Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kredytach dla firm z gwarancją de minimis

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kredytach dla firm z gwarancją de minimis

banknoty przekazywane z ręki do reki na tle budynku

Starasz się o kredyt dla firm? Twoje szanse na jego uzyskanie wzrosną, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis. W poniższym artykule wyjaśniamy, co kryje się pod tym terminem. Podpowiadamy także, na jakich zasadach możesz otrzymać kredyt
z gwarancją de minimis.

 

Na czym polega gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis to rodzaj pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorców. W przypadku kredytów dla firm umożliwia ona uzyskanie finansowania na preferencyjnych warunkach. Zdarza się również, że gwarancja de minimis stanowi niezbędne zabezpieczenie, bez którego bank nie będzie chciał udzielić przedsiębiorcy kredytu dla firmy (więcej informacji na temat możliwych zabezpieczeń kredytu dla firm znajdziesz w tym artykule).

Gwarancja de minimis udzielana jest przez banki kredytujące, które zawarły taką umowę z Bankiem Gospodarki Krajowej. Z kolei w zabezpieczeniu kredytu dla firm z gwarancją de minimis biorą udział 3 strony:

 • przedsiębiorca, starający się o kredyt,
 • bank, który udziela przedsiębiorcy kredytu,
 • bank-gwarant, który przejmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu, jeśli przedsiębiorca nie będzie miał na to środków.

Pomoc w ramach gwarancji de minimis może wynieść maksymalnie 200 000 euro w skali roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o takie zabezpieczenie oraz w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych.

Chcesz uzyskać więcej informacji dla przedsiębiorców na temat gwarancji de minimis? Znajdziesz je na oficjalnej stronie Banku Gospodarki Krajowej.

 

Na jakich warunkach udzielana jest gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis udzielana jest na następujących warunkach:

 • okres udzielenia gwarancji de minimis wynosi 27 miesięcy dla kredytów obrotowych oraz 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
 • gwarancja de minimis nie może przekroczyć 3,5 mln zł oraz 60% wartości kredytu obrotowego,
 • gwarancja de minimis nie obejmuje odsetek i innych kosztów kredytu obrotowego,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • prowizja za uzyskanie gwarancji de minimis wynosi 0,5% kwoty gwarancji w skali roku.

 

Na co można przeznaczyć środki
z kredytu dla firm z gwarancją de minimis?

Gwarancja de minimis może stanowić zabezpieczenie kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego. W tym pierwszym przypadku środki z kredytu przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Dotyczy to m.in. opłacania faktur za zakupione towary i usługi, rozliczania podatków i składek VAT, zapłaty innych zobowiązań lub kredytów obrotowych w innym banku, a także finansowania celów rozwojowych firmy.

Z kolei kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis można wykorzystać w celach inwestycyjnych. Oznacza to, że środki można przeznaczyć zarówno na budowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, jak i zakup samochodów, maszyn czy niezbędnych urządzeń.

Warto również pamiętać, że kredyt inwestycyjny z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis nie może być wykorzystany na:

 • spłatę innego kredytu inwestycyjnego,
 • refinansowanie wydatków poniesionych przed uzyskaniem kredytu inwestycyjnego,
 • inwestycje kapitałowe,
 • zakup instrumentów finansowych,
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Planujesz duże inwestycje w firmie? Sprawdź, w jaki sposób możesz sfinansować rozwój firmy dzięki kredytowi inwestycyjnemu.

 

Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis to rozwiązanie przeznaczone tylko dla małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw. Do tego roczne obroty takiej firmy nie mogą być wyższe niż 50 mln euro, a całkowity roczny bilans nie może przekroczyć progu 43 mln euro. Z zabezpieczenia kredytu dla firm w postaci gwarancji de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają odpowiednią zdolność kredytową (więcej informacji o tym, jak zwiększyć zdolność kredytową firmy znajdziesz tutaj).

Poza tym firma starająca się o uzyskanie gwarancji de minimis nie może:

 • figurować w Bankowym rejestrze,
 • posiadać wypowiedzenia ekspozycji kredytowej,
 • mieć przeterminowanych powyżej 30 dni zadłużeń w banku kredytującym na kwotę
  co najmniej 500 zł,
 • posiadać ekspozycji kredytowej podpadającej pod kategorię „zagrożone” lub co do której zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości,
 • na niej ciążyć obowiązek zwrotu pomocy publicznej, gdy pomoc ta została uznana
  za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem.

 

Jak uzyskać kredyt dla firm z gwarancją de minimis?

W celu uzyskania gwarancji de minimis należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu. Składa się go do banku kredytującego wraz ze standardowym wnioskiem o kredyt. Poza tym należy także złożyć w banku oświadczenie o wcześniej otrzymanej pomocy de minimis.

Jeśli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, dochodzi do podpisania umowy kredytowej pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Jednocześnie kredytobiorca wystawia własny weksel wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku Gospodarki Krajowej. Jeśli gwarancja de minims zostanie przyznana, przedsiębiorca otrzyma specjalne zaświadczenie o jej wysokości.

Zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis to często jedyny sposób na uzyskanie kredytu dla firmy. Jeśli zamierzasz wnioskować o taki kredyt, sprawdź, czy dany bank ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarki Krajowej. Możesz również skorzystać z Rankingu Kredytów dla Firm, gdzie porównasz oferty kredytowe poszczególnych banków i sprawdzisz, które z nich oferują kredyty dla firm z gwarancją de minimis.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *