Faktoring Online – gdzie go szukać? Jak on działa?

Faktoring Online – gdzie go szukać? Jak on działa?

faktoring online

Czy wystawiasz faktury z odroczonymi terminami płatności, ponieważ obawiasz się popsucia relacji biznesowych z kontrahentami, a nawet ich utraty i zagrożenia bankructwem? Tak postępuje aż 47% polskich przedsiębiorców wg Europejskiego Raportu Płatności 2021. Jeśli martwisz się, że klienci nie będą Ci płacić w terminie, masz takie same wątpliwości, jak 61% polskich firm. Na tle tych biznesowych niepokojów usługi faktoringowe stają się coraz atrakcyjniejsze.

Dzięki faktoringowi online unikniesz zamrażania pieniędzy nawet przez kilka miesięcy. Klienci firm faktoringowych otrzymują przelewy nawet w dniu wystawienia faktur. Jak to możliwe?

 

Czym jest szybki faktoring online?

Szybki faktoring online polega na finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności – zwykle od 14 dni do 120 dni – przez firmę faktoringową. Można powiedzieć, że przedsiębiorca (faktorant) zamienia pieniądze zamrożone w fakturach na gotówkę, którą otrzymuje od firmy faktoringowej (faktora) nawet na kwartał przed terminem wymagalności faktury. W zamian faktorant (przedsiębiorca) opłaca prowizję i ponosi inne opłaty wynikające z umowy. Koszty faktoringu online można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, więc realna cena finansowania faktur jest niższa, ponieważ zmniejsza się podatek dochodowy płatny przez przedsiębiorcę.

Kalkulator kosztu faktoringu online

Kalkulacja kosztu sfinansowania faktury online w PragmaGO. Źródło: https://pragmago.pl/finansowanie-faktur/

Faktorant komunikuje się z firmą faktoringową za pośrednictwem specjalnej platformy. Spotkanie na żywo nie jest konieczne. Do potwierdzenia tożsamości wystarczy przelew weryfikacyjny z konta bankowego firmy. Jeżeli usługa jest świadczona przez spółkę należącą do grupy bankowej, usługi faktoringowe mogą być dostępne w bankowości internetowej dla firm. Przedsiębiorcy przesyłają faktury, akceptują wyceny finansowania, monitorują wierzytelności, a nawet podpisują umowy drogą elektroniczną. Najwygodniejsze usługi faktoringowe są świadczone całkowicie przez internet – bez czasochłonnej papierkologii.

Z niżej opisanych rodzajów faktoringu online korzystają przedsiębiorcy współpracujący z firmami krajowymi i zagranicznymi. W tym artykule przeczytasz więcej o faktoringu międzynarodowym.

 

Jak działa szybki faktoring sprzedażowy (należnościowy) online?

W faktoringu sprzedażowym wystawiasz faktury w dotychczasowy sposób, ale nie musisz czekać na zapłatę przez kilka tygodni czy miesięcy. Firma faktoringowa wypłaca Ci np. 90% wartości brutto lub 100% wartości netto – nawet w 5 minut od zgłoszenia faktury do sfinansowania. Tę kwotę nazywa się zaliczką faktoringową.

Pozostała część, funkcjonująca jako depozyt, jest wypłacana po uregulowaniu należności przez kontrahenta. Z jego punktu widzenia zachodzą drobne zmiany, ale nie mają wpływu na termin płatności. Obowiązuje data zapadalności wskazana na fakturze. Kontrahent zleca przelew albo na Twoje konto bankowe, albo bezpośrednio na konto faktora, co jest zależne od wybranego modelu finansowania.

 

Na czym polega szybki faktoring zakupowy (zobowiązaniowy) online?

W faktoringu odwrotnym online faktor opłaca Twoje zakupy na firmę. Dostawca produktów lub wykonawca usługi otrzymuje pieniądze od firmy faktoringowej niemal natychmiast po wystawieniu faktury. Oczywiście odroczony termin płatności zostaje zachowany – po prostu zlecasz przelew faktorowi. Zdarza się, że dopuszcza on prolongatę, czyli przesunięcie daty zapadalności, np. o 90 dni.

Dzięki temu rozwiązaniu dostawca jest usatysfakcjonowany błyskawiczną zapłatą. Ty możesz uregulować należność w późniejszym terminie, nie martwiąc się o popsucie relacji biznesowych. Ponadto zyskujesz skonto, czyli rabat za wcześniejszą zapłatę, więc faktoring zakupowy online staje się jeszcze opłacalniejszy.

 

Faktoring online z regresem czy bez regresu – który wybrać?

Faktoring online bez regresu (z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta) jest dostępny wyłącznie w wariancie jawnym. To oznacza, że przedsiębiorca powinien poinformować swoich klientów o finansowaniu faktur. Faktor będzie kontaktował się z ich odbiorcami, aby po pierwsze – potwierdzić wierzytelność, po drugie – rozpocząć windykację w przypadku braku płatności. W wariancie bez regresu, nazywanym też pełnym, nie zwracasz wypłaconej zaliczki, kiedy dłużnik nie ureguluje należności.

Faktoring cichy online nie wchodzi w grę w tej sytuacji, bo zataja współpracę między przedsiębiorcą a firmą faktoringową przed odbiorcą faktur. Twój kontrahent przelewa Ci środki jak gdyby nigdy nic, nie wiedząc, że wyślesz je faktorowi, który wypłacił Ci wcześniej zaliczkę. Faktoring utajniony online wiąże się z regresem, czyli zwrotem zaliczki wskutek niesolidności kontrahenta.

 

Finansowanie pojedynczych faktur online czy abonament – co wybrać?

Jeśli chcesz traktować finansowanie faktur jako doraźną usługę, z której korzystasz, kiedy potrzebujesz gotówki na niespodziewany wydatek, wybierz faktoring online bez dodatkowych opłat za utrzymanie konta i limitu faktoringowego. Najlepszy będzie model, w którym nie masz kosztów stałych, bo płacisz wyłącznie za realny okres finansowania.

Finansowanie faktur SMEO

Koszt sfinansowania faktury w SMEO. Wariant „Faktura na raz”. Źródło: https://smeo.pl/produkty/faktura-na-raz/

Z kolei oferty faktoringu online w abonamencie cechują się stałą opłatą – bez względu na liczbę faktur z długim terminem płatności. Oczywiście ich wartość musi mieścić się w limicie. Chociaż to rozwiązanie wydaje się droższe na pierwszy rzut oka, bywa opłacalne dla przedsiębiorców osiągających sprzedaż na poziomie co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Opłata abonamentowa zastępuje prowizję od sfinansowanych faktur. W efekcie koszt sfinansowania jednego dokumentu może być niższy w porównaniu z tzw. „faktoringiem na raz”.

Faktoring online w abonamencie SMEO

Koszt sfinansowania faktury w abonamencie SMEO. Wariant „Smart Plan”. Źródło: https://smeo.pl/produkty/smart-plan/

W obu formach limit faktoringowy jest albo globalny, albo wyznaczany oddzielnie dla stałych kontrahentów. Limit globalny jest wspólny dla wszystkich odbiorców faktur. W drugim rozwiązaniu każdy odbiorca faktury ma przypisany limit, np. 50 000 zł dla firmy A i 120 000 zł dla firmy B.

 

Kto może skorzystać z faktoringu online?

Faktoring online jest przeznaczony dla osób samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm, spółek czy międzynarodowych korporacji. Wymagania wobec faktorantów różnią się w zależności od profilu firmy faktoringowej. Podstawowe warunki dotyczą m.in.:

 • minimalnej wartości faktur,
 • średnich obrotów,
 • okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Niektóre firmy specjalizują się w tzw. mikrofaktoringu, inne – finansują faktury dużych graczy w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej czy przemysłowej. Chociaż faktorzy wskazują dominujące gałęzie gospodarki, w których działają ich klienci, faktoring online jest dostępny zwykle bez ograniczeń branżowych.

W przypadku faktoringu masowego, czyli przeznaczonego dla podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową i wystawiających tysiące faktur w skali miesiąca, możesz liczyć na zautomatyzowany system, który odczytuje pliki wygenerowane w programach księgowych.

 

Jak skorzystać z szybkiego faktoringu online?

 1. Zerknij na nasz ranking firm faktoringowych, w którym porównaliśmy podstawowe parametry finansowania faktur online.
 2. Wybierz faktora i zarejestruj się na jego stronie. Trzeba podkreślić, że firmy faktoringowe różnią się podejściem do nowych klientów. Niektórzy faktorzy pozwalają na jednorazowe sfinansowanie faktury w ramach testu – bez żadnych długofalowych zobowiązań, a nawet bez prowizji. Inni wymagają założenia konta i złożenia wniosku o limit faktoringowy.
 3. Kiedy faktor zaakceptuje Twój wniosek i przyzna Ci limit na jednego kontrahenta lub wszystkich odbiorców, możesz zgłosić pierwszą fakturę do sfinansowania. Zwykle należy przepisać podstawowe dane z dokumentu i wgrać plik PDF, skan lub zdjęcie.
 4. W faktoringu jawnym faktura jest potwierdzana z kontrahentem. W faktoringu cichym weryfikacja jest pomijana, więc zaliczka faktoringowa jest wypłacana jeszcze szybciej. Chociaż regulaminy przewidują do kilku dni roboczych na wypłatę, przelewy są realizowane szybciej, nawet w 5 czy 15 minut od zaakceptowania faktury.
 5. W faktoringu z regresem faktor oczekuje zwrotu zaliczki, jeśli kontrahent nie opłaci faktury. W wariancie bez regresu firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury. Nie musisz ani oddawać wcześniej uzyskanej kwoty, ani brać udziału w działaniach windykacyjnych.
Faktoring online jawny w Monevii

Faktoring jawny online w Monevii. Faktor udziela 30 bezpłatnych dni finansowania po przekroczeniu terminu płatności przez kontrahenta. Źródło: https://www.monevia.pl/o-firmie/#jak-to-dziala

Monitorowanie należności i usługi windykacyjne w faktoringu online

Ze raportu „KoronaBilans MŚP” KRD wynika, że aż 43% przedsiębiorców zaczyna windykować dłużników w ciągu miesiąca od terminu płatności na fakturze. Nie da się ukryć, że wielu właścicieli firm, szczególnie freelancerów z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w skutecznym odzyskiwaniu należności, a przepisy prawa bywają mało zrozumiałe.

Jak przebiega odzyskiwanie należności w faktoringu online z regresem? Po upływie terminu płatności faktor może podjąć działania dyscyplinujące dłużnika na życzenie klienta, prowadzone przez własny dział windykacji lub firmę windykacyjną. W grę wchodzi windykacja polubowna, sądowa bądź egzekucyjna, przy czym faktor może pobrać opłatę wynoszącą np. od 10% do 15% kwoty zadłużenia.

W faktoringu online bez regresu faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Wierzytelność jest ubezpieczona, co podwyższa koszt finansowania faktur, np. o 4% wartości brutto.

 

Dlaczego faktoring online jest tak popularny w Polsce?

Faktoring online zyskuje nowych zwolenników z każdym miesiącem, co potwierdzają statystyki GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) i PZF (Polskiego Związku Faktorów).

Publikacja „Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.” podaje, że zbadane firmy faktoringowe wykupiły aż 14 mln faktur o łącznej wartości 311,3 mld zł. Z usług skorzystało ponad 20 tys. klientów, przy czym największy odsetek zajmował się handlem i transportem. Prawie 50% przedsiębiorców korzystających z faktoringu krajowego zdecydowało się na wariant bez regresu.

Z kolei firmy faktoringowe należące do PZF obsłużyły 26 tys. firm, finansując 362,4 mld zł w 2021 roku. Najwięcej faktorantów pochodziło z branży produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Faktoring w Polsce 2021

Podsumowanie działalności firm faktoringowych zrzeszonych w PZF. Źródło: http://faktoring.pl/2022/01/27/finansowanie-faktur-zyskuje-coraz-wieksza-popularnosc/

Rosnąca popularność szybkiego finansowania faktur z odroczonym płatności nie dziwi w kontekście badań, które przedstawiają horrendalną skalę poślizgów w płatnościach od kontrahentów.

 

Pieniądze zamrożone w nieopłaconych fakturach utrudniają funkcjonowanie biznesów

Z raportu „KoronaBilans MŚP” KRD wynika, że część przedsiębiorców doświadczyła częstszych opóźnień w regulowaniu należności podczas pandemii. Niemniej jednak lockdowny oraz inne utrudnienia w prowadzeniu biznesu nie stanowią głównych przyczyn nieterminowych płatności. Ponad 50% przedsiębiorców zadeklarowało, że częstotliwość występowania zaległości była identyczna przed okresem epidemicznym.

Pozostałe odpowiedzi także nie napawają optymizmem wobec płynności finansowej firm z sektora MŚP.

 • Aż 60% przedsiębiorców otrzymuje opóźnione przelewy od kontrahentów. Tylko co 3 firma z 301 zapytanych nie ma problemów z płatnościami od odbiorców towarów i usług.
 • Za szczęście w nieszczęściu można uznać fakt, że przeterminowane faktury stanowią mniej niż 10% wszystkich wystawianych dokumentów u 57% przedsiębiorców. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że nieopłacone faktury mogą być kluczowe dla biznesu ze względu na dużą sprzedaż.
 • 41% ankietowanych wskazało zatory płatnicze jako główną przyczynę nieterminowych płatności. Kontrahenci wykonujący przelewy z opóźnieniem czekają na należności od swoich odbiorców.

W sytuacji, w której zmagasz się z przeterminowanymi fakturami, najlepszym rozwiązaniem jest faktoring bez regresu, czyli z ryzykiem niewypłacalności kontrahenta przeniesionym na firmę faktoringową. Zdarza się, że widmo windykacji przez „obcy” podmiot, który absolutnie nie będzie pobłażliwy, dyscyplinuje „wiecznych dłużników”.

W przypadku stałych odbiorców faktur, którzy płacą późno, lecz terminowo, możesz postawić na tańszy faktoring online z regresem. Niższe koszty są związane z mniejszym ryzykiem dla faktora.

 

Zalety faktoringu online – podsumowanie

Dzięki szybkiemu faktoringowi online przedsiębiorcy nie stresują się opieszałym wykonywaniem przelewów przez kontrahentów. Ty też możesz zmienić obawy o płynność finansową przedsiębiorstwa na satysfakcję z niemal natychmiastowych płatności. Odmrożone pieniądze pozwolą Ci na terminowe uregulowanie zobowiązań wobec dostawców, partnerów biznesowych czy pracowników. Zaliczki faktoringowe pokryją także należności wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Raty leasingowe i kredytowe również staną się mniej kłopotliwe.

Bezproblemowe opłacanie bieżących wydatków ułatwi Ci realizowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa. Faktoring online zapewni Ci środki na bieżące funkcjonowanie firmy, które dotychczas były zabierane np. z funduszy na inwestycje, co hamowało wzmacnianie pozycji na rynku krajowym i ekspansję międzynarodową.

Jeżeli wybierzesz faktoring online jawny z regresem, faktor co prawda zażąda zwrotu zaliczki w przypadku braku płatności ze strony Twojego kontrahenta, ale pomoże Ci w odzyskaniu należności od dłużnika, wysyłając monity w Twoim imieniu za drobną opłatą i kierując etapami windykacji. Ponadto firma faktoringowa może wydłużyć okres na uregulowanie należności nawet o 30 dni – bez dodatkowych kosztów. Takie wsparcie jest szczególnie ważne dla mikro- i małych firm, zdominowanych przez większe podmioty, stawiające warunki, od których zależy być albo nie być jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Najczęściej zadawane pytania o faktoring online

Czy zakaz cesji wierzytelności w umowie handlowej wyklucza faktoring online?

Tak. Jeśli kontrahent nie zgadza się na cesję wierzytelności, przedsiębiorca nie może przenieść praw do należności na faktora, co uniemożliwia skorzystanie z faktoringu online, również w wariancie cichym. Faktor może Ci pomóc, negocjując warunki umowy handlowej, ponieważ zdarza się, że niechęć do faktoringu wynika z błędnego rozumienia tej usługi. Czasami kontrahenci utożsamiają finansowanie faktur przez zewnętrzny podmiot z uporczywą windykacją. Rozmowa z faktorem wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Czy przedsiębiorcy zainteresowani faktoringiem online muszą mieć wysoką zdolność kredytową?

Im lepsza zdolność kredytowa, tym większe szanse na uzyskanie wysokiego limitu faktoringowego. BIK (Biuro Informacji Kredytowej) współpracuje z faktorami, oferując im skrupulatne raporty na temat przedsiębiorców z rejestru BIK, BIG InfoMonitor i ZBP (Związku Banków Polskich). Ponadto faktoranci przeważnie składają oświadczenia potwierdzające, że nie mają zaległości wobec urzędu skarbowego, ZUS-u i różnych instytucji finansowych. Nawiasem mówiąc, faktoring online nie obciąża zdolności kredytowej firmy jak inne zobowiązania finansowe, szczególnie kredyty czy leasingi.

 

Jedna odpowiedź

 1. […] Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom małych i dużych firm stworzony został system pozwalający na zapewnienie regularnych wpłat mimo braku wpłaty od kontrahenta. Faktoring online, bo o nim mowa, to prosty w obsłudze system, dzięki któremu otrzymasz finansowanie wszelkich wystawionych faktur, których termin płatności został odroczony. Usługi faktoringowe to doskonała opcja dla wszystkich osób, które wystawiają dokumenty z terminami płatności wynoszącym od 14 do nawet 120 dni oraz przedsiębiorców, którzy mogą spotkać się z ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, wszelkie informacje znajdziesz na https://www.firmowakasa.pl/faktoring-online-dla-poprawy-plynnosci-finansowej-firmy/. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.