Faktoria

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Faktoria faktoring logo

Faktoria – faktoring przez internet

 

FAKTORIA – solidność pod bezpiecznym skrzydłem banku

Z pewnością firma faktoringowa Faktoria zalicza się do grona renomowanych podmiotów, z którymi warto podjąć współpracę. Co prawda na rynku funkcjonuje dopiero od 1,5 roku, ale swoją działalność prowadzi pod skrzydłami i szyldem znanego oraz cenionego Nest Banku. Faktoria praktykuje świadome i transparentne partnerstwo biznesowe, dlatego też oferuje jedynie faktoring jawny, polegający na poinformowaniu kontrahenta (faktycznego płatnika faktury) o fakcie cesji wierzytelności pomiędzy faktorantem a faktorem. Przeciwieństwem takiego podejścia jest faktoring cichy, jednak brak dodatkowych klarownych korzyści i obarczenie całej transakcji zbędnym ryzykiem, które musiałby zrekompensować wystawca faktury (wyższe koszty), sprawiają, że ta forma faktoringu traci na popularności. Faktoria świadczy głównie faktoring dla małych firm i średnich (MSP), ale oferuje swoje usługi także w sektorze mikroprzedsiębiorstw (mikrofaktoring).

 

Faktoria czyli szybki faktoring przez internet, który rozumie potrzeby biznesu

W ramach oferty “Faktura na raz”, ukierunkowanej przede wszystkim dla szybkich, pojedynczych transakcji, maksymalny limit wartości sfinansowanej faktury wynosi 30 tys. złotych, natomiast dolny próg nie został przez firmę określony. W przypadku zawarcia stałej współpracy (z 30-dniowym terminem wypowiedzenia), górny limit może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

Cały proces finansowania w trybie faktoringu online przebiega za pośrednictwem internetu, a po pozytywnej weryfikacji, faktorant otrzymuje na swój rachunek bankowy ustaloną wcześniej kwotę, pomniejszoną o należne na rzecz faktora opłaty regulaminowe. To ostatni element pełnej procedury, która rozpoczyna się z chwilą wypełnienia wniosku online oraz przesłania wyciągu z bankowego konta firmowego za 6 minionych miesięcy oraz kopii dowodu osobistego. Następnie należy podać dane z faktury, na jaką zamierzamy otrzymać finansowanie. Kolejnym krokiem jest przelanie kwoty 1 zł. w celach weryfikacyjnych tożsamości, na wskazany przez Faktorię rachunek (opłata ta podlega zwrotowi). Po wszystkim, przelew pojawi się na naszym koncie do ok. pół godziny. Oto jak działa faktoring oferowany przez Faktorię – szybko i sprawnie.

Informacje na temat wszelkich kosztów towarzyszących otrzymamy w trakcie procedury, natomiast z ogólnymi założeniami cenowymi i regulaminami, możemy zapoznać się w znajdujących się na stronie firmy zakładkach (dokumenty do pobrania). Trzeba przyznać, że nie jest to specjalnie wygodna forma zaznajomienia się z kosztami usługi, być może w przyszłości Faktoria rozważy wprowadzenie aktywnego kalkulatora na swojej stronie internetowej. Cena za faktoring jest składową dwóch elementów – prowizji za każdy dzień finansowania, jaki znajdzie się w umowie (negocjowany indywidualnie) oraz wartości 0,033% za każdy dzień finansowania w terminie spłaty faktury. Po upływie tzw. “okresu tolerowanego” i wkroczeniu w fazę przeterminowania należności fakturowej, oprocentowanie to zmienia się na 0,066% za każdy kolejny dzień. Maksymalny termin płatności na fakturze, jaki honoruje Faktoria, nie może przekroczyć 120 dni, co i tak jest jedną z lepszych opcji na rynku faktoringowym. Firma Faktoria oferuje również rozliczenia w walucie euro.

 

Prosty faktoring onilne Faktoria alternatywą dla kredytu

W związku z czasochłonną, skomplikowaną procedurą, wysokimi kosztami i rosnącą liczbą odmownych decyzji kredytowych w branży bankowej, od jakiegoś czasu na rynku finansowym można znaleźć oferty na usługi faktoringowe. Jest to alternatywna forma wsparcia dla okresowego podreperowania płynności finansowej firm, adresowana w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw. Faktoring, który w żargonie branżowym mówi się “gotówka za faktury”, polega na wcześniejszym sfinansowaniu przez faktora należności fakturowych z odroczonym terminem płatności, na rzecz jego wystawcy, czyli faktoranta. Korzyścią dla faktoranta jest możliwość zaangażowania kapitału na realizację kolejnych zamówień, natomiast faktor otrzymuje stosowną prowizję za przeprowadzenie takiej operacji. Prosta, szybka i czytelna procedura sprawia, że często dla firmy faktoring okazuje się idealnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy potrzebuje ona krótkookresowego dofinansowania. Co ważne, cały proces można zainicjować i sfinalizować w sieci. Faktoring przez internet świadczy na rynku wiele podmiotów finansowych, warto jednak skupić się na ofertach sprawdzonych i rzetelnych firm.

 

Zobacz, jak Faktoria wypada na tle innych firm faktoringowych i sprawdź nasz:

Ranking Firm Faktoringowych

eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości

Idea Money
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości

Bibby Financial Services

BNP Paribas Faktoring

Faktoria (Nest Bank)

IFIS Finance

➡ Sprawdź też pełny Ranking Firm Faktoringowych