Jakie są możliwe zabezpieczenia kredytu dla firm?

Jakie są możliwe zabezpieczenia kredytu dla firm?

złote monety zabezpieczenie kredytu dla firm

Kredyt dla firm to często jedyny sposób na otrzymanie dodatkowego dofinansowania, które pomoże w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa lub przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji. Jednak bank, zanim podejmie decyzję o przyznaniu kredytu, dokładnie ocenia sytuację finansową firmy. Jeśli nie wypadnie ona najlepiej, bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Na czym polega zabezpieczenie kredytu dla firm? Jaką może mieć ono formę? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

 

Dlaczego banki stosują zabezpieczenie kredytów dla firm?

Banki, udzielając kredytu firmowego, biorą na siebie pewne ryzyko. Zawsze może się okazać, że po pewnym czasie dany przedsiębiorca nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego zobowiązania. Z tego względu banki dokładnie analizują sytuację finansową firmy, która stara się o kredyt dla firm. Pod uwagę brana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa oraz jego wiarygodność. Na tej podstawie banki oceniają, czy kredytobiorcę będzie stać na spłatę uzyskanego dofinansowania. Od wyniku tej analizy zależy, czy przedsiębiorca otrzyma kredyt dla firm, w jakiej wysokości zostanie przyznane dofinansowanie i ile wyniesie okres jego spłaty.

Może się jednak okazać, że bank odmówi udzielenia kredytu dla firm lub zaproponowana przez niego kwota będzie niewystarczająca w stosunku do potrzeb finansowych przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji bank może zmienić zdanie w zamian za zabezpieczenie kredytu dla firm.

➡ Ubiegasz się o kredyt dla firm? Sprawdź nasz ranking kredytów firmowych ⬅

 

Na czym polega zabezpieczenie kredytu dla firm?

Zabezpieczenie kredytu dla firm to rodzaj gwarancji dla banku. Dzięki niej nawet gdyby przedsiębiorca stał się niewypłacalny, bank może odzyskać przynajmniej część udzielonego dofinansowania. W ten sposób bank redukuje ryzyko związane z przyznawaniem kredytów dla firm, przez co więcej przedsiębiorców może liczyć na dodatkowe środki na bieżącą działalność lub inwestycje (zobacz również nasz artykuł o kredycie inwestycyjnym).

 

Jakie są rodzaje zabezpieczenia kredytów dla firm?

Przede wszystkim banki wyróżniają dwa rodzaje zabezpieczeń kredytów dla firm. Są to zabezpieczenia osobiste oraz zabezpieczenia rzeczowe (majątkowe).

W przypadku zabezpieczenie osobistego przedsiębiorca odpowiada przed bankiem całym swoim majątkiem, zarówno tym obecnie posiadanym, jak i przyszłym. W zakresie zabezpieczeń osobistych wyróżniamy m.in.:

Z kolei w ramach zabezpieczeń rzeczowych przedsiębiorca odpowiada przed bankiem konkretnymi składnikami majątku. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych wyróżniamy m.in.:

  • hipoteka nieruchomości,
  • kaucja (np. papiery wartościowe),
  • blokada środków na rachunku bankowym.

 

Poręczenie wekslowe (awal)

Poręcznie wekslowe to rodzaj zabezpieczenia kredytu dla firm, w przypadku którego gwarancją spłaty zadłużenia jest osoba trzecia. Gdyby okazało się, że przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt dla firm, nie jest w stanie go spłacać, obowiązek ten spada na poręczyciela. Poręczenie wekslowe może dotyczyć całości lub części sumy wekslowej.

 

Weksel in blanco

Weksel in blanco to jedna z najbardziej elastycznych form zabezpieczenia kredytów. Jego podpisanie oznacza, że zobowiązujemy się do zapłacenia określonej sumy na rzecz instytucji, która jest jego właścicielem. W przypadku weksli in blanco nie mamy podanej kwoty ani daty zapłaty. Te parametry powinny zostać doprecyzowane w deklaracji wekslowej. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że weksel zostanie wykorzystany tylko wtedy, gdy zajdą określone okoliczności, na przykład przedsiębiorca nie opłaci kilku rat kredytu.

 

Gwarancja bankowa

W przypadku gwarancji bankowych jeden bank staje się gwarantem przedsiębiorcy wobec innego banku, który udziela mu kredytu dla firm. Z tego rodzaju zabezpieczenia najczęściej korzystają firmy, które nie posiadają własnego majątki i nie mają szans na uzyskanie poręczenia.

 

Hipoteka nieruchomości

Hipoteka to rodzaj zabezpieczenie kredytu dla firm, w przypadku którego bank zostaje wpisany do księgi wieczystej. Przedsiębiorca cały czas pozostaje właścicielem takiej nieruchomości i może z niej dowolnie korzystać.

 

Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym oznacza, że bank zabezpiecza określoną kwotę na koncie kredytobiorcy i może z niej skorzystać w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Blokada środków ustanawiana jest na określony czas i określoną kwotę.

 

Kaucja jako zabezpieczenie kredytu dla firm

Kaucja przypomina nieco blokadę środków na rachunku bankowym. W obu tych przypadkach przedsiębiorca musi posiadać kwotę, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu dla firm. Jednak w przypadku kaucji kwota ta staje się własnością banku. Wróci ona do przedsiębiorcy, gdy spłaci on całość kredytu dla firm.
Zabezpieczenie zmniejsza ryzyko, jako bierze na siebie bank, udzielając przedsiębiorcom kredytu dla firm. Dzięki temu nawet firmy ze średnią zdolnością kredytową mogą liczyć na niezbędne dofinansowanie. Poza tym decydując się na zabezpieczenie kredytu dla firm, możesz liczyć na lepsze warunki kredytowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *