę za wierzytelności.
  • faktoring wymagalnościowy – gdy pieniądze są przelewane na konto faktoranta już w momencie upływu terminu płatności danej faktury

 

Inne rodzaje faktoringu:

Wyróżniamy również faktoring krajowy oraz eksportowy, ze względu na rodzaj kontrahenta, oraz faktoring z wyodrębnioną usługą kredytową oraz bez wyodrębnienia usługi kredytowej – we względu na strukturę wewnętrzną firmy. Istnieje również pojęcie tak zwanego mikrofaktoringu (więcej o mikrofaktoringu tutaj), czyli faktoring w ramach mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Faktoring dla małych firm staje się coraz bardziej popularny. Inną usługą mającą w nazwie faktoring, choć nie do końca będącą faktoringiem jest tak zwany faktoring odwrotny.

Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami ze świata faktoringu i chcesz pogłębiać swoją wiedzę na temat tej usługi to zachęcamy do sprawdzania naszego bloga, na którym regularnie pojawiają się aktualności i analizy związane z faktoringiem (i nie tylko).

 

Sprawdź nasz ranking firm faktoringowych