SMEO

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

SMEO faktoring logo

SMEO – nowoczesny faktoring przez internet

SMEO to firma faktoringowa o ukształtowanej reputacji, która z sukcesem funkcjonuje w branży od około 2 lat, natomiast w tym krótkim czasie zdążyłą zrobić już spore zamieszanie na rynku faktoringowym. Firma SMEO oferuje nowoczesny faktoring dla małych firm i średnich przedsiębiorstw. Faktoring przez internet to podstawowy profil aktywności firmy, która sfinansowała już ponad 8100 faktur na łączną kwotę niemal 64 mln. złotych, co przekłada się na prawie 2500 usatysfakcjonowanych klientów. SMEO specjalizuje się w faktoringu jawnym, który, jak sama uważa, jest dużo mniej ryzykowny, bardziej transparentny i w znacznym stopniu usprawnia całą procedurę w porównaniu do faktoringu cichego. Ograniczone ryzyko, z jakim mamy do czynienia w przypadku faktoringu jawnego, przekłada się na niższe koszty usługi, co znajduje odzwierciedlenie w cenniku SMEO. Faktoring cichy natomiast nie niesie za sobą żadnych dodatkowych korzyści dla firmy, natomiast generuje szereg ryzyk, dlatego też znajduje się poza obszarem działalności SMEO.

Skorzystaj z oferty SMEO

 

Oferta SMEO

Minimalną wartością faktury, możliwą do objęcia usługą faktoringową, jest kwota 400 złotych netto. Maksymalny limit kwotowy, jaki SMEO jest skłonne sfinansować na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności wynosi 250 tys. zł., jednak ostateczna decyzja w tym zakresie każdorazowo zapada po indywidualnej analizie. Cała procedura, czyli jak działa faktoring realizowany przez firmę SMEO, jest prosta, przejrzysta i nie nastręcza żadnych problemów związanych z uciążliwymi formalnościami. Podstawą jest oczywiście zrealizowanie usługi czy dostawy zamówionego przez kontrahenta towaru. Następnym krokiem jest wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, zgodnym z wcześniej zawartą pomiędzy stronami umową. Na przedmiotowej fakturze, wystawca podaje dedykowany dla siebie nr rachunku bankowego, jaki otrzymuje od firmy SMEO (faktora), po czym przesyła ją swojemu kontrahentowi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, własnymi wierzytelnościami, a taką jest w tym wypadku należność za wykonane zlecenie, można zarządzać w dowolny sposób, dlatego też towarzysząca całemu procesowi cesja wierzytelności na SMEO, nie wymaga wcześniejszego informowania i zgody zleceniodawcy wykonanych prac/dostawy. Kopia faktury trafia do faktora (SMEO S.A.), który bezzwłocznie wypłaca faktorantowi (czyli wystawcy faktury) ustaloną zaliczkę, jaka nie może jednak przekroczyć wartości netto ujętej na fakturze (czyli bez podatku VAT). Zwykle na tym etapie potrącana jest także należna prowizja za usługę faktoringu. Rolą kontrahenta jest terminowe wywiązanie się ze swojego zobowiązania i opłacenie faktury na rzecz SMEO, po dokonaniu czego – SMEO przelewa pozostałą część wierzytelności na konto wystawcy. W tym momencie akcja “gotówka za faktury” – zostaje zakończona. Najważniejsze, że cały przedstawiony proces odbywa się w 100% online, trwa zazwyczaj do 15 minut, co znacznie ułatwia realizację usługi, w porównaniu z tradycyjnym modelem starania się o finansowanie dla firmy.

 

SMEO faktoring cena

Koszty finansowania faktur przez SMEO są jednymi z najniższych, jakie oferuje na rynku mikrofaktoring online i kształtują się już od 0,12% za każdy dzień finansowania. W ramach promocji, firma SMEO gwarantuje sfinansowanie pierwszej faktury wyłącznie za cenę 1% jej wartości, czyli przykładowo – pobiera 50 zł. prowizji przy fakturze na kwotę 5000 złotych. Dodatkową korzyścią jest potencjalna sytuacja, w której kontrahent spóźni się z zapłatą za fakturę. Jeśli opóźnienie to nie przekroczy 5 dni, SMEO nie naliczy z tego tytułu żadnych opłat. Po tym terminie koszty obsługi wzrastają do 0,18% za każdy kolejny dzień finansowania i oczekiwania na uregulowanie faktury przez kontrahenta.

 

Dlaczego faktoring SMEO?

W dzisiejszych czasach na rynku finansowym znaleźć można mnóstwo instrumentów i produktów, dzięki którym można pozyskać finansowanie dla działalności firmy, na potrzeby inwestycyjne bądź też okresową poprawę płynności. Jedną z takich opcji, która staje się coraz popularniejsza, jest faktoring. Usługa ta polega na nabyciu wierzytelności przez faktora w zamian za zapłatę na rzecz faktoranta. Najczęściej na początku transakcji, faktorant otrzymuje od faktora pewną zaliczkę, natomiast w momencie, kiedy wierzytelność zostanie spłacona przez dłużnika faktoringowego, na konto faktoranta przelewana jest pozostała kwota, pomniejszana o ustaloną wcześniej opłatę/prowizję. Na rynku funkcjonuje spora liczba podmiotów oferujących faktoring online jednak SMEO zdecydowanie wyróżnia się wśród nich swoją ofertą.

 

Przekonaj się jak SMEO wypada na tle innych firm faktoringowych i sprawdź nasz:

Ranking Firm Faktoringowych

1. Monevia

5/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • 100% wartości faktury wypłacane w 24h
 • Jedna prowizja naliczana z góry, bez ukrytych opłat administracyjnych
 • Brak opłat za opóźnienie aż do 30 dni
 • Finansowanie w PLN i EUR

2. ING Finansowanie Faktur

4.6/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • Bardzo atrakcyjna cena
 • Pieniądze na koncie nawet w 1h
 • Limit faktoringowy do 100 tys. zł
 • Bez umów i opłat abonamentowych
 • Nie musisz być klientem ING, by skorzystać

3. Finea

4.5/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • Prowizja 4% za każde 30 dni finansowania
 • Limit finansowania: 50 tys. zł
 • W ofercie również faktoring cichy
 • Brak ukrytych opłat
 • Cała proces finansowania przez internet

4. SMEO

4.5/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • Limit faktoringowy do 250 tys. zł
 • Prowizja 2,4% za 30 dni
 • Brak stałych opłat
 • Brak opłat do 30 dni opóźnienia
 • Od 1-ego dnia działalności firmy
 • Finansowanie w PLN i EUR

5. Faktoria

4.5/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • Finansowanie faktur od 100 zł do 1,2 mln zł
 • Decyzja w 24h na podstawie samego wyciągu bankowego
 • Nest Bank, właściciel Faktoria, gwarancją rzetelności usługi

6. PragmaGO

4.5/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • Limit faktoringu do 250 tys. zł
 • Decyzja i realizacja w 2h
 • Całkowicie online – bez papierowych wniosków i umów
 • Wypłata 100% wartości faktury
 • Oferta również w euro

7. Finiata

4.4/5
Łatwość obsługi
Cena
Elastyczność oferty
 • Finansowanie od 1 do 100 tys. zł
 • Okres spłaty do 6 miesięcy
 • Prowizja miesięczna od 1,7%
 • Prowizja 5% za 30 dni przy finansowaniu pojedyńczej faktury
 • Błyskawiczny dostęp do środków

➡ Sprawdź też pełny Ranking Firm Faktoringowych