Skąd wziąć pożyczkę dla firm bez BIK?

Skąd wziąć pożyczkę dla firm bez BIK?

pożyczka dla firm bez bik

Potrzebujesz dodatkowych środków na rozwój biznesu lub bieżące funkcjonowanie działalności gospodarczej? Teoretycznie możesz skorzystać z szerokiej oferty kredytów i pożyczek dla firm. Praktycznie – banki odrzucają część wniosków o kredyty firmowe, odmawiając podpisywania umów z przedsiębiorstwami ze złą historią kredytową. Jeżeli Twoje wcześniejsze zadłużenia zostawiły negatywne ślady w Biurze Informacji Kredytowej, możesz ubiegać się o pożyczkę dla firmy bez BIK. Sprawdź, jak działa pożyczka pozabankowa i jak zweryfikować, czy warto zaufać firmie pożyczkowej.

Czym jest BIK?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej. Gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez klientów indywidualnych oraz firmy. BIK zbiera pozytywne i negatywne dane o kredytach i pożyczkach zaciąganych w bankach, firmach pożyczkowych i SKOK-ach. Pozytywne dotyczą terminowych spłat, negatywne – opóźnień w spłatach lub ich braku.

Tak powstaje historia kredytowa. Uwidacznia, czy raty były przelewane wierzycielom zgodnie z harmonogramami, czy zadłużony przelewał pieniądze po terminie bądź wcale tego nie robił. W pierwszym przypadku mówimy o rzetelnym kredytobiorcy. W dwóch ostatnich przypadkach bank może odmówić udzielenia finansowania na podstawie złej historii kredytowej. Instytucja będzie się obawiać o zignorowanie postanowień umowy przez klienta, skoro miał problemy ze spłacaniem zobowiązań w przeszłości.

Zgodnie z podziałem opisywanym przez BIK, weryfikacja historii kredytowej firmy jest elementem analizy jakościowej zdolności kredytowej. Tę część można podsumować jako ocenę skłonności przedsiębiorcy do terminowych spłat. Z kolei analiza ilościowa obrazuje aktualną kondycję finansową przedsiębiorstwa. W tym celu instytucje finansowe badają dochód, koszty, zobowiązania itp. na podstawie dodatkowych dokumentów, także księgowych.

➡ Sprawdź nasz ranking pożyczek dla firm ⬅

 

Czy banki i firmy pożyczkowe sprawdzają przedsiębiorców w BIK?

O ile banki muszą weryfikować potencjalnych kredytobiorców w BIK, o tyle pozabankowe firmy pożyczkowe nie są zobligowane do korzystania z tej bazy danych.

BIK podaje, że ok. 90% instytucji pożyczkowych w Polsce korzysta z jego usług, co można powiązać z obowiązkiem rzetelnego zbadania zdolności kredytowej klientów przez firmy pozabankowe należące do PZIP (Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych). Niemniej jednak statut PZIP podkreśla, że podmioty zainteresowane członkostwem muszą wykazać się „poprawną i zgodną z przepisami oceną zdolności kredytowej przy wykorzystaniu danych z Biur Informacji Gospodarczych LUB Biura Informacji Kredytowej”.

Podsumowując – weryfikacja klientów biznesowych w BIK przez firmy pożyczkowe jest opcjonalna, ale ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – obowiązkowa. Trzeba podkreślić, że firmy pozabankowe nie są objęte restrykcjami KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) i ustawą Prawo bankowe, więc oceniają zdolność kredytową pożyczkobiorców w elastyczny sposób, często dając szansę tym, których skreślił bank. Przedsiębiorcy borykający się z nieregularnymi przychodami, którzy opłacali raty zobowiązań po terminach, szukają kredytu dla firm bez BIK, aby zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku.

 

Jak ocenić historię kredytową przedsiębiorstwa z punktu widzenia firmy pożyczkowej lub banku?

Jeśli chcesz przejrzeć historię kredytową firmy, możesz pobrać Raport BIK Moja Firma, który pokaże Ci, jak widzą Cię instytucje finansowe.

Koszt Raportu BIK Moja Firma

Sprawdź historię kredytową przedsiębiorstwa w raporcie BIK Moja Firma. Źródło: https://www.bik.pl/firmy/raport-bik-moja-firma#zamow

 

Dokument podsumowuje spłaty kredytów i pożyczek firmowych. Uwzględnia też finansowanie pozabankowe i dane z BIG InfoMonitor, dotyczące innych zobowiązań, np. faktur z odroczonym terminem płatności od kontrahentów, rachunków za prąd, czynszu za lokal. Uwaga – w przypadku klientów biznesowych nie jest obliczany scoring, czyli ocena punktowa, tylko Wskaźnik BIK Moja Firma, który może wskazywać np. na poważne opóźnienia w płatnościach.

Wskaźnik BIK Moja Firma

Wskaźnik BIK Moja Firma z przykładowego raportu: https://www.bik.pl/_fileserver/time20170801150818/item/1500507

 

Czym jest kredyt dla firm bez BIK?

Kredyt i pożyczka funkcjonują jako synonimy w mowie potocznej, co wprowadza przedsiębiorców w błąd. To zupełnie inne produkty finansowe, które są odmiennie regulowane przez prawo. W przypadku kredytów kluczowa jest ustawa Prawo bankowe, w przypadku pożyczki – Kodeks Cywilny.

Technicznie rzecz biorąc, udzielenie kredytu dla firm bez BIK nie jest możliwe. Kredyt firmowy jest specjalnością banków zobligowanych do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorców – w tym zasięgania informacji na temat klientów biznesowych w BIK. Złożenie wniosku o pożyczkę gotówkową w banku również wiąże się z weryfikacją przedsiębiorcy w tej bazie. Pożyczki bez BIK są oferowane wyłącznie przez firmy pożyczkowe, które nie mogą udzielać kredytów.

Jeśli firma pozabankowa reklamuje swoje usługi, deklarując udzielanie kredytów dla firm bez BIK, można powiedzieć, że nadużywa tego sformułowania, ryzykując zdezorientowanie niektórych klientów. Całkiem prawdopodobne, że wzorzec umowy danej firmy omawia zasady udzielenia nie kredytu, a pożyczki. Ze wzoru dowiesz się, które bazy danych są weryfikowane przez pożyczkodawcę omijającego BIK.

 

Na czym polega pożyczka dla firm bez BIK?

Pożyczka dla firm bez BIK oznacza, że firma pożyczkowa pomija weryfikację przedsiębiorstwa w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu niekorzystna historia kredytowa nie utrudnia pożyczenia pieniędzy. Pamiętaj jednak, że firma pozabankowa ma do dyspozycji inne źródła danych o klientach, m.in.: biura informacji gospodarczej (BIG InfoMonitor – przynależące do grupy BIK, KBIG, KRD, ERIF czy KIDT) i platformę Credit Check. W ocenie płynności finansowej pomaga przeanalizowanie historii transakcji z rachunku bankowego z ostatnich kilku miesięcy.

Firma udzielająca pożyczek dla firm bez BIK może wymagać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń – także rzeczowych. Zwróć uwagę na wartość zabezpieczeń materialnych, nie powinna bowiem przekraczać wartości pożyczki bez BIK.

Co ciekawe, o ile bank umożliwia podpisanie umowy wieloproduktowej, czyli dotyczącej różnych sposobów finansowania firmy w tym samym czasie, o tyle nie możesz zaciągnąć więcej niż 1 pożyczki bez BIK w tej samej firmie pozabankowej. Jest to niewskazane w „Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania” PZIP – nawet jeśli przedsiębiorca ma wysoką zdolność kredytową.

 

Pożyczka dla firm bez BIK a pożyczka bez zaświadczeń

Trzeba przyznać, że oferty pożyczek i kredytów dla stałych klientów banków cechują się pewnymi udogodnieniami. Dobrym przykładem jest pożyczka ratalna w ING Banku Śląskim. Skorzysta z niej osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 12 miesięcy i mająca konto firmowe w ING od 6 miesięcy. To pożyczka bez zaświadczeń – chociażby o niezaleganiu z podatkami w skarbówce i składkami w ZUS-ie. Kwota pożyczki jest dopasowana do zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Gdyby właściciel firmy chciał pożyczyć wyższą kwotę, musiałby złożyć wniosek o standardową pożyczkę online i załączyć dokumenty identyfikacyjne oraz finansowe.

Z kolei pożyczki pozabankowe bez BIK i zaświadczeń są dostępne dla wszystkich firm – nie tylko stałych klientów. Co prawda to nie znaczy, że firma pożyczkowa ignoruje stosunek dochodów do wydatków przedsiębiorstwa. Proces wnioskowania obejmuje zwykle potwierdzenie tożsamości za pomocą przelewu identyfikacyjnego w symbolicznej wysokości. Jeśli firma pożyczkowa współpracuje z aplikacją typu Kontomatik, może uzyskać dostęp do Twojej historii transakcji w rachunku bieżącym. Dzięki temu zweryfikuje regularność i wysokość wpływów, zlecanie przelewów do US i ZUS-u czy dodatkowe obciążenia, np. aktywną linię kredytową dla firm.

 

Kto może skorzystać z pożyczki dla firmy bez BIK?

Pożyczka dla firmy bez BIK jest przeznaczona dla przedsiębiorców mających trudności z zaciągnięciem kredytu dla firmy w banku. Do tej grupy klientów należą chociażby freelancerzy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze i mikroprzedsiębiorstwa z krótkim stażem na rynku. Z poradnika „Kredyt na start – jak sfinansować początki biznesu” dowiesz się, jakie źródła zewnętrznego wsparcia warto wziąć pod uwagę, stawiając pierwsze kroki jako przedsiębiorca.

Szybkimi pożyczkami dla firm bez BIK interesują się także przedsiębiorstwa, które miały problemy ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. Nawet jeśli firma ustabilizowała płynność finansową i pozyskała stałych klientów, gwarantujących nieprzerwane dochody, raczej nie otrzyma kredytu w banku. Przez kilka lat będzie się zmagać z „czarnym PR-em”, czyli negatywną historią kredytową w BIK.

 

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać pożyczkę dla firm bez BIK?

Już wiesz, że banki stawiają przedsiębiorcom wyśrubowane wymagania, które czasami trudno spełnić. Totalnie odmienna opinia krąży o firmach pożyczkowych, znanych z elastycznego podejścia do klientów indywidualnych i biznesowych. Mniej restrykcyjne oczekiwania wobec kondycji finansowej firm i ograniczenie formalności sprawiają, że pożyczka dla firmy bez BIK jest łatwiejsza do uzyskania.

Minimum formalności to wyciąg transakcji z konta bankowego, który może zostać pobrany podczas weryfikacji tożsamości. Jeżeli pożyczkodawca będzie mieć trudności z podjęciem decyzji, może Cię poprosić o dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami.

 

Czy warto korzystać z pożyczek dla firm bez BIK?

Pożyczki pozabankowe dla firm nie są rekomendowane dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej, którym lada moment zabraknie pieniędzy na spłatę zadłużenia wobec innych pożyczkodawców, banków czy kontrahentów. Zaciągnięcie pożyczki bez BIK w celu uregulowania innych pożyczek ratalnych może doprowadzić do niebezpiecznej spirali zadłużenia.

Jednorazowa pożyczka dla firm bez BIK jest akceptowalna, kiedy chcesz pokryć niespodziewane wydatki i uniknąć czekanie na decyzję kredytową w banku. Oczywiście pożyczka pozabankowa powinna być zaciągnięta świadomie, czyli po analizie jej całkowitych kosztów, w tym odsetek za ewentualną nieterminową spłatę. Na stronie firmy pożyczkowej powinien znajdować się przykład reprezentatywny z RRSO i kalkulator umożliwiający wstępne oszacowanie kosztów.

 

Kredyt konsolidacyjny zamiast pożyczki bez BIK

Jeżeli suma comiesięcznych rat zaczęła Cię przerastać, złóż wniosek o kredyt konsolidacyjny w banku. Ten kredyt firmowy łączy zobowiązania z różnych źródeł w jedno, ujednolicając oprocentowanie i generując niższą ratę co miesiąc. W efekcie nie ryzykujesz przekroczeniami terminów spłat, a nawet windykacją. Niestety, okres spłaty się wydłuża, a całkowity koszt pożyczek i kredytów rośnie. Niemniej jednak kredyt konsolidacyjny ułatwia utrzymanie płynności finansowej firmy dzięki zredukowaniu comiesięcznych zobowiązań.

 

Jak sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej?

Trzeba przyznać, że pożyczki pozabankowe dla firm bez BIK nie mają dobrej renomy. Dzieje się tak, ponieważ nieuczciwi pożyczkodawcy głośno mówią o minimum formalności i reklamują wysokie kwoty kredytu dla firm bez BIK, ale przy okazji zaniżają RRSO, aby potem zaskoczyć klientów naliczaniem wysokich opłat. Jak uniknąć takiej sytuacji?

  1. Sprawdź Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego. Co prawda KNF nie weryfikuje działalności firm pożyczkowych, ale interesujący Cię podmiot powinien być widoczny w spisie.
  2. Zerknij do Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKiK, aby zweryfikować, czy wybrane firmy pożyczkowe stosowały postanowienia naruszające prawa klientów. Co prawda chodzi o konsumentów, ale warto wiedzieć, czy i kiedy postanowienia z wzorca umowy danego podmiotu były zgłaszane UOKiK-owi.
Klauzule niedozwolone stosowane przez firmy pożyczkowe

Przykłady klauzul niedozwolonych stosowanych przez firmę pozabankową. Źródło: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/index.php?page=2&view=#advancedResults

 

  1. Przejrzyj spis członków PZIP. Kandydaci muszą zaakceptować wspomniany statut i uzyskać pozytywną ocenę podczas wielostopniowej weryfikacji, co selekcjonuje potencjalnie nieuczciwych pożyczkodawców. Członkowie PZIP reprezentują ok. 80% pożyczek pozabankowych online w Polsce.
  2. Wyszukaj firmę pożyczkową w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zobacz, czy dane na WWW zgadzają się z wpisem w KRS-ie.
  3. Przeczytaj regulamin i wzór umowy pożyczkowej! Składając wniosek o pożyczkę bez BIK dla firm, potwierdzasz znajomość postanowień.
  4. Uważaj na SMS-y podczas wypełniania wniosku. Potencjalni oszuści przyciągają klientów, oferując wysokie kredyt dla firm bez BIK. Perspektywa uzyskania wielu tysięcy na dowolny cel i bez zbędnych formalności jest na tyle kusząca, że pożyczkobiorcy czym prędzej wypełniają wnioski, nie zapoznając się z dokumentami na stronie. O ile kody autoryzacyjne wysyłane SMS-ami są standardową praktyką, o tyle nieuczciwe firmy naliczają nawet kilkadziesiąt złotych za jednego SMS-a. Jak możesz się domyślić, ofiary oszustów najczęściej dostają odmowną odpowiedź, ale nikt nie zwraca im pieniędzy za drogie SMS-y.

 

Jakie są alternatywy dla pożyczki dla firm bez BIK?

Jeżeli potrzebujesz rozbudować flotę samochodową lub wyposażyć biuro w sprzęt komputerowy, nie musisz ani wydawać setek tysięcy złotych z własnej kieszeni, ani brać kredytu dla firm bez BIK. Jednym z popularnych sposobów na finansowanie zakupów firmowych jest leasing. Co prawda leasingowane pojazdy czy urządzenia nie są Twoją własnością, ale sprzyjają obniżeniu wydatków. Ponadto nie musisz wykupywać aut czy komputerów od leasingodawcy. Zwróć je na koniec umowy, aby wziąć w leasing nowy sprzęt.

Sprawdź Leasing Ranking Ofert ⬅

Chcesz pokrywać firmowe wydatki z własnych środków, bo zarabiasz dostatecznie dużo, ale długie czekanie na przelewy od kontrahentów utrudnia Ci prowadzenie biznesu? Skorzystaj z faktoringu klasycznego (sprzedażowego) lub faktoringu odwrotnego (zakupowego, odwróconego). W rankingu firm faktoringowych znajdziesz faktorów specjalizujących się w finansowaniu zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i dużych korporacji.

Co ciekawe, część firm faktoringowych deklaruje, że nie sprawdza BIK, chociaż może. Faktorów interesuje przede wszystkim kondycja finansowa Twoich kontrahentów, którzy są dłużnikami faktoringowymi. Wyjątkiem jest faktoring bankowy – spółki powiązane z bankami skrupulatnie analizują przedsiębiorców.

 

Najczęściej zadawane pytania o kredyt dla firm bez BIK

Kiedy firma pozabankowa może odmówić udzielenia pożyczki bez BIK?

Wśród argumentów stojących za odmowną decyzją można wymienić m.in. za dużą wysokość pożyczki, o którą przedsiębiorca złożył wniosek, niepokojące wahania płynności finansowej, negatywne wpisy do baz dłużników, a nawet niepoprawnie zrealizowany przelew weryfikacyjny. W „Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania” PZIP przeczytasz, że pożyczka pozabankowa nie należy się klientowi, który ma zobowiązania finansowe przeterminowane powyżej 60 dni i 1000 zł lub zaciągnął minimum 4 nowe zobowiązania w ciągu ostatnich 3 miesięcy i jeszcze nie spłacił zadłużenia. Transparentna firma pożyczkowa powinna wskazać rejestr, w którym są przechowywane negatywne dane o kliencie.

 

Czy pożyczenie pieniędzy na pokrycie bieżących wydatków firmy od instytucji pozabankowej jest bezpieczne?

Niestety, rynek pożyczek firmowych nie jest wolny od podmiotów usiłujących wyzyskiwać przedsiębiorców, którzy nie analizują wiarygodności instytucji pozabankowych, zanim dojdzie do podpisania umowy. Jeśli natkniesz się na oszusta, będzie Ci próbował narzucić horrendalne koszty pożyczki lub wyłudzi dane w celu podszycia się pod Twoją firmę. Aby temu zapobiec, sprawdź interesujące Cię firmy pożyczkowe zgodnie ze wskazówkami z naszego poradnika.

 

W jakim czasie firmy przelewają pożyczki pozabankowe na rachunki klientów?

Firmy pożyczkowe chwalą się przelewaniem pieniędzy na konto pożyczkobiorcy nawet w 1 godzinę od wysłania wniosku. To najbardziej optymistyczny scenariusz, ponieważ umowa pożyczki bez BIK określa zarówno czas potrzebny na analizę wniosku, jak i maksymalny czas zlecenia przelewu na rachunek klienta. Pamiętaj też, że zaksięgowanie pożyczki na Twoim koncie jest zależne od sesji ELIXIR.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *