Fandla – Faktoring

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Firmy Faktoringowe – Opinie » Fandla – Faktoring

 

Fandla logo

Parametry oferty Fandla:

Opłaty 0,12% /dzień
Limit faktoringowy do 100 tys. zł
Waluty PLN, EUR
Faktoring jawny czy cichy Jawny
Obsługiwane firmy Działalności gosp. i spółki
Faktoring odwrotny Nie

Skorzystaj z oferty Fandla

Fandla – oferta faktoringu dla małych firm

Interesują Cię usługi faktoringowe dla mniejszych firm? Masz niewielkie obroty, ale potrzebujesz indywidualnych warunków finansowania faktur z odroczonym terminem płatności? Przyjrzyj się ofercie Fandla, którą wyróżnia szereg zalet. Nie przepadasz za „papierkologią”? Firma faktoringowa Fandla wymaga minimum formalności. Ma profesjonalne podejście nawet do nowych mikrofirm bez ugruntowanej pozycji na rynku i doskonale rozumie dynamiczne zmiany w biznesach. Możesz liczyć chociażby na bezproblemowy kontakt w sprawie finansowania faktur wykraczających poza limit faktoringowy. Poznaj aktualną ofertę Fandla i dowiedz się, jak niejeden przedsiębiorca uniknął utraty płynności finansowej wskutek opóźnionych płatności.

Finansowanie faktur Fandla

Faktoring Fandla dla małych firm. Źródło: https://www.fandla.com/

Firma faktoringowa Fandla – krótki staż na rynku, ale obfitujący w sukcesy

Chociaż firma faktoringowa Fandla powstała dopiero w listopadzie 2016 roku, zbudowała stabilną pozycję w branży FinTech (Financial Technology). Co ciekawe, Fandla Faktoring Sp. z o. o. to pierwsza firma faktoringowa, która przeniosła proces finansowania faktur do online’u, rezygnując z papierowej dokumentacji. To nie jedyne uproszczenie. Przedsiębiorstwa nie są zobligowane do podpisywania długoterminowych umów, które zobowiązywałyby do finansowania wszystkich faktur wystawionych na danego kontrahenta. Główna zasada w firmie Fandla jest prosta i uczciwa. Płacisz wyłącznie za okres korzystania z faktoringu, a nie utrzymywanie limitu, o którym przeczytasz więcej w dalszej części artykułu. Dzięki temu rozwiązaniu oferta jest dostosowana do branż sezonowych.

Fandla Faktoring Sp. z o. o. specjalizuje się w szybkim finansowaniu faktur w sektorze MŚP, czyli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą poprawić płynność finansową. Już ponad 700 firm skorzystało z jej usług, oceniając je niemal na piątkę – średnia ocen waha się od 4,7 do 4,8. Fandla sfinansowała ponad 9000 faktur, których łączna wartość przekroczyła 48 000 000 zł. Spółka współpracuje z m.in. Bankiem Pocztowym i BlackBuck (platformą technologiczną dla firm transportowych).

Opinie o faktoringu Fandla

Średnia ocen faktoringu Fandla. Źródło: https://www.fandla.com/

Jakie firmy mogą skorzystać z faktoringu Fandla?

Faktor kieruje ofertę do jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek cywilnych, którym zależy na szybkim otrzymywaniu pieniędzy za sprzedane towary i usługi oraz kontynuowaniu wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. Podstawowy wymóg to minimum 3 miesiące działalności. Jeżeli Fandla współpracowała już z Twoim kontrahentem, ten okres skraca się do 1 miesiąca. Osoba zakładająca konto w systemie Fandla i podpisująca umowę ramową współpracy musi być obywatelem RP i mieć ważny dowód osobisty. Przedstawiciel spółki musi mieć pełnomocnictwo.

Jak sama Fandla podkreśla, jej głównym celem jest świadczenie usług faktoringu dla małych firm, które mają problem z utrzymaniem płynności finansowej ze względu na krótki staż na rynku. Najmłodsze biznesy, zwłaszcza w branży budowlanej, handlowej czy transportowej, godzą się na 90 dni czekania na płatność i tolerują opóźnione przelewy, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na odejście kontrahentów do konkurencji. Usługi faktoringowe umożliwiają pogodzenie szybkich płatności z odroczonymi terminami na fakturach.

Co ciekawe, zadłużenie w ZUS-ie i urzędzie skarbowym nie przeszkadza w skorzystaniu z usług faktoringu, ale faktor powinien zostać powiadomiony o tym fakcie. Przedsiębiorca (faktorant) i kontrahenci nie są weryfikowani w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej). Fandla wykorzystuje własne modele matematyczno-statystyczne i zautomatyzowane systemy, które przyspieszają podejmowanie decyzji.

Jak założyć konto na platformie Fandla?

Zarejestrowanie się na platformie Fandla przebiega bez zbędnych formalności. Faktor doskonale rozumie, że wnioskowanie o zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS-ie i urzędzie skarbowym jest tak mozolne, że przedsiębiorca czuje się zniechęcony i szuka prostszego rozwiązania. Aby zawrzeć umowę faktoringową z Fandla, musisz potwierdzić tożsamość, przelewając symboliczną złotówkę z konta firmowego na konto faktora. Dane właściciela rachunku muszą się zgadzać z danymi wpisanymi w formularzu rejestracyjnym. Ponadto Fandla może poprosić o przesłanie wyciągu bankowego za kilka miesięcy.

Innym sposobem na zidentyfikowanie klienta jest skorzystanie z usługi Kontomatik, która wymaga zalogowania się do bankowości internetowej poprzez specjalną aplikację. W tym przypadku przelew weryfikacyjny i przesyłanie wyciągów jest zbędne.

Rejestracja Fandla

Formularz rejestracyjny. Źródło: https://system.fandla.com/fandla/onboard

Jak działa faktoring jawny Fandla dla małych firm?

Faktoring jawny oznacza, że Twój kontrahent wie o zawarciu umowy cesji wierzytelności (kwoty z faktury) między Tobą a firmą faktoringową. Fandla jest faktorem, Ty – faktorantem, odbiorca faktury – dłużnikiem faktoringowym. Na stronie internetowej Fandla jest dostępny wzór umowy (tu więcej o umowach faktoringowych), omawiającej wszystkie warunki faktoringu jawnego. Jeśli interesuje Cię finansowanie faktur bez powiadamiania kontrahenta, zobacz nasz artykuł o faktoringu cichym.

Jako wystawca faktury przesyłasz fakturę do systemu Fandla. Zgłoszenie dokumentu i prawidłowe wypełnienie formularza zajmuje od 2 do 5 minut. Fandla zajmuje się szybką weryfikacją kontrahenta i przedstawia Ci ofertę finansowania do zaakceptowania.

Wniosek o faktoring Fandla

Wniosek o sfinansowanie faktury. Źródło: https://wniosek.fandla.com/

Następnie faktor kontaktuje się z kontrahentem, który powinien potwierdzić fakturę w systemie udostępnionym e-mailowo. Wystarczy tylko jedno kliknięcie. Wyłącznie pierwsza cesja wierzytelności jest potwierdzana telefonicznie.

Standardowo przelew środków na konto faktoranta jest zlecany w ciągu 24 godzin od wgrania faktury do systemu. Wyjątkiem może być sytuacja, w której odbiorca faktury jest tymczasowo niedostępny. Fandla realizuje także przelewy ekspresowe na życzenie klienta, który chce otrzymać pieniądze nawet w godzinę od zaakceptowania faktury. Taka usługa kosztuje 25 zł netto.

Zaliczka faktoringowa wynosi zwykle 90% wartości brutto faktury pomniejszone o prowizję, a pozostała kwota jest przekazywana po opłaceniu faktury przez kontrahenta. Do tego czasu stanowi depozyt. Można powiedzieć, że faktoring odmraża Twoje pieniądze, bo nie musisz czekać nawet 90 dni na przelew za sprzedane towary i usługi.

Co zrobi Fandla, jeśli kontrahent nie opłaci faktury?

Niestety, jeśli kontrahent nie zapłaci faktury w terminie płatności, Fandla poprosi Cię o zwrócenie zaliczki po 90 dniach. Tak działa faktoring jawny z regresem (niepełny), w którym faktor może Cię wesprzeć w dochodzeniu należności, koordynując działania windykacyjne na Twój koszt, ale nie przejmie na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Jeśli przeterminowanie należności przekroczy 7 dni, Fandla rozpocznie windykację, która zajmie nie więcej niż 30 dni od terminu płatności. Po tym okresie faktor kontaktuje się z firmą windykacyjną i ma prawo powiadomić rejestry dłużników o zaistniałej sytuacji. W skrajnym przypadku trzeba wkroczyć na drogę sądową.

Ile wynosi limit faktoringowy w Fandla?

Początkowy limit faktoringowy dla nowych klientów Fandla wynosi 25 000 zł. W trakcie udanej współpracy może zostać zwiększony do 100 000 zł, aczkolwiek nie jest to ostateczna granica. Firma przyznaje nawet 200 000 zł limitu stałym klientom. Fandla wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb przedsiębiorców i chętnie omawia indywidualne warunki finansowania.

Jeżeli chcesz zgłosić fakturę, której wartość wykracza poza limit faktoringowy, możesz albo poprosić o sfinansowanie jej części, albo złożyć wniosek o podwyższenie limitu. W drugim przypadku Fandla poprosi o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą Twoją dobrą sytuację finansową. Wnioski są rozpatrywane tak szybko, że możesz liczyć na zmodyfikowanie limitu tego samego dnia.

W ramach przyznanego limitu faktoringowego sfinansujesz dowolną liczbę faktur o różnej wartości. Fandla nie nalicza prowizji za niewykorzystany limit, więc klienci nie czują się przymuszeni do korzystania z usługi faktoringowej w każdym miesiącu. Faktor nie stosuje również opłaty ryczałtowej, czyli stałej kwoty za utrzymanie konta klienta z limitem. Płacisz za faktoring wyłącznie w okresie finansowania.

Jakie faktury finansuje Fandla?

Fandla podkreśla, że faktury zgłoszone do sfinansowania muszą spełniać warunki określone w art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dodatkowe warunki dotyczą wartości towarów i usług, terminu płatności czy obciążenia wierzytelności.

  • Termin płatności – okres od daty zgłoszenia faktury w Portalu Klienta Fandla do dnia płatności musi wynosić minimum 14 dni. Fandla finansuje faktury z terminem płatności do 90 dni, przy czym należności nie mogą być ani wymagalne, ani przeterminowane. Należność staje się wymagalna w dniu płatności, a przeterminowana, kiedy kontrahent nie opłaci faktury w ustalonym terminie.
  • Rodzaj towarów i usług – sprzedane produkty lub usługi muszą wynikać z profilu Twojej działalności i być zgodne z przepisami prawa.
  • Wartość faktury – co najmniej 500 zł brutto. Jeśli kwota jest wyrażona w euro, po przeliczeniu zgodnie z aktualnym kursem walutowym musi odpowiadać kwocie w złotych. Fandla finansuje faktury zgodnie z mechanizmem split-payment, czyli podzielonej płatności.
  • Wykup wierzytelności – należność na fakturze musi przysługiwać Ci w całości. Nie może być obciążona prawami osób trzecich. Fandla podkreśla, że finansuje faktury, które nie są objęte zakazem cesji wierzytelności w umowie między faktorantem a kontrahentem.
  • Miejsce zarejestrowania działalności kontrahenta – o ile Fandla finansuje faktury w euro, o tyle odbiorcą faktury musi być firma zarejestrowana w Polsce. Ten faktoring nie obejmuje podmiotów zagranicznych.

Wystawiasz kilka faktur dla jednego kontrahenta, ale nie chcesz zgłaszać wszystkich do faktoringu? Nie ma problemu – Fandla nie stosuje globalnej cesji wierzytelności, co oznacza, że nie wymaga przesyłania wszystkich faktur wystawionych na ten sam podmiot.

Ile kosztuje faktoring Fandla?

Cennik faktoringu Fandla jest bardzo atrakcyjny – stawki należą do najniższych na rynku (tu więcej o kosztach faktoringu). Koszt finansowania faktury przez Fandla wynosi ok. 0,12% za dzień, przy czym minimalna kwota prowizji podstawowej za miesiąc to 75 zł brutto lub 20 euro w zależności od waluty na fakturze. Udzielenie dostępu do Panelu Klienta, przygotowanie umowy ramowej współpracy, utrzymanie limitu faktoringowego i weryfikacja faktur to darmowe usługi.

Koszt faktoringu Fandla

Prosty kalkulator umożliwia oszacowanie kosztu sfinansowania faktury. Źródło: https://www.fandla.com/

Jeżeli chcesz przyśpieszyć czas wypłaty środków, możesz opłacić przelew ekspresowy (25 zł lub 6 euro netto). Faktor pobierze 50 zł lub 12 euro netto, jeśli zadłużenie zostanie spłacone w walucie innej niż na fakturze.

Ile kosztuje faktoring Fandla, jeżeli kontrahent nie płaci?

Fandla nalicza dodatkowe koszty dopiero po upływie 7 dni od daty płatności. W tym okresie dzienna prowizja wynosi 0,2% (5,99% w skali miesiąca). Kolejne opłaty dotyczą:

  • wezwań do zapłaty – 25 zł lub 6 euro netto za wersję elektroniczną, 100 zł lub 25 euro netto za wersję papierową;
  • windykacji terenowej – 8% wartości faktury, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 150 zł lub 36 euro netto;
  • wpisu do biura informacji gospodarczej – 20 zł lub 5 euro netto.

Powyższe koszty są rozliczane albo przez pomniejszenie depozytu, czyli kwoty pozostającej u faktora do momentu spłaty faktury, albo przez obniżenie kolejnej zaliczki faktoringowej.

Najczęściej zadawane pytania o faktoring jawny Fandla

Czym się różni faktoring Fandla od kredytu?

Kredyt bywa nieosiągalny dla małych firm z krótkim stażem. Ponadto często wymaga zabezpieczenia, np. w formie hipoteki, a formalności wydłużają się ze względu na pozyskiwanie dokumentów z różnych źródeł. Fandla świadczy usługi faktoringowe nawet dla firm z 1-miesięcznym stażem, a finansowanie faktur nie obciąża zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Kiedy Fandla może wymagać zwrotu zaliczki faktoringowej?

Fandla oczekuje zwrotu zaliczki faktoringowej w ramach regresu windykacyjnego. Ta procedura jest uruchamiana nie tylko w przypadku braku płatności od kontrahenta, ale także gdy przedsiębiorca naruszy warunki umowy ramowej współpracy. Dochodzenie należności od faktoranta jest możliwe również po ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu działalności przez dłużnika.

 

Zobacz, jak Fandla wypada na tle innych firm faktoringowych. Sprawdź nasz

Ranking Firm Faktoringowych

🥇 Monevia
4.9/5
🥈 Finea
4.7/5
🥉 FaktorOne
4.5/5
4. FlexIdea
4.6/5
5. SMEO
4.9/5
6. eFaktoring NFG
4.5/5

4.2/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *