Jak odzyskać należności?

Jak odzyskać należności?

kłodka założona na dokumentach leżących na stole

Niedotrzymywanie terminów płatności to zmora wielu polskich przedsiębiorców. Przez to, zamiast pracować nad rozwojem własnej firmy, muszą nieustannie walczyć o odzyskanie należności. Sprawdźmy zatem, jak można zrobić to szybko i skutecznie.

Czym są należności?  

Zgodnie z najprostszą definicją, należności to kwota, jaką należy komuś wypłacić. Natomiast w języku prawa cywilnego pojęcie należności odnosi się do uprawnień do otrzymania określonej sumy pieniędzy, która wynika z zawartej wcześniej umowy. Takie uprawnienia mogą przysługiwać zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, a także organizacjom, które mają osobowość prawną. Co więcej, należność jest określana przez termin spłaty oraz kwotę.

Warto także dodać, że z kwestią należności wiążą się dwa inne pojęcia. Z jednej strony mamy wierzyciela, czyli osobę, która jest uprawniona do odzyskania należności. Z drugiej mówmy o dłużniku, czyli osobie, która zobowiązana jest do wypłacenia należności.  

Potrzebujesz sprawdzonej pomocy w odzyskiwaniu należności? Zapoznaj się z naszym Rankingim Firm Windykacyjnych.

 

Jakie są rodzaje należności?

Należności możemy podzielić na różne rodzaje, w zależności od przyjętych kryteriów, takich jak termin płatności, stopień wymagalności, tytuł powstania lub stopień realności. Przyjrzyjmy się bliżej kilku z tych rodzajów.

W przypadku podziału należności ze względu na termin płatności wyróżniamy:

  • należności krótkoterminowe,
  • należności długoterminowe.

Oznacza to, że należności krótkoterminowe to takie, które należy spłacić w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Natomiast w przypadku należności długoterminowych termin spłaty wynosi więcej niż 1 rok.

Z kolei, jeśli dzielimy należności ze względu na stopnień wykonalności, to otrzymujemy:

  • należności niewymagalne,
  • należności wymagalne.

W praktyce oznacza to, że należności niewymagalne powstają wraz ze zobowiązaniem. Jeśli podpisujemy umowę kredytową, to należność ta jest niewymagalna do terminu spłaty pierwszej raty kredytu. Natomiast w przypadku należności wymagalnych wierzyciel może podjąć działania, które mają na celu wyegzekwowanie zwrotu umówionej kwoty. Początkowo jest to zazwyczaj wezwanie do zapłaty, ale jeśli nie okaże się ono skuteczne, wierzyciel może udać się w tej sprawie do sądu.

Nie wiesz, na czym dokładnie polega windykacja? Poznaj rodzaje windykacji.

 

Jak można odzyskać należności?

Gdyby wszyscy spłacali należności w terminie, zarówno firmy windykacyjne, jak i sądy miałyby o wiele mniej pracy. Również prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce byłoby dużo łatwiejsze. Tak jednak nie jest, a wielu przedsiębiorców ma duży problem z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów. Jednak, jeśli nie podejmą oni stosownych działań, niespłacone należności mogą ulec przedawnieniu. Jak temu zapobiec?

 

Na czym polega przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Jednym z najpopularniejszych sposobów, które mają na celu odzyskanie należności, jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Najlepiej zrobić to w dniu, gdy dana należność staje się wymagalna.

Takie działanie jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze nasz dłużnik nie zawsze celowo zwleka ze spłatą należności. Czasem faktycznie zdarza się, że nasz kontrahent pomylił terminy płatności, zagubił fakturę lub w jego firmie wydarzyło się coś, co oderwało go od bieżących zadań. Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno w takim przypadku doprowadzić do natychmiastowej spłaty należności. Z drugiej strony, przedsądowe wezwanie do zapłaty jest traktowane jako dowód na to, że przedsiębiorca próbował ugodowo rozwiązać sprawę odzyskania należności. A sądy biorą to pod uwagę przy ustalaniu zwrotu kosztów postępowania.

Chcesz utrzymać płynność finansową swojej firmy? Sfinansuje swoje faktury przychodowe przed ich terminem płatności korzystając z faktoringu – sprawdź oferty eFaktoring NFG oraz mFaktoring od mBanku.

 

Na czym polega cesja wierzytelności?

Innym sposobem na odzyskanie należności jest cesja. W tym przypadku należności przenoszone są na innego właściciela, na przykład firmę windykacyjną. W ten sposób przedsiębiorca natychmiast odzyska należności, w zamian za określoną marzę. Natomiast odzyskaniem tej kwoty od dłużnika zajmie się już firma windykacyjna.

 

Na czym polega postępowanie sądowe?

Jeśli przedsądowe wezwanie do zapłaty nie zadziała, a nie chcemy dokonać cesji, pozostaje nam zwrócić się w tej sprawie do sądu. Wówczas sąd może wszcząć postępowanie upominawcze, nakazowe lub uproszczone.  

Zastanawiasz się, jak przebiega proces odzyskiwania należności? Poznaj 3 etapy postępowania windykacyjnego.

Odzyskiwanie należności nie należy do łatwych zadań. Szczególnie gdy chcemy to robić samodzielnie. Zamiast tego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ten proces i zakończyć go sukcesem, czyli odzyskaniem należności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *