Flexidea – faktoring

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

logo Flexidea

Flexidea świadczy usługi faktoringowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności krajowym i zagranicznym kontrahentom, wskutek czego mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki szybkiemu finansowaniu faktur online otrzymasz zapłatę za dostarczone towary i wykonane usługi nawet 3 miesiące wcześniej niż zwykle! Sprawdź, jak Flexidea może usprawnić Twój biznes.

Parametry oferty Flexidea:

Opłaty Minimum 1% od wartości faktury w skali miesiąca
Limit faktoringowy 2 000 000 zł
Waluty PLN, EUR i inne
Faktoring cichy Nie
Obsługiwane firmy Jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki
Faktoring odwrotny Nie

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby zostać klientem Flexidea?

Flexidea współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wpływy na konto firmowe podlegają weryfikacji – Flexidea może poprosić Cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów finansowych, w tym wyciągów bankowych za ostatnie pół roku. Nie możesz mieć ani żadnych zaległości podatkowych, ani toczących się spraw sądowych.

Nieco inne wymogi dotyczą odbiorców faktur z odroczonym terminem płatności. Twój kontrahent, którego chcesz zgłosić do faktoringu, powinien mieć co najmniej 3-letnią historię handlową i przychód roczny wynoszący minimum 1 000 000 euro.

Już w trakcie współpracy Flexidea może poprosić Cię o okazanie dokumentów, w tym licencji i zezwoleń, bez których nie możesz prowadzić działalności gospodarczej związanej z wystawioną fakturą.

Polecam produkty Flexidea Polska, które zostały stworzone z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorców. Nie tylko skupiamy się na sfinansowaniu bieżących faktur, ale również pomagamy klientowi stać się bardziej konkurencyjnym na rynku poprzez wydłużenie terminów płatności nawet do 120 dni. Flexidea Polska finansuje faktury wystawione na kontrahentów z Polski, UE oraz UK, co z punktu widzenia klienta daje szansę na pozyskanie nowych rynków zbytu przy jednoczesnym zapewnieniu źródła finansowania.
Damian Sapielak Flexidea
Damian Sapielak
Menedżer z 17-letnim stażem w branży finansowej. Z doświadczeniem w zarządzaniu produktami dla klientów firmowych, sprzedaży i tworzeniu strategii rozwoju biznesu. Aktualnie prezes Zarządu Flexidea Polska Sp. z o.o.

Na jakich zasadach Flexidea finansuje faktury z odroczonym terminem płatności?

Po zarejestrowaniu się na platformie Flexidea musisz potwierdzić swoją tożsamość. Faktor udostępnia zintegrowane narzędzia do jednorazowego podpisania umowy faktoringowej online.

Kiedy wystawisz fakturę za wykonaną usługę lub dostarczony towar, wgrasz dokument do systemu, aby otrzymać ofertę cesji. Flexidea ma 24 godziny na podjęcie decyzji o finansowaniu. W tym czasie ocenia ryzyko związane z transakcją, analizując kondycję finansową obu stron. Jeżeli Twój kontrahent spełnia wyżej wymienione wymagania, faktor kontaktuje się z nim, aby powiadomić o cesji wierzytelności i potwierdzić dostarczenie towarów lub wykonanie usług. Kontrahent powinien potwierdzić należności i przyjęcie zawiadomienia o cesji w ciągu 3 dni. W przeciwnym razie cesja może nie dojść do skutku – faktura nie zostanie sfinansowana.

Potem Flexidea przelewa Ci zaliczkę faktoringową, czyli od 70% do 100% wartości faktury zredukowaną o prowizję, na konto firmowe, które musi znajdować się na tzw. białej liście podatników VAT. Faktor może odmówić wypłaty należności, jeśli rachunek nie znajduje się w tym wykazie lub nie należy do klienta.

Kontrahent przelewa pieniądze bezpośrednio na konto faktora (otrzyma numer rachunku w powiadomieniu od Flexidea).

Co się stanie, kiedy Flexidea wykupi wierzytelność, a kontrahent nie opłaci faktury w terminie?

Flexidea specjalizuje się w faktoringu niepełnym (z regresem). To oznacza, że ponosisz pełną odpowiedzialność za opłacenie sfinansowanej faktury przez kontrahenta. Inaczej mówiąc – ryzyko niewypłacalności kontrahenta leży po Twojej stronie.

Jeżeli odbiorca faktury nie opłaci jej w całości w wyznaczonym terminie, Flexidea zacznie odliczać okres monitoringu, czyli 30 dni kalendarzowych od terminu płatności. W tym czasie faktorant i dłużnik faktoringowy otrzymują monity (wezwania do zapłaty).

Kiedy upłynie okres monitoringu, nastąpi termin regresu, który wypada 31. dnia kalendarzowego od daty płatności na fakturze. Wtedy Flexidea zażąda od Ciebie opłacenia faktury. W takiej sytuacji zwracasz zaliczkę faktoringową. Pamiętaj, że regres nie odbiera faktorowi prawa do windykacji wierzytelności od kontrahenta – także na ścieżce sądowej. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, poniesiesz dodatkowe koszty, m.in. sądowe, skarbowe, zastępstwa procesowego kancelarii prawnej.

Kiedy kontrahent opłaci fakturę po tym, jak wykonasz przelew z tytułu regresu, Flexidea przeleje Ci pieniądze w ciągu 2 dni, chyba że masz inne zobowiązania wobec faktora, które może pokryć ta kwota.

Jakie faktury finansuje Flexidea?

Minimalna wartość faktury wystawionej na firmę lub podmiot z sektora publicznego wynosi 2000 zł, maksymalna – 1 000 000 zł (to również maksymalny limit faktoringowy, który odnawia się po zapłacie każdej faktury). Nie możesz sfinansować faktury wystawionej na osobę prywatną. Twój kontrahent może pochodzić z zagranicy – Flexidea akceptuje faktury wystawione na przedsiębiorstwa zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i krajach należących do Unii Europejskiej. W związku z tym dopuszcza także waluty inne niż PLN i EUR.

Minimalny okres na zapłatę musi wynosić 10 dni od chwili przesłania faktury faktorowi, a maksymalny – 120 dni od daty zawarcia umowy finansowania danej wierzytelności. Faktura powinna zostać wystawiona za dostarczone towary lub wykonane usługi (kontrahent musi potwierdzić należność przed wypłatą środków przez faktora).

Wierzytelności wykupywane przez faktora muszą być:

 • bezsporne (nie mogą być przedmiotem sporu sądowego lub pozasądowego),
 • niewymagalne,
 • nieprzeterminowane,
 • wolne od obciążeń prawami osób trzecich i wymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi (np. cłem),
 • wolne od zajęć przez organy egzekucyjne. Kiedy przesyłasz fakturę poprzez platformę, jednocześnie zapewniasz faktora, że kontrahent nie zgłaszał żadnych roszczeń, np. z tytułu kompletności towarów, jakości usług, gwarancji, rękojmi czy reklamacji.

Ile kosztuje faktoring we Flexidea?

Nic nie płacisz za zarejestrowanie się na platformie Flexidea i utrzymanie konta – nawet kiedy nie korzystasz z faktoringu. Faktor nie pobiera opłat za dodatkowe czynności, np. zmianę warunków umowy czy generowanie raportów. Minimalny koszt finansowania to 1% od wartości faktury miesięcznie (minimum 100 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

Orientacyjną kwotę, którą możesz otrzymać po sfinansowaniu faktury, obliczysz za pomocą kalkulatora zaliczki faktoringowej na stronie Flexidea. Wystarczy, że określisz wartość faktury i termin płatności. Kalkulator pokaże Ci wysokość przelewu i prowizji pobieranej przez faktora.

Kalkulator zaliczki faktoringowej Flexidea

Zalety faktoringu we Flexidea

 • Niska minimalna wartość faktury – już od 2000 zł.
 • Możliwość sfinansowania faktur, które nie spełniają tzw. warunków brzegowych, czyli mają niższą wartość, krótszy lub dłuższy termin płatności.
 • Błyskawiczna wypłata zaliczki faktoringowej – nawet w 15 minut od zaakceptowania faktury zgłoszonej do sfinansowania.
 • Wysokie zaliczki – nawet do 100% wartości faktury minus prowizja.
 • Brak opłaty przygotowawczej, która jest naliczana od limitu faktoringowego przyznanego przedsiębiorcy.
 • Brak opłat za dodatkowe czynności, np. zmianę limitu faktoringowego po podpisaniu umowy.
 • Swobodny wybór faktur do sfinansowania. Flexidea nie zobowiązuje klientów do przesyłania wszystkich faktur wystawionych na kontrahentów zgłoszonych faktorowi.
 • Elastyczna modyfikacja odbiorców faktur po zawarciu umowy (usuwanie starych i dodawanie nowych).
 • Możliwość zmiany terminu płatności po sfinansowaniu faktury, np. wydłużenie okresu na zapłatę na prośbę kontrahenta, za uprzednią zgodą faktora.
 • Monitoring wszystkich transakcji na platformie Flexidea.

Najważniejsze pytania o faktoring we Flexidea

Na czym polega cesja zwrotna wierzytelności?

Jeśli opłacisz fakturę za kontrahenta w całości (wraz z kosztami finansowania) i nie będziesz mieć żadnego zadłużenia wobec faktora, możesz ubiegać się o zwrotny przelew wierzytelności. Flexidea powinna go wykonać w ciągu 14 dni od otrzymania prośby. Wtedy zachodzi cesja zwrotna – prawo do wierzytelności przechodzi z powrotem na Ciebie.

 

Co się stanie, jeśli wystawię fakturę korygującą po wykupieniu wierzytelności przez Flexidea?

Jeżeli chcesz wystawić fakturę korygującą do faktury sfinansowanej przez Flexidea, musisz uzyskać zgodę faktora. W przeciwnym razie faktor ma prawo do zastosowania regresu natychmiastowego, czyli może oczekiwać, że opłacisz sfinansowaną fakturę w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia na platformie faktoringowej lub drogą e-mailową.

 

Czy Flexidea zwraca część prowizji, kiedy kontrahent opłaci fakturę przed terminem?

Nie, prowizja za finansowanie faktury jest pobierana z góry za okres od zawarcia umowy wierzytelności do terminu płatności i nie podlega ani przeliczeniu, ani zwrotowi. Flexidea przelicza wyłącznie prowizje za okres monitoringu (30 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności) i następujący po nim okres regresu. Kiedy przeterminowana faktura zostanie zapłacona w całości w jednym z nich, faktor przelewa ewentualną nadwyżkę klientowi.

 

Dane kontaktowe Flexidea:

✉ Adres e-mail:kontakt@flexidea.eu
📞 Numer telefonu:22 221 01 20
📍 Adres:

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

🌐 Strona internetowa:www.flexonline.pl
📋 NIP:5273000970

Zobacz, jak Flexidea wypada na tle innych firm faktoringowych i sprawdź nasz:

Ranking Firm Faktoringowych

I. Faktoring dla małych firm:

🥇 Monevia
4.9/5
🥈 Finea
4.7/5
🥉 FaktorOne
4.5/5
4. FlexIdea
4.6/5
5. SMEO
4.9/5
6. eFaktoring NFG
4.5/5

II. Faktoring dla firm średniej wielkości:

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne
4.3/5 - (7 votes)