Na czym polega zabezpieczenie w postaci weksla in blanco?

Na czym polega zabezpieczenie w postaci weksla in blanco?

umowa podpisywana przy stole przez dwie osoby

Starasz się o kredyt dla firm? Jeśli nie masz odpowiedniej zdolności kredytowej, bank może poprosić Cię o wskazanie odpowiedniego zabezpieczenia. Jednym z nich jest weksel in blanco. Sprawdźmy zatem, na czym dokładnie to zabezpieczenie polega.

Czym jest weksel?

Weksel jako taki jest rodzajem papieru wartościowego, który można wykorzystać jako:

  • formę zabezpieczenia wierzytelności,
  • środek obrotu finansowego,
  • odpowiednik tradycyjnych środków pieniężnych.

Co jednak kluczowe, istotę weksla stanowi pisemne zobowiązanie do zapłaty. Oznacza to, że w przypadku weksla dwie strony zawierają umowę. Na jej mocy wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się do uregulowania weksla na rzecz wierzyciela weksla (remitenta).

Weksel można wystawić w celu zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz w razie braku wystarczających środków na pokrycie wierzytelności w momencie nabycia towaru. Powyższe informacje dotyczą różnych rodzajów weksla. A jak na tym tle prezentuje się weksel in blanko?

Szukasz środków na pokrycie bieżących wydatków własnej działalności? Sprawdź najlepsze oferty kredytowe w Rankingu Kredytów dla Firm.

 

Czym charakteryzuje się weksel in blanco?

Weksel in blanco to rodzaj weksla, który nie został uzupełniony w chwili jego wystawienia. Oznacza to, że na wekslu in blanco nie znajdziemy informacji na przykład o sumie wekslowej czy dacie zapłaty. Oczywiście takie działanie jest celowe.

Jednak weksel in blanco to ryzyko dla wystawcy weksla. Musi się on liczyć z tym, że remitent dowolnie uzupełni taki weksel, a następnie go sprzeda. A to może oznaczać spore kłopoty. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Wystarczy wraz z wystawieniem weksla in blanco spisać dodatkową umowę, które precyzyjnie określi:

  • jak należy uzupełnić weksel in blanco,
  • w jakich okolicznościach można uzupełnić weksel in blanco.

Taka skrupulatna umowa sprawi, że ryzyko wystawcy weksla in blanco jest w znacznym stopniu zminimalizowane. Dlatego zawsze należy taką umowę przygotować. A gdy przyszły remitent unika jej podpisania, należy potraktować to jako sygnał ostrzegawczy.

Co ważne, w momencie uzupełnienia weksla in blanco zgodnie z umową, staje się on wekslem zwykłym.

Prowadzisz niewielką działalność gospodarczą? Sprawdź, jak wybrać najlepszy kredyt dla małych firm.

 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby weksel in blanco był ważny?

Aby możliwe było uznanie danego dokumentu za weksel in blanco, muszą zostać spełnione dwa warunki.

Po pierwsze, na dokumencie musi znajdować się podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych. Do tego taki podpis musiał zostać złożony w zamiarze zobowiązania się wekslowo. Po drugie, nieuzupełniona treść weksla musi być zamierzona.

 

Weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu dla firmy

Weksel in blanco stanowi jeden z rodzajów zabezpieczenia kredytów dla firm (więcej informacji na temat zabezpieczeń kredytów znajdziesz w tym artykule). Dzięki temu, że nie ma on z góry określonej kwoty czy terminu zapłaty, można dostosować go do indywidualnej sytuacji.

W takich przypadkach jak spłata kredytu firmowego, nie sposób z góry określić kwoty, jaka powinna znaleźć się na wekslu. Podobnie jest z terminem uregulowania weksla. Przecież, jeśli przedsiębiorca systematycznie spłaca swoje zobowiązanie, wykorzystanie weksla w ogóle nie będzie potrzebne.

Natomiast konieczność wykorzystania weksla może nastąpić na różnych etapach spłaty kredytu dla firm.
Z tego względu nie da się odgórnie określić, na jaką kwotę weksel powinien opiewać. Stąd wykorzystanie weksli in blanco, które można uzupełnić, gdy okaże się to niezbędne.

 

Weksel in blanco – jak chronić się przed zagrożeniem?

Jak już podkreślaliśmy, wystawianie weksli in blanco wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie da się go zupełnie wyeliminować, ale można je ograniczyć. Jak?

Przede wszystkim kluczowe jest spisanie dodatkowej umowy, która precyzyjnie określi warunki i zasady, na jakich można taki weksel uzupełnić. Bez tego wystawca weksla in blanco jest niemalże bezbronny. Chyba że uda mu się udowodnić, że posiadacz weksla nabył go w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa przy jego nabyciu.

Taka umowa powinna zawierać numer weksla in blanco, którego dotyczy. Ponadto należy sporządzić ją w dwóch egzemplarzach, które zostaną podpisane przez dłużnika i wierzyciela.

Poza tym z weksli in blanco należy korzystać wyłącznie w ostateczności oraz wobec osób czy firm, którym ufamy.

Planujesz założyć firmę? Sprawdź, czy masz szanse dostać kredyt dla nowej firmy.

Weksle in blanco stanowią jeden z rodzajów zabezpieczenia kredytów dla firm. Choć takie rozwiązanie wiąże się z pewnym ryzykiem, często jest konieczne, aby uzyskać niezbędne środki na prowadzenie działalności bądź inwestycje. Jednak wystawiając kredyt in blanco zaufanej firmie i podpisując precyzyjną umowę, możesz spokojnie korzystać z tego sposobu zabezpieczenia kredytów dla firm.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *