Finea Faktoring

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Firmy Faktoringowe – Opinie » Finea Faktoring

 

Finea faktoring logo

Parametry oferty Finea:

Opłaty od 2% /30 dni
Limit faktoringowy do 200 tys. zł
Waluty PLN, EUR
Faktoring jawny czy cichy Jawny i cichy
Obsługiwane firmy Działalności gosp. i spółki
Faktoring odwrotny Tak

Skorzystaj z oferty Finea

Finea – recenzja

Finea to firma faktoringowa specjalizująca się w finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności. Współpracuje z sektorem MŚP, czyli mikro-, małymi i średnimi firmami, które chcą zapobiec utracie płynności finansowej i zatorom płatniczym. Finea oferuje faktoring jawny, faktoring cichy i faktoring odwrotny.

Jak działa faktoring w Finea?

Faktoring to usługa polegająca na finansowaniu faktur – szczególnie z długim terminem płatności. Przedsiębiorca wystawia kontrahentowi fakturę za sprzedany towar lub wykonaną usługę. W przypadku odroczonego terminu płatności oczekiwanie na zapłatę może sięgać nawet kilkunastu tygodni, co stawia przedsiębiorcę w niekorzystnej sytuacji. Zamrożone pieniądze nie tylko wstrzymują inwestycje, lecz także przyczyniają się do nieterminowego opłacania innych zobowiązań właściciela firmy. W tak trudnej sytuacji przydaje się faktoring w Finea. Dzięki niemu możesz uniknąć pogorszenia płynności finansowej, etykiety nierzetelnego partnera biznesowego i spowolnienia rozwoju firmy.

Klient Finea przesyłają faktury z odroczonym terminem płatności do systemu, gdzie przechodzą szybką analizę. Przedsiębiorca (faktorant) otrzymuje nawet 100% wartości faktury od Finea (faktora) w ciągu 24 godzin. Kiedy płatnik ureguluje należność, kwota trafia z powrotem na konto firmy faktoringowej. Czy kontrahenci faktoranta wiedzą o tym rozwiązaniu? Niekoniecznie – to zależy od rodzaju faktoringu. Finea oferuje aż 3 warianty, z którymi zapoznasz się w dalszej części recenzji.

⬇ Zobacz, jak Finea wypada na tle innych firm faktoringowych! ⬇

Ranking Firm Faktoringowych

I. Faktoring dla małych firm:

🥇 Monevia
4.9/5
🥈 Finea
4.7/5
🥉 FaktorOne
4.5/5
4. FlexIdea
4.6/5
5. SMEO
4.9/5
6. eFaktoring NFG
4.5/5

II. Faktoring dla firm średniej wielkości:

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne

III. Faktoring dla dużych firm:

BNP Paribas Faktoring
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Bibby Financial Services
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Factris
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

 Sprawdź też pełny Faktoring Ranking

 

Finea – oferta

Oferta firmy faktoringowej Finea zawiera 3 warianty faktoringu, które dopasowuje się do relacji przedsiębiorcy z kontrahentami i możliwości finansowych firmy.

 • Faktoring tradycyjny (prosty, klasyczny) – dostępny w formie cichej i jawnej. Polega na finansowaniu faktur, które wystawiasz kontrahentom. W zależności od wariantu proces finansowania uwzględnia komunikację z płatnikiem lub przebiega bez jego wiedzy.
 • Faktoring odwrotny – to finansowanie zakupów na firmę. Chcesz zamówić niezbędny towar, ale dostawca nie zgadza się na odroczenie płatności o dodatkowe 30 dni? Dzięki przekazaniu wierzytelności faktorowi kontrahent otrzymuje pieniądze nawet tego samego dnia, a Ty opłacasz fakturę sfinansowaną przez Finea w późniejszym terminie.

 

Faktoring jawny w Finea

W faktoringu jawnym Finea wykupuje od Ciebie fakturę z odroczonym terminem płatności. Twój kontrahent jest poinformowany o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową, więc Wasza umowa handlowa nie może zawierać zakazu cesji. Kiedy kontrahent potwierdzi należność, otrzymujesz od 80 do 100% wartości brutto faktury. Faktoring jawny dla małych i średnich przedsiębiorstw jest realizowany w dwóch wariantach.

 • Faktoring jawny pełny (bez regresu) – opiera się na cesji wierzytelności z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. Jeżeli płatnik nie wykona przelewu na konto faktora w terminie, faktor rozpoczyna działania windykacyjne. Jeżeli monity elektroniczne i papierowe nie przyniosą efektu, Finea może wystąpić na drogę sądową. Największą zaletą tego rozwiązania jest możliwość zatrzymania zaliczki faktoringowej przez przedsiębiorcę. Jak skorzystać z tego rozwiązania? Przesyłając fakturę do systemu Finea, wybierz opcję ubezpieczenia transakcji. Jego minimalny koszt wynosi 4% wartości faktury.
 • Faktoring jawny niepełny (z regresem) – usługi faktoringowe w tym modelu są korzystne dla firm współpracujących z kontrahentami potrzebującymi kilkadziesiąt dni na zapłatę, ale regulującymi należności w terminie. Faktoring z regresem oznacza, że proces finansowania nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora. Jeżeli kontrahent będzie zwlekać z płatnością, ostatecznie faktorant będzie musiał zwrócić zaliczkę.

 

Faktoring cichy w Finea

W faktoringu cichym (niejawnym, tajnym) cesja wierzytelności z przedsiębiorcy na firmę faktoringową pozostaje ukryta. To oznacza, że kontrahent nie jest świadomy Twojej współpracy z faktorem. Dzięki temu rozwiązaniu Finea jak najszybciej dokonuje cesji wierzytelności i zleca wypłatę zaliczki, nie czekając na zaakceptowanie należności przez płatnika. Niemniej jednak faktor może oczekiwać, że przedstawisz dodatkowy dokument, który potwierdzi sprzedaż produktów czy wykonanie usługi, np. protokół odbioru realizacji zlecenia. Minimalna wysokość zaliczki wynosi 70% wartości brutto na fakturze.

Faktoring cichy w Finea jest rekomendowany przedsiębiorcom, którzy co prawda nie mają zakazu cesji w umowie handlowej, ale obawiają się, że kontrahenci sceptycznie nastawieni do zewnętrznego finansowania faktur będą celowo utrudniać cały proces, np. zwlekając z potwierdzeniem wartości faktury faktorowi. Finea jest zobowiązana do potwierdzenia danych drogą elektroniczną lub telefoniczną, co nie powinno zająć dłużej niż 3 dni. Jeśli weryfikacja będzie niemożliwa z przyczyn niezależnych od faktora, ten okres może wydłużyć się do 7 dni. Teoretycznie przedstawiciel faktora może odwiedzić kontrahenta w siedzibie, ale wizytacja wymaga zgody. Jeśli podejrzewasz, że niektórzy płatnicy mogą postępować nie fair w faktoringu jawnym, lepszym wyborem jest wariant tajny.

Finea poleca faktoring cichy także przedsiębiorcom współpracującym z podmiotami zagranicznymi. Faktor wskazuje na potencjalne problemy organizacyjne lub prawne w związku z każdorazowym zawiadamianiem o cesji i potwierdzaniem należności.

 

Faktoring odwrotny w Finea

Faktoring odwrotny (kupiecki, odwrócony, zakupowy) polega na finansowaniu faktur kosztowych przedsiębiorcy współpracującego z Finea. W tym przypadku to on zostaje dłużnikiem faktoringowym.

Jeżeli brakuje Ci środków na zakup towaru lub zapłacenie za usługi podwykonawcom, możesz przesłać faktury do systemu Finea. Firma faktoringowa przekaże środki finansowe Twoim kontrahentom, a Ty rozliczysz się z faktorem w późniejszym okresie. Zyskasz wydłużony termin płatności, nie tracąc opinii rzetelnego współpracownika.

Jakie faktury kosztowe obejmuje faktoring odwrócony w Finea? Głównym warunkiem jest powiązanie kosztów z działalnością przedsiębiorstwa. W tym modelu liczyć na sfinansowanie m.in.:

 • zobowiązań pracowniczych,
 • rat leasingu lub kredytu bankowego,
 • produktów i usług zamówionych u polskich lub zagranicznych przedsiębiorców,
 • kar umownych.

Faktoring kupiecki w Finea jest korzystny przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw z krótkim stażem. Z jednej strony – mają trudności z uzyskaniem finansowania w bankach, z drugiej strony – zmagają się z zatorami płatniczymi przez opóźnione płatności ze strony większych graczy na rynku, którzy zajmują dominujące pozycje. To generuje kolejny problem małych firm – pozyskiwanie środków na bieżący rozwój. Kiedy klasyczny faktoring nie jest możliwy ze względu na zakaz cesji, w grę wchodzi właśnie faktoring zakupowy. Finea opłaca faktury kosztowe bez zbędnych formalności, pośrednio wspierając klienta we wzmacnianiu rangi biznesowej.

 

Czy finansowanie faktur w Finea jest możliwe mimo zakazu cesji wierzytelności?

Dodatkowa opłata za finansowanie faktur wystawionych na kontrahenta, z którym masz podpisany zakaz cesji, wynosi 50 zł lub 15 euro w zależności od waluty. Regulamin stanowi, że Finea może sfinansować wierzytelność objętą ograniczeniami lub zakazem na wniosek klienta, przy czym faktor musi zostać poinformowany o tych utrudnieniach.

 

Kto może skorzystać z faktoringu od Finea?

Finea oferuje usługi przede wszystkim mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym JDG i spółkom z branży budowlanej, eksportowej, handlowej, marketingowej, tłumaczeniowej czy transportowej. Z faktoringu tradycyjnego i odwrotnego mogą skorzystać młode firmy, działające od zaledwie 6 miesięcy, ale z comiesięcznymi obrotami przekraczającymi 10 000 zł. W przypadku obcokrajowców faktor oczekuje minimum 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Finea ustala indywidualnie limit faktoringowy – domyślny wynosi 100 000 zł, ale istnieje możliwość jego zwiększenia nawet do 200 000 zł, zwłaszcza dla firm o bardzo dobrej zdolności kredytowej. Minimum 14-dniowy termin płatności faktury jest wystarczający.

 

Ile kosztuje faktoring w Finea?

Zasady odpłatności za faktoring w Finea są bardzo przejrzyste. Przede wszystkim Finea oferuje jedne z najniższych stawek na rynku – prowizja wynosi od 2% do 4% za 30 dni finansowania. W przypadku faktoringu cichego, w którym ryzyko faktora jest wyższe, opłaty sięgają do 5% w skali miesiąca, ale Finea dopuszcza negocjacje przy wysokich kwotach transakcji. Firma faktoringowa nie pobiera żadnych opłat w okresie bez usług, czyli kiedy przedsiębiorca nie ma aktywnego finansowania. Warto również zwrócić uwagę, że rejestracja na platformie Finea jest darmowa. Prowizja przygotowawcza wynosi 0%.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o stawkach za finansowanie faktur, zobacz nasz artykuł o kosztach faktoringu.

 

Finea – opinie o faktoringu

Faktoring jawny i cichy w Finea pozwala uzyskać natychmiastową wypłatę środków, co stanowi satysfakcjonującą odmianę w porównaniu z czekaniem na zamrożone pieniądze. Z kolei faktoring zakupowy umożliwia inwestowanie w rozwój biznesu i szybkie opłacanie podwykonawców.

Co sprawia, że finansowanie faktur w Finea jest maksymalnie przyjazne dla przedsiębiorców?

 • Łatwe kontrolowanie płynności finansowej – wrzucasz fakturę do systemu, a Finea przelewa zaliczkę faktoringową nawet tego samego dnia.
 • Dodatkowy darmowy okres na spłatę – jeśli płatnik spóźnia się z przelewem, masz 7 dodatkowych dni, liczonych od terminu płatności, na uregulowanie sfinansowanej kwoty.
 • Faktoring jawny bez regresu – wystarczy ubezpieczyć wierzytelność podczas przesyłania faktury do systemu, aby Finea nie wymagała zwrotu zaliczki, kiedy kontrahent nie opłaci faktury.
 • Wysoka jakość i przystępna cena – jednym z największych atutów jest brak stałych opłat. Płacisz tylko za finansowanie pojedynczych faktur. Przy dużych transakcjach i rzetelnych kontrahentach możesz liczyć na korzystne negocjacje – zarówno obniżenie opłat, jak i zwiększenie limitu.
 • Uproszczone wnioskowanie online – wpisujesz dane firmy i weryfikujesz tożsamość za pomocą przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł z konta firmowego. Do wniosku należy załączyć dokumenty finansowe: wyciągi bankowe i pliki JPK-VAT w formacie XML za ostatnie 6 miesięcy. Dane są przesyłane do systemu scoringowego – dzięki zautomatyzowanej ocenie klienta otrzymujesz odpowiedź nawet w kilka minut.
 • Elastyczna oferta – decydujesz, czy chcesz skorzystać z faktoringu tradycyjnego (jawnego lub cichego) bądź faktoringu odwrotnego (kupieckiego). Negocjujesz opłaty za finansowanie i wysokość limitu.
 • Usługi dostępne dla niedawno założonych firm – nawet 6-miesięczne jednoosobowe działalności gospodarcze mogą skorzystać z faktoringu w Finea. Warto podkreślić, że młodzi przedsiębiorcy miewają problemy z uzyskaniem innych form finansowania, np. kredytu bankowego, ze względu na krótki staż na rynku.
 • Finansowanie wierzytelności w euro i złotych – Finea akceptuje faktury wystawione na krajowych i zagranicznych kontrahentów.

 

Dane kontaktowe Finea S.A.:

✉ Adres e-mail: kontakt@finea.pl
📞 Numer telefonu: 732 489 171
📍 Adres: ul. A. Branickiego 15

02-972 Warszawa

🌐 Strona internetowa: https://finea.pl/
📋 NIP: 9512465149

4.8/5 - (13 votes)