Dlaczego faktoring to dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm?

Dlaczego faktoring to dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm?

faktura i kalkulator

Małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące kręgosłup gospodarki większość państwa świata, w tym również Polski, potrzebują płynności finansowej nie mniej niż duże korporacje. Niestety dla banków firmy z MŚP nie są najbardziej atrakcyjnym klientem. Utrzymanie płynności finansowej w małej firmie często nie jest prostym zadaniem. W przeciwieństwie do największych przedsiębiorstw, firmy z sektora MŚP nie mają możliwości przenoszenia środków pomiędzy mniej lub bardziej stabilne finansowo oddziały. Struktura firmy, opierająca się na właścicielu, który zarządza przedsiębiorstwem oraz kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu pracownikach, często nie pozwala na dużą elastyczność w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Co zrobić, gdy termin zapłaty faktury jest odległy, a firma potrzebuje gotówki?

 

Usługi faktoringowe dla małych i średnich firm

Mikrofaktoring jest źródłem finansowania, utrzymania płynności finansowej oraz co za tym idzie możliwości rozwoju dla niewielkich firm. Mikroprzedsiębiorstwa, które wystawiają niewielką ilość faktur, mogą skorzystać z uproszczonych zasad faktoringu, minimalizujących formalności oraz umożliwiających wdrożenie procedury faktoringu online. Firmy faktoringowe, wychodzące naprzeciw małym firmom, dostosowują ofertę do ich możliwości i potrzeb. Dzięki możliwości szybkiego otrzymania należności za fakturą, bez oczekiwania na termin zapłaty, niewielkie przedsiębiorstwa mogą reinwestować środki pozyskanie dzięki faktoringowi, zamiast oczekiwać na termin płatności przez klienta. Faktor przejmuje zobowiązanie na siebie.

Sprzedaż faktury firmie faktoringowej wiąże się z odstąpieniem jej pewnej części wartości zobowiązania, wyrażonej jako prowizja za faktoring. Koszty faktoringu mogą różnić się w zależności od różnych czynników, takich jak np. wysokość kwoty na fakturze, długość terminu płatności faktury, oraz rzecz jasna każda instytucja świadcząca usługi faktoringowe ma swoją własną ofertę, inną od innych faktorów. Zazwyczaj korzystając z faktoringu pieniądze, trafiające na konto przedsiębiorcy wynoszą ok. 80 do 100% kwoty widniejącej na fakturze (przy faktoringu online). Koszt faktoringu, uwzględniający prowizję oraz odsetki za okres oczekiwania wynosi najczęściej kilka procent miesięcznie.

 

Faktoring dla małych firm – czy to opłacalne?

Firmy z sektora MŚP, które swój rozwój, a wręcz często samo przetrwanie uzależniają od terminowości zapłaty za usługi, w usługach faktoringowych mogą upatrywać wsparcia dla stabilności i płynności finansowej. Czasami, gdy okres płatności faktury jest zbyt długi, a dodatkowo zdarzają się opóźnienia, może prowadzić to do dużych problemów finansowych i zupełnej utraty płynności. Firmy faktoringowe, odkupujące faktury, stają się wierzycielem należności. Dzięki usłudze faktoringu, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą funkcjonować stabilnie oraz rzetelnie wywiązywać się z zobowiązań finansowych wobec instytucji podatkowych oraz pracowników. Możliwość uzyskania należności za fakturę przed terminem pozwala mikroprzedsiębiorstwom, zwłaszcza będącym na starcie swojej działalności, móc rozwijać firmę.

Usługi faktoringu są opłacalne zwłaszcza dla firm z sektora MŚP, współpracujących z niewielką liczbą przedsiębiorstw, wypłacających im należność. Aby więc funkcjonowanie całej firmy nie musiało zależeć od terminu wypłacalności jednego podmiotu, faktoring dla małych firm zapewnia poprawę płynności finansowej poprzez szybką wypłatę i przejęcie czasu oczekiwania na wpłatę kontrahenta. Przy stosowaniu długich okresów rozliczeniowych, usługi faktoringowe pomagają usprawnić działanie małych firm, którym brakuje rezerw na bieżące wydatki i inwestycje. Sprzedaż faktury firmie faktoringowej oznacza możliwość otrzymania wynagrodzenia w krótkim czasie, a dzięki temu zminimalizowanie utrudnień finansowych, spowodowanych długimi okresami rozliczeniowymi. 

 

Prowadzisz małą lub średnią firmę i chciałbyś skorzystać z faktoringu?

>> Sprawdź nasz ranking firm faktoringowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *