Na czym polega rezydencja podatkowa?

Na czym polega rezydencja podatkowa?

powiewające flagi na tle błękitnego nieba

O tym, że podatek dochodowy trzeba płacić, wie każdy, kto zarabia. Jeśli jednak dana osoba pracuje w kilku krajach, może mieć wątpliwości, gdzie ten podatek ma zapłacić. A w tym przypadku wszystko zależy od rezydencji podatkowej podatnika. Sprawdźmy zatem, jak ustala się rezydencję podatkową.

 

Rezydencja podatkowa – co to jest?

Rezydencja podatkowa to miejsce, w którym dana osoba musi wypełnić swój obowiązek podatkowy. Mówiąc prościej, jest to kraj, w którym podatnik musi rozliczać swoje dochody. Jeśli jesteś Polakiem, mieszkasz i pracujesz w Polsce, to oczywiście nie ma większego problemu z określeniem Twojej rezydencji podatkowej. Jest to Polska i to tutaj zapłacisz podatek dochodowy.

Jednak nie zawsze sprawa jest tak oczywista. Z jednej strony dotyczy to Polaków, którzy pracują za granicą, a z drugiej obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski. Sprawa rezydencji podatkowej komplikuje się jeszcze bardziej, gdy dany podatnik osiąga przychody w kilku krajach. Przyjrzymy się więc bliżej zawiłościom związanym z rezydencją podatkową.

Chcesz wiedzieć, czy możesz liczyć na zwrot podatku dochodowego? Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od podatku.

 

Kto może zostać rezydentem podatkowym w Polsce?

Przede wszystkim rezydentem podatkowym jest każdy obcokrajowiec, który posiada certyfikat rezydencji podatkowej. Jest to dokument, który zaświadcza dla celów podatkowych o miejscu zamieszkania podatnika w danym państwie. Takie zaświadczenie wydawane jest przez określony organ administracji podatkowej
w kraju, w którym zamieszkuje podatnik. Może mieć formę papierową lub elektroniczną. Certyfikat rezydencji podatkowej wskazuje, w którym państwie podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.  

Co jednak istotne, nawet gdy dana osoba nie posiada takiego certyfikatu, nie oznacza to, że nie musi płacić podatków w danym kraju. Jakie zatem kryteria wyznaczają rezydencję podatkową w Polsce? Z jednej strony jest to posiadanie na terenie Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, lub przebywanie
w Polsce dłużej niż 183 dni w jednym roku podatkowym. Sprawdźmy, jak należy rozumieć to w praktyce.

Chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Sprawdź, na czym polega zabezpieczenie
w postaci weksla in blanco.

 

Czym jest centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce?

Centrum interesów osobistych to nic innego, jak np.:

  • posiadanie rodziny w Polsce,
  • prowadzenie w Polsce działalności związanej z aktywnością społeczną, obywatelską, kulturalną, polityczną.

Z kolei za centrum interesów gospodarczych uznaje się m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej, miejsce zatrudnienia, kredyty i majątek, czy też posiadanie inwestycji w danym kraju. Co ważne, każdy kraj ma swoje zasady regulujące, kto jest rezydentem podatkowym.

Czekają Cię duże wydatki? Sprawdź Ranking Kredytów Gotówkowych i wybierz najlepszą dla Ciebie ofertę.

 

Jak liczyć okres 183 dni w przypadku rezydencji podatkowej?

Mogłoby się wydawać, że kryterium przebywania w danym kraju przez 183 dni jest całkiem klarowne przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Problem jednak pojawia się już w chwili, gdy chcemy okres pobytu
w danym kraju podliczyć. Nie zostało bowiem ustalone, czy dotyczy to tylko pełnych dni, czy też do tego okresu należy wliczyć także krótkie, kilkugodzinne wizyty w danym kraju. W praktyce okazuje się, że pod uwagę powinny być brane wszystkie dni, w których dana osoba przebywała w Polsce, z wyłączeniem przejazdu tranzytowego.

Co jednak ważne, w przypadku tego kryterium może wystąpić poważny problem z jego weryfikacją.
W przypadku podróży w obrębie strefy Schengen data wjazdu czy wyjazdu do danego kraju nie jest odnotowywana, więc sprawdzenie okresu pobytu jest praktycznie niemożliwe.

Poza tym różne kraje w inny sposób liczą okres 183 dni. Czasem okres ten dotyczy roku kalendarzowego,
a w innych krajach bierze się pod uwagę 12 kolejnych miesięcy od pierwszego dnia pobytu w danym kraju.

 

Trudności w ustaleniu rezydencji podatkowej

Z tego względu, że kryterium 183 dni jest ciężkie do weryfikacji, za polskiego rezydenta podatkowego zostanie uznany każdy, kto posiada w tym kraju centrum interesów życiowych.

A co w przypadku osób, które na stałe mieszkają w dwóch państwach? W takim przypadku o rezydencji podatkowej decydują ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, a w dalszej kolejności kraj, w którym podatnik aktualnie przebywa oraz jego obywatelstwo.

 

Na czym polega umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Ustalenie rezydencji podatkowej ma tak duże znaczenie, ponieważ pozwala określić, w jakim kraju dany podatnik ma rozliczać się ze swoich dochodów. Jeśli dana osoba ma rezydencję podatkową w Polsce, to właśnie tutaj zapłaci podatek.

Natomiast osoby niemające statusu rezydenta rozliczają podatki w tym kraju, w którym osiągają większość swoich dochodów. Aby uprościć tę sytuację, poszczególne kraje podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu dochód takiego podatnika podlega opodatkowaniu tylko w jednym kraju.

Warto dodać, że w Polsce wykorzystuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Pierwsza
z nich to metoda wyłączenia z progresją, a druga to metoda zaliczenia proporcjonalnego.    

Rezydencja podatkowa wskazuje, gdzie należy rozliczyć podatek dochodowy. I choć z pozoru wydaje się to sprawą oczywistą, to w niektórych przypadkach sprawia to wiele problemów. Dlatego warto znać obowiązujące przepisy, szczególnie gdy planujemy dłuższy pobyt poza granicami swojego państwa.  

Nie wiesz, ile zapłacisz za kredyt? Sprawdź, jak poznać koszt kredytu dzięki RRSO.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *