Monevia

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Skorzystaj z oferty Monevia

Faktoring Monevia

Monevia to firma faktoringowa o ugruntowanej pozycji w sektorze dotyczącym bieżącego finansowania. Powstała w Bydgoszczy, jednak jej obszar działania obejmuje teren całego kraju. Świadczone usługi faktoringowe obejmują zarówno środowisko on-line jak i zaawansowane nowe technologie, do których zaliczana jest między innymi innowacyjna Platforma Monevia. Platforma ta jest w pełni funkcjonalnym systemem, który obsługuje należności, a tym samym daje możliwość sprzedaży faktur przed ukończeniem ich terminu wymagalności. Panel, który jest prosty i intuicyjny pozwala na zarządzanie wierzytelnościami przez klientów 24/7. Celem spółki jest wspieranie płynności finansowej mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Dostarczenie bieżącego finansowania ma pozwolić na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw co jest szczególnie istotne podczas korzystania z długoletniego kredytu kupieckiego.

 

Jak działa faktoring Monevia?

Faktoring cichy nie jest przez firmę Monevia praktykowany. Oznacza to, iż Kontrahent otrzymuje informację, że firma faktoringowa podpisała cesję i nastąpiła zmiana wierzyciela – jest to tzw. faktoring jawny. Jak krok po kroku wygląda transakcja? Wbrew pozorom jest ona bardzo przejrzysta. Pierwszym etapem jest wystawienie przez Klienta firmy Monevia faktury o odroczonym terminie płatności dla swojego Kontrahenta. W kolejnym etapie następuje sprzedaż wierzytelności do Monevii, a płatnik faktury informowany jest o cesji i zmianie wierzyciela. Tutaj następuje zapłata faktury dla Klienta Monevii. Ostatnim etapem jest spłata faktury przez płatnika bezpośrednio do firmy Monevia.

 

Faktoring Monevia – limity maksymalnej i minimalnej wartości finansowanych faktur

W celu sprzedaży faktury konieczne jest posiadanie aktywnego konta na Platformie Monevia, czyli jest to faktoring online. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, a weryfikacja firmy musi zostać rozpatrzona w sposób pozytywny. Dostęp do konta Klient uzyskuje w ciągu 3 dni roboczych. Warto zaznaczyć, iż zarówno rejestracja jak i utrzymanie konta są usługą bezpłatną.
Platforma daje możliwość sprzedaży faktury, której minimalna wartość wynosi 700 złotych brutto lub 200 euro. Termin płatności natomiast w chwili zawierania transakcji przypada już za 7 dni. Łączna wartość faktur jaka może zostać sprzedana jednorazowo określona jest limitem dostępnym na Platformie, którego wysokość może ulec zmianie w zależności od przebiegu współpracy bądź też indywidualnie prowadzonych negocjacji. Początkowo przyznany limit jest na poziomie aż 50 000 złotych. Limit odnawiany jest po spłacie przez dłużnika danego zobowiązania. Cennik dostępny jest dopiero po zarejestrowaniu się na Platformie, jednak Monevia zapewnia, iż finansują pojedyncze faktury aż do 97% ich wartości brutto.
Gotówka za faktury wypłacana jest zaraz po zaakceptowaniu transakcji.

Reasumując Monevia to firma faktoringowa, która umożliwia faktoring przez internet oraz jest to przede wszystkim faktoring dla małych firm. Pomaga skrócić czas rotacji należności, a także powoduje, iż gotówka zamrożona w formie faktur niewymagalnych staje się dla przedsiębiorstwa dostępna. Klientom udostępniona została nowoczesna i darmowa platforma, która może być obsługiwana z dowolnego komputera czy urządzenia mobilnego.

zobacz, jak Monevia wypada na tle innych firm faktoringowych w

rankingu firm faktoringowych