Faktoring Katowice

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Ranking Firm Faktoringowych Katowice

I. Faktoring dla małych firm – Katowice:

🥇 Monevia

5/5

🥈 Idea Money

4.7/5

🥉 Finea

4.5/5

4. PragmaGO

4.5/5

5. Billecta

4.5/5

6. SMEO

4.5/5

7. ING Finansowanie Faktur

4.6/5

II. Faktoring dla firm średniej wielkości – Katowice:

eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości

Idea Money
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości

Bibby Financial Services

BNP Paribas Faktoring

Faktoria (Nest Bank)

IFIS Finance

III. Faktoring dla dużych firm – Katowice:

BNP Paribas Faktoring
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

Bibby Financial Services
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

Oferty dla branży transportowej w Katowicach:

bibby faktoring logo

Bibby Financial Services
- Faktoring dla firm transportowych

SMEO faktoring logo

SMEO
- Faktoring dla firm transportowych

monevia logo

Monevia
- Faktoring dla firm transportowych

 

Faktoring Katowice – na czym to polega?

Faktoring to usługa, którą powinien poznać każdy katowicki przedsiębiorca. Szczególnie jeśli często wystawia faktury o odroczonym terminie płatności, a jego kontrahenci nie zawsze rozliczają się na czas. Poza tym faktoring w Katowicach stanowi świetną alternatywę dla kredytów dla firm. Jeśli dany przedsiębiorca nie ma odpowiedniej zdolności finansowej, to faktoring będzie dla niego idealnym rozwiązaniem.

 

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na finansowaniu faktur przez firmy faktoringowe. Mówiąc bardziej precyzyjnie, w ramach faktoringu firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorcy nieprzeterminowane faktury. W ten sposób katowicki przedsiębiorca od razu otrzymuje zapłatę za fakturę, podczas gdy jego kontrahent może opłacić ją w późniejszym terminie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że choć w przypadku faktoringu w Katowicach mamy do czynienia z trzema stronami umowy, to tylko dwie z nich muszą się na nią zgodzić. A o jakich stronach umowy mowa? Otóż są to:

  • faktorant, czyli firma, która wystawia faktury z odroczonym terminem płatności,
  • faktor, czyli firma faktoringowa, która wykupuje takie faktury,
  • dłużnik faktoringowy, czyli kontrahent, który otrzymał fakturę z odroczonym terminem płatności.

Do zawarcia umowy faktoringowej dochodzi pomiędzy faktorem a faktorantem. Aby była ona ważna, nie ma potrzeby uzyskiwać zgody od dłużnika faktoringowego. W niektórych przypadkach, chociażby takich, jak faktoring cichy, nie ma nawet konieczności, aby poinformować kontrahenta o tym, że wystawiona na niego faktura została przez faktoranta przekazana faktorowi.

 

Na jakiej zasadzie działa faktoring w Katowicach?

Choć początkowo faktoring może się wydawać skomplikowaną usługą, to w rzeczywistości jest to dość prosty mechanizm. Najpierw przedsiębiorca wystawia fakturę swojemu kontrahentowi za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Co ważne, aby korzystanie z faktoringu w Katowicach miało sens, taka faktura powinna mieć odroczony termin płatności.

Następnie przedsiębiorca zgłasza się do firmy faktoringowej i przekazuje mu wystawioną fakturę. Po jej weryfikacji faktor przelewa na konto przedsiębiorcy z Katowic zaliczkę w wysokości 70-95% wartości brutto faktury. Resztę pieniędzy przedsiębiorca otrzyma, gdy jego kontrahent opłaci fakturę. W ten sposób przedsiębiorca w kilka dni po wystawieniu faktury otrzymuje za nią zapłatę, przez co jest w stanie zachować płynność finansową swojej firmy.

Faktoring w Katowicach jest szczególnie polecany tym przedsiębiorcom, którzy wystawiają faktury z 60, 90, a nawet 180-dniowym terminem płatności.

 

Jakie są rodzaje faktoringu?

W przypadku faktoringu w Katowicach możemy mówić o 3 podstawowych rodzajach tej usługi. Są to:

  • faktoring niepełny,
  • faktoring pełny,
  • faktoring mieszany.

Poszczególne rodzaje faktoringu różnią się od siebie kwestią dochodzenia poszczeń przez faktora i faktoranta.

W przypadku faktoringu niepełnego ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta pozostaje przy przedsiębiorcy z Katowic. Oznacza to, że dla firmy faktoringowej nie ma znaczenia, czy kontrahent opłaci fakturę w terminie, czy nie. Po prostu, jeśli tego nie zrobi, to przedsiębiorca z własnych środków będzie musiał zwrócić firmie faktoringowej kwotę, otrzymaną w ramach finansowania takiej faktury.

Natomiast w przypadku faktoringu pełnego w Katowicach mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. A mianowicie, ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi na firmę faktoringową. Wynika to z tego, że w przypadku faktoringu pełnego dochodzi do cesji wierzytelności. Dzięki temu, jeśli kontrahent okaże się nierzetelny, to firma faktoringowa musi dochodzić roszczeń, aby odzyskać należności wynikające z przejętej faktury.

Trzeci z rodzajów faktoringu w Katowicach jest połączeniem dwóch poprzednich. Oznacza to, że do pewnej kwoty to faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jeśli zostanie ona przekroczona, to ryzyko będzie dotyczyło przedsiębiorcy.

Poza powyższymi rodzajami faktoringu, katowiccy przedsiębiorcy mogą skorzystać także z usługi faktoringu odwrotnego. Jak sama nazwa wskazuje, usługa ta jest odwrotnością tradycyjnego faktoringu. Oznacza to, że zamiast finansowania faktur, mamy tutaj do czynienia z finansowaniem zakupów.

Faktoring odwrotny w Katowicach polega na tym, że przedsiębiorca, który chce zakupić towar, zwraca się do firmy faktoringowej z otrzymaną fakturą. Faktor natychmiast wypłaca środki dostawcy, a przedsiębiorca zwraca pieniądze faktorowi w określonym terminie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca może liczyć na lepsze warunki zakupu towaru.

Faktoring w Katowicach jest obecnie oferowany przez wiele firm faktoringowych. Większość z nich ma bardzo elastyczne i indywidualne podejście do przedsiębiorców, chcących skorzystać z tej usługi. Dzięki temu każdy z nich może czerpać korzyści z faktoringu, bez względu na to, czy prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, czy też dużą korporację.

➡ Sprawdź również ofertę kredytów dla firm w Katowicach

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Faktoring lokalnie » Faktoring Katowice