Jakie są rodzaje faktoringu?

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Jakie są rodzaje faktoringu?

faktoring rodzaje

Faktoring polega na wykupowaniu przez firmy faktoringowe wierzytelności, które wynikają z faktur, wystawianych przez przedsiębiorstwa. W ten sposób wiele firm finansuje swoją działalność, godząc ze sobą długie terminy płatności z utrzymaniem płynności finansowej. Zresztą to nie jedyne korzyści związane z usługą faktoringu.

Jednak decydując się na tę usługę, musisz podjąć kilka kluczowych decyzji. Jedną z nich jest wybór faktora, w czym pomoże Ci aktualny ranking faktoringu. Drugą kwestią jest wybór samej usługi, gdyż w zależności od potrzeb, możesz skorzystać z innej formy faktoringu. Przyjrzyjmy się zatem, jakie rodzaje faktoringu oferują firmy faktoringowe.

 

Rodzaje faktoringu

W ramach faktoringu możemy wyróżnić kilka różnych usług, w zależności od tego, jakie zastosujemy kryterium. Podział faktoringu może przebiegać na podstawie m.in.:

 • zakresu ryzyka przejmowanego przez faktora,
 • momentu, w którym dłużnik zostaje zawiadomiony o zawartej umowie faktoringowej,
 • zasięgu terytorialnego,
 • moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność.

Na czym one polegają?

 

Rodzaj faktoringu a zakres ryzyka

W zależności od zakresu podejmowanego przez faktora ryzyka możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

 • faktoring pełny, czyli faktoring bez regresu,
 • faktoring niepełny, czyli faktoring z regresem,
 • faktoring mieszany.

W ramach faktoringu pełnego to faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów, na których wystawiłeś faktury, objęte tą usługą. Wybierając tę opcję, nie tylko otrzymujesz na bieżąco zapłatę za faktury, ale jesteś także zabezpieczony w razie sytuacji, gdyby twój kontrahent nie wywiązywał się z płatności na czas.

Z kolei faktoring niepełny polega na tym, że faktor wykupuje należności wynikające z faktur, ale odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność twoich kontrahentów w dalszym ciągu spoczywa na tobie. Oznacza to, że jeśli twój kontrahent nie opłaci faktury na czas, będziesz musiał zwrócić faktorowi środki, jakie wypłacił ci w ramach faktury objętej faktoringiem. Wyegzekwowanie rozliczenia faktury przez kontrahenta będzie należało do ciebie.

W przypadku faktoringu mieszanego mamy do czynienia z połączeniem obu powyższych usług. Najczęściej polega to na tym, że faktor przejmuje tylko część ryzyka niewypłacalności kontrahentów, w ramach określonego limitu. Do ustalonej kwoty obowiązują zasady faktoringu pełnego, a po jej przekroczeniu – niepełnego.

W tym artykule znajdziesz więcej informacji na temat faktoringu pełnego i niepełnego.

 

Rodzaje faktoringu a moment zawiadomienia dłużnika

W ramach tego kryterium wyróżniamy:

Faktoring jawny polega na tym, że twój kontrahent otrzymuje informacje o cesji praw do wierzytelności przez firmę faktoringową. W tym przypadku powinien on również wyrazić na to zgodę.

Z kolei w przypadku faktoringu cichego twoi kontrahenci nie są informowani o tym, że Twoja firma korzysta z tego typu usług. Ten rodzaj faktoringu można stosować tylko w przypadku opcji faktoringu niepełnego.

Natomiast faktoring półjawny dotyczy sytuacji, w której kontrahent dostaje informację o cesji praw do wierzytelności przez faktora, w chwili otrzymania od niego wezwania do zapłaty.

 

Rodzaje faktoringu a zasięg terytorialny

Ze względu na zasięg terytorialny wyróżniamy:

 • faktoring krajowy,
 • faktoring międzynarodowy.

Faktoring krajowy skierowany jest do przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce i na terytorium tego kraju prowadzą swoją działalności i oferują swoje usługi.

Natomiast faktoring międzynarodowy przeznaczony jest dla firm, które współpracują i rozliczają się z zagranicznymi podmiotami. W tym przypadku możesz skorzystać z faktoringu importowego, czyli usługi, która zapewnia ochronę należności zagranicznych dostawców. W ten sposób wzmacniasz swoją pozycję wiarygodnego i wypłacalnego importera. Jeśli jednak twoja działalność polega w dużej mierze na eksporcie, możesz skorzystać z usługi faktoringu eksportowego.

 

Rodzaje faktoringu a moment otrzymania zapłaty

Jeszcze inne rodzaje faktoringu wyróżniamy ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność:

 • faktoring dyskontowy (przyśpieszony),
 • faktoring zaliczkowy (awansowym),
 • faktoring wymagalnościowy.

W ramach faktoringu dyskontowego otrzymujesz płatność z tytułu faktury zaraz po przekazaniu jej faktorowi, choć jest ona pomniejszona o prowizję. Faktoring zaliczkowy polega na tym, że faktor wypłaca Ci od ręki tylko część należności, na jaką została wystawiona faktura. Resztę kwoty, pomniejszoną o prowizję firmy faktoringowej, otrzymasz, gdy Twój kontrahent ureguluje całość należności.

Z kolei faktoring wymagalnościowy dotyczy sytuacji, w której pieniądze za fakturę otrzymujesz dopiero w momencie, gdy Twój kontrahent dokona zapłaty. Ten rodzaj faktoringu przeznaczony jest dla firm, którym zależy przede wszystkim na tym, aby w ogóle otrzymać należności wynikające z faktury.

Poza omówionymi powyżej rodzajami faktoringu możemy wyróżnić jeszcze takie usługi, jak faktoring odwrotny, faktoring online, czy mikrofaktoring, które szczegółowo omówiliśmy w osobnych artykułach.

Jak widzisz faktoring to rozbudowana usługa. Dzięki temu możesz dopasować jej zasady do swoich potrzeb i możliwości. A gdy już je określisz, wybierz najlepszego faktora z sprawdzając ranking firm faktoringowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *