Skonto – jak rozliczyć rabat za szybkie opłacenie faktury VAT?

Skonto – jak rozliczyć rabat za szybkie opłacenie faktury VAT?

młody mężczyzna na tle wykresu z liczbami

Zastanawiasz się, jak skłonić kontrahentów do szybszego opłacania faktur? Jednym ze sposobów jest skonto, czyli obniżenie kwoty do zapłaty w zamian za przedterminowe uregulowanie należności. Sprawdź, dlaczego warto udzielać skonto oraz jak rozliczyć je z urzędem skarbowym.

Czym jest skonto?

Skonto to rodzaj rabatu, jaki może udzielić przedsiębiorca kontrahentowi, jeśli ten opłaci fakturę przed ustalonym terminem. Skonto najczęściej wyrażane jest procentowo od wartości należności, na przykład 3% od kwoty brutto na fakturze. Poza tym na fakturze powinna się również znaleźć informacja o wysokości kwoty pomniejszonej o należny upust oraz warunki obowiązywanie skonta.

Skonto to rozwiązanie o charakterze dobrowolnym oraz warunkowym. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca może zaoferować kontrahentowi takie rozwiązanie, ale nie musi. Poza tym, aby kontrahent mógł skorzystać z rabatu w formie skonta, musi spełnić określone warunki. Jeśli kontrahent tego nie zrobi, skonto nie obowiązuje.

Takie podejście do skonta sprawia, że jest to wygodne narzędzie, które zachęca do szybszego opłacania faktury. Jednak z tego samego powodu pojawiają się wątpliwości co do tego, kiedy skonto należy rozliczyć oraz kiedy trzeba wystawić fakturę korygującą. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Wystawiasz faktury z długim terminem płatności, lecz potrzebujesz gotówki na już? Faktoring może być świetnym narzędziem aby poprawić płynność finansową Twojej firmy.

 

Kiedy rozliczyć transakcję z uwzględnieniem skonta?

Podstawa prawna skonta wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 160e ust. 1 pkt 10). Mówi ona, że informacja o kwotach udzielnych upustów i obniżkach cen musi znaleźć się na fakturze. Jednak w przypadku skonta obniżka jest warunkowa. Oznacza to, że jeśli kontrahent spełni warunki skonta, przedsiębiorca musi wystawić fakturę korygującą. Natomiast, gdy warunki skonta nie zostaną spełnione, w mocy pozostanie pierwotna faktura, której nie trzeba korygować.

Wątpliwości pojawiają się przy kwestii tego, który moment należy uznać za udzielenie skonta. Niestety, ustawa o podatku VAT nie precyzuje takiego momentu. Stąd mamy dwie możliwości:

  • data wystawienia pierwszej faktury, na której znalazła się informacja o możliwości skonta, o ile zostaną spełnione określone warunki,
  • data spełnienie warunku skonta.

W praktyce przyjmuje się to drugie rozwiązanie. Oznacza to, że za moment udzielenia skonta uznaje się datę przedterminowej zapłaty za fakturę.

Zdecydowałeś się na skorzystanie z faktoringu w swojej firmie? Zanim podpiszesz umowę, sprawdź czym jest limit faktoringowy.

 

Skonto a rozliczenie podatku

Skonto jest formą rabatu, a co za tym idzie pomniejsza ono cenę zakupu towaru lub usługi. Z tego powodu wysokość skonta wpływa bezpośrednio na kwotę podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Musimy jednak pamiętać, że dopóki nie wiemy, czy warunki skonta zostaną spełnione, czy też nie, należy
w deklaracji VAT podać pełną kwotę należności. Następnie, jeśli okaże się, że kontrahent spełnił warunki skonta, przedsiębiorca musi wystawić fakturę korygującą.

Tak dzieje się, gdy przedsiębiorca rozlicza się w cyklu miesięcznym, ale wystawia faktury o długich terminach płatności (np. 60 czy 120 dni). W takim przypadku w momencie składania deklaracji VAT po prostu nie wiadomo, czy kontrahent spełni warunki skonta.

Co ważne, fakturę korygującą należy zaksięgować w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona. Nie trzeba natomiast cofać się do okresu wystawienia faktury pierwotnej, gdyż przyznanie skonta traktowane jest jako osobne zdarzenie.

Szukasz sposób na sfinansowanie wydatków swojej firmy? Sprawdź czy warto korzystać z usług doradcy finansowego dla firm.

 

Kiedy nie trzeba wystawiać faktury korygującej?

Warto pamiętać, że udzielanie skonta nie zawsze wymaga wystawianie faktury korygującej. Kiedy zatem można z niej zrezygnować?

Po pierwsze faktura korygująca nie będzie konieczna, gdy warunki skonta zostaną spełnione jeszcze przed wystawieniem faktury pierwotnej. Pamiętajmy, że na wystawianie każdej faktury VAT mamy nieco czasu. Jeśli nasz kontrahent opłaci zamówienie, jeszcze zanim wystawimy fakturę z warunkami skonta, powinna ona dokumentować sprzedaż pomniejszoną o wartość tego skonta. Z tego względu nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej, ponieważ faktura pierwotna uwzględnia zniżki (a co za tym idzie odpowiednio niższy przychód i wartość podatku VAT) w ramach skonta.

Po drugie, wystawianie faktury korygującej nie jest konieczne, jeśli kontrahent nie spełni warunków skonta. W takim przypadku upust nie jest naliczany, więc nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji podatkowych. Po prostu w dalszym ciągu w mocy pozostaje pierwotna faktura bez uwzględniania skonta oraz wynikający z niej przychód i podatek VAT.

Gubisz się w dokumentach finansowych swojej firmy? Sprawdź, czym jest faktura pro forma.

 

Skonto – dlaczego warto przyznawać rabat za szybsze opłacenie faktury VAT?

Długie terminy płatności to zmora przedsiębiorców. Natomiast dodatkowa zniżka w ramach skonta, może sprawić, że kontrahenci będą skłonni szybciej wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Zwłaszcza że dzięki takiemu rozwiązaniu zyskują obie strony. Przedsiębiorca otrzymuje wcześniej pieniądze, a kontrahent może liczyć na lepszą stawkę.

Jednak, jeśli skonto nie wchodzi w grę, można wykorzystać jeszcze inne sposoby, aby szybciej uzyskać środki za wystawioną fakturę. Jednym z nich jest faktoring, czyli usługa finansowania faktur. A najlepsze oferty faktoringu znajdziesz w rankingu firm faktoringowych na naszej stronie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.