O faktoringu

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » O faktoringu

 

Faktoring, czyli wygodny sposób na problemy z płynnością finansową firmy

Czasami sięgnięcie po kredyt firmowy dla realizacji doraźnych potrzeb firmy czy zażegnania okresowych problemów z płynnością finansową, może okazać się trudne bądź z różnych powodów nie leżeć w kręgu zainteresowania właściciela. Na szczęście, w ostatnim czasie na rynku finansowym, można zaobserwować rozwój nowych instrumentów oraz usług dedykowanych przedsiębiorcom, które są wsparciem dla prowadzonej przez nich działalności. Jednym z takich narzędzi jest faktoring.

 

Na czym polega faktoring?

Usługa faktoringowa polega na nabyciu wierzytelności przez faktora w zamian za zapłatę na rzecz faktoranta. Zwyczajowo na początku transakcji, faktorant otrzymuje od faktoranta część (zaliczkę) zapłaty. W momencie, kiedy wierzytelność zostanie spłacona przez dłużnika faktoringowego, faktorant zaspokajany jest pozostałą kwotą, pomniejszaną o należną prowizję/opłatę (tutaj więcej o kosztach faktoringu). Są to podstawowe założenia tej usługi finansowej, a szczegóły pomiędzy stronami ustalane i spisywane są w formie umowy faktoringowej. Zwykle w roli faktora występuje jakaś instytucja finansowa, dysponująca kapitałem (np. bank). Faktorantem zaś najczęściej jest firma albo organizacja, która np. jest wystawcą faktury z tytułu sprzedaży produktu lub usługi na rzecz innego podmiotu. Często zdarza się, że termin zapłaty zafakturowanej należności jest znacznie odroczony. Bywa to efektem wcześniejszych ustaleń pomiędzy kontrahentami lub też jest wynikiem narzuconych warunków, np. przetargowych.

Zazwyczaj nieprzewidziane wcześniej, obiektywne okoliczności sprawiają, że wystawca faktury nie może oczekiwać na spływ należnych pieniędzy we wskazanym na fakturze terminie. Wówczas właśnie najłatwiejszym sposobem na zdobycie środków, dzięki którym można np. pokryć koszty realizacji kolejnego zlecenia, jest faktoring, ukierunkowany na finansowanie faktur. Jest to niejako forma finansowania kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności, tutaj więcej o kredytach obrotowych), który firma udzieliła odbiorcom swoich produktów/usług. Z punktu widzenia faktora, czyli podmiotu finansującego całe przedsięwzięcie, usługa faktoringowa polega na nabyciu krótkoterminowej i nieprzeterminowanej wierzytelności pieniężnej.

 

Jak faktoring wygląda w praktyce?

Faktor (bank lub inny podmiot faktoringowy) odkupuje od klienta (faktoranta) dokumenty finansowe (najczęściej faktury), przelewając na jego konto ustaloną wcześniej kwotę, stanowiącą część kwoty należności widniejącej na fakturze. Oprócz tej czynności, faktor świadczy usługę w zakresie odzyskania należności, za co w konsekwencji pobiera stosowne wynagrodzenie w postaci procentowej prowizji od wartości faktur (jeśli masz problem z odzyskaniem należności sprawdź nasz ranking firm windykacyjncyh). Dla faktoranta jest to także dodatkowa forma zabezpieczenia się przed nierzetelnymi albo niewypłacalnymi partnerami handlowymi.

 

Faktoring online i mikrofaktoring – nowe trendy w faktoringu

Na rynku funkcjonują różne rodzaje i rozwiązania w obszarze faktoringu. Ciekawą formą jest faktoring online, który w ujęciu ogólnym polega na dopełnieniu formalności z firmą faktoringową bezpośrednio przez internet. Sprzedając faktury online możemy uzyskać środki finansowe za sprzedaż faktury nawet w kilkanaście minut. Sprzedaż faktur przez internet (tutaj więcej o tej usłudze) to bardzo szybkie i wygodne rozwiązanie w sytuacji, kiedy potrzeba finansowa zaskoczyła przedsiębiorstwo nagle i nieoczekiwanie. Mikrofaktoring to ekspresowy sposób na dofinansowanie, skierowany do mikrofim oraz małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż (zobacz w jakich branżach faktoring sprawdza się najlepiej). Faktoring dla małych firm charakteryzuje się błyskawicznym załatwianiem wszelkich formalności, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń czy obwarowań w zakresie współpracy pomiędzy stronami. Jednak z racji podwyższonego ryzyka transakcji, trzeba liczyć się w zapłatą wyższej prowizji na rzecz faktora. Sprzedaż faktur online, funkcjonująca niczym swoista pożyczka pod fakturę, rozwija się bardzo dynamicznie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Jeżeli chcesz pogłębić swoją znajomość faktoringu zachęcamy do sprawdzenia również:

 

Jeśli myślisz o skorzystaniu z faktoringu w szczególności zachęcamy do sprawdzenia naszego rankingu:

Sprawdź nasz ranking firm faktoringowych [Monevia, SMEO, Bibby, Pragma i inne]