Czym jest zaliczka faktoringowa i jak jej nie stracić?

Czym jest zaliczka faktoringowa i jak jej nie stracić?

osoba siedząca przy biurku z tabletem

Irytujesz się, myśląc o kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym czekaniu na pieniądze za sprzedany towar lub wykonane usługi? Niestety, obawiasz się, że pośpieszanie kontrahentów postawi Cię w złym świetle, a nawet doprowadzi do rozwiązania umów? Wyobraź sobie, że możesz pogodzić potrzeby obu stron transakcji, nie zmieniając warunków współpracy. To możliwe dzięki faktoringowi, który zapewnia wypłatę środków nawet w dniu wystawienia faktury – bez zmiany terminu płatności dla kontrahenta. Sprawdź, czym jest zaliczka faktoringowa i jak chroni firmy przed utratą płynności finansowej.

Czym jest zaliczka faktoringowa?

Faktoring to finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności przez firmę faktoringową (faktora). Jeśli zostaniesz jej klientem (faktorantem), unikniesz czekania na przelewy od kontrahentów przez wiele tygodni czy miesięcy. Kiedy wystawisz fakturę z terminem płatności odroczonym o 30, 60, 90, a nawet 120 dni, prześlesz ją zarówno kontrahentowi, jak i firmie faktoringowej.

Faktor wypłaci Ci zaliczkę faktoringową, czyli należność wynikającą z faktury, nawet w ciągu kilkunastu minut od zaakceptowania dokumentu w systemie. W zależności od umowy faktoringowej zaliczka wynosi od 80% do 100% wartości netto lub brutto. Kwota może zostać od razu pomniejszona o należne odsetki i prowizję, o których przeczytasz więcej w artykule o kosztach faktoringu. Dzięki temu rozwiązaniu dysponujesz pieniędzmi, które możesz przeznaczyć na dowolny cel – już w dniu wystawienia faktury, a nie za 3 miesiące.

Pozostała część stanowi depozyt, który jest przelewany faktorantowi, kiedy kontrahent opłaci fakturę.

Szukasz najlepszej oferty finansowania faktur? Sprawdź Ranking Firm Faktoringowych.

 

Czy trzeba zwrócić zaliczkę faktoringową, jeżeli kontrahent nie opłaci faktury?

Firma faktoringowa może wymagać zwrotu zaliczki faktoringowej od klienta w faktoringu niepełnym (z regresem). W tym wariancie ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest po stronie przedsiębiorcy. Jeśli odbiorca faktury nie opłaci jej w wyznaczonym terminie, firma faktoringowa może wydłużyć okres finansowania o np. 14 czy 30 dni. W tym czasie nie naliczy wyższych odsetek. Takie rozwiązanie stosuje m.in. Monevia. Po upływie dodatkowego okresu, nazywanego także bezpłatną karencją, faktor zażąda od faktoranta zwrotu zaliczki faktoringowej. W zależności od warunków umowy firma faktoringowa może świadczyć usługi windykacyjne na życzenie klienta – od wysyłania wezwań do zapłaty po wstąpienie na drogę sądową.

W faktoringu pełnym (bez regresu) firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. To oznacza, że nie wymaga zwrotu zaliczki faktoringowej od klienta, kiedy faktura nie zostanie opłacona. Faktor zajmuje się windykacją, nie angażując przedsiębiorcy. W faktoringu pełnym specjalizują się nie tylko niezależne firmy faktoringowe, ale także spółki bankowe, np. ING Commercial Finance.

 

 Nie wiesz, jaki rodzaj faktoringu wybrać? Sprawdź, na czym polega faktoring pełny i niepełny.

 

Ile wynosi zaliczka faktoringowa?

Każda firma faktoringowa nieco inaczej oblicza wysokość zaliczki faktoringowej. Możesz oszacować tę kwotę, używając kalkulatorów finansowania faktur. Pamiętaj, że kalkulacje są orientacyjne. Nie mają zobowiązującego charakteru, ponieważ nie uwzględniają indywidualnych czynników. Kiedy wgrasz fakturę do systemu faktora, powinien Ci się wyświetlić koszt jej sfinansowania do zaakceptowania.

 

Kalkulator zaliczki faktoringowej PragmaGO

Koszt sfinansowania pojedynczej faktury w PragmaGO. Źródło: https://pragmago.pl/finansowanie-faktur/

 

Faktor Zaliczka faktoringowa
SMEO Wartość netto faktury pomniejszona o prowizję. Kwota VAT pomniejszona o odsetki jest przelewana po opłaceniu faktury przez kontrahenta.
Monevia 100% wartości brutto faktury.
ING Commercial Finance 100% wartości brutto w przypadku sfinansowania pierwszej faktury, w pozostałych przypadkach kwota brutto pomniejszona o koszt usługi ING Finansowanie Faktur.
PragmaGO 100% wartości brutto minus koszt sfinansowania faktury.
NFG 100% wartości netto faktury. Opcjonalnie – część wartości netto określona przez klienta.
mBank Maksymalnie 90% wartości brutto faktury w usłudze mFaktoring, 100% wartości netto w faktoringu dla jednoosobowych działalności gospodarczych poprzez bankowość elektroniczną mBanku
PKO Maksymalnie 100% wartości brutto minus prowizja. Opcjonalnie – część wartości brutto określona przez klienta.
Pekao Od 80% do 90% wartości brutto faktury w faktoringu krajowym, do 100% wartości brutto w faktoringu eksportowym.
Santander Do 90% wartości brutto faktury.

Opracowanie własne na podstawie ofert firm faktoringowych (18.08.2022)

 

Najczęściej zadawane pytania o zaliczkę faktoringową

Ile się czeka na wypłatę zaliczki faktoringowej?

Od kilku minut do kilku dni roboczych od zaakceptowania faktury do sfinansowania przez firmę faktoringową. Maksymalne oczekiwanie na zaliczkę powinno być określone w umowie faktoringowej. Na ten okres wpływa m.in. konieczność potwierdzenia należności przez kontrahenta w faktoringu jawnym. Jeśli wolisz, aby odbiorcy faktur nie wiedzieli o ich finansowaniu przez firmę faktoringową, możesz skorzystać z faktoringu tajnego (cichego).

 

Jak faktura korygująca wpływa na wysokość zaliczki faktoringowej?

Jeśli wystawisz fakturę korygującą po sfinansowaniu pierwotnej faktury przez faktora, musisz zgłosić korektę firmie faktoringowej. W przypadku faktury korygującej zwiększającej wierzytelność faktor może uzupełnić zaliczkę, przelewając Ci dodatkowe pieniądze, lub pozostawić ją na dotychczasowym poziomie. Jeżeli faktura korygująca zmniejszyła kwotę do zapłaty przez kontrahenta, faktor może Cię poprosić o zwrot części zaliczki, aby finalnie była adekwatna do wartości faktury po korekcie.

 

Czy można poprosić firmę faktoringową o wypłatę mniejszej zaliczki niż oferowana kwota?

Tak, firmy faktoringowe dopuszczają finansowanie faktur w części określonej przez klientów. Dzięki temu rozwiązaniu możesz wykorzystać limit faktoringowy co do złotówki w danym okresie rozliczeniowym.

 

Czy faktorzy określają minimalną wysokość zaliczki do wypłaty?

Tak, regulamin usługi faktoringowej może stanowić, że faktor przelewa klientowi zaliczkę za daną wierzytelność, jeśli kwota do wypłaty przekracza np. 400 zł. To oznacza, że firma faktoringowa może finansować faktury o niskiej wartości, np. opiewające na kilkaset złotych brutto, ale będzie kumulować zaliczki do wypłaty, zamiast realizować oddzielne przelewy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *