BFF Faktoring

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Firmy Faktoringowe – Opinie » BFF Faktoring

 

BFF faktoring logo

BFF Faktoringu to firma, która zajmuje się finansowaniem sektora medycznego oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przyjrzyjmy się zatem, jakie usługi oferuje w ramach faktoringu i nie tylko.

Skorzystaj z faktoringu

Czym jest BFF Faktoring?

BFF Faktoring to instytucja finansowa, która specjalizuje się w usługach finansowych dla branży ochrony zdrowia i administracji publicznej. Jest częścią BFF Banking Group, która swoim klientom oferuje faktoring, pożyczki, a także inne usługi związane z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi. Dodajmy jeszcze, że BFF Banking Group działa w wielu krajach Europy, takich jak: Włochy, Polska, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Grecja, Chorwacja czy Francja.

 

Jaki rodzaj finansowania zapewnia BFF Faktoring?

W przypadku BFF Faktoring finansowanie dotyczy przede wszystkim administracji publicznej oraz ochrony zdrowia. Natomiast sam faktor oferuje potencjalnym klientom następujące usługi:

  • faktoring bez regresu,
  • finansowanie faktur w ramach umowy zlecenia dla administracji,
  • finansowanie faktur w ramach umowy zlecenia dla dostawców sektora medycznego,
  • subpartycypacja,
  • finansowanie krótko- i długoterminowe dla sektora medycznego i Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • obligacje,
  • overdraft.
  • subrogacja.

Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega każda z tych usług.

 

Faktoring bez regresu BFF

Faktoring bez regresu od BFF Faktoring polega na finansowaniu wymagalnych i niewymagalnych faktur względem sektora publicznego. Takie finansowanie może odbywać się na podstawie umowy jednorazowej lub ramowej o charakterze odnawialnym. Dodajmy, że w przypadku faktoringu bez regresu dochodzi do pełnego przeniesienia ryzyka odzyskania faktur.

 

Finansowanie faktur w ramach umowy zlecenia

Finansowanie faktur w ramach umowy zlecenia dotyczy nieprzeterminowanych faktur wobec administracji publicznej oraz wymagalnych i niewymagalnych faktur względem sektora opieki zdrowotnej. Co ważne, ten rodzaj finansowania można zastosować w przypadkach, gdy wprowadzono zakaz cesji wierzytelności. Usługa BFF Faktoring kierowana jest do:

  • liderów rynku lokalnego i firm notowanych na giełdzie, które realizują inwestycje dla administracji publicznej,
  • dostawców i usługodawców z branży medycznej.

 

Subpartycypacja BFF

Subpartycypacja to umowa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Na tej podstawie udzielane jest finansowanie w oparciu o wymagalne i niewymagalne faktury VAT w zamian za zobowiązanie klienta do przeniesienia przepływów pieniężnych z wierzytelności. Usługa ta umożliwia finansowanie faktur szpitali publicznych i prywatnych, które należą do JST.

➡ Szukasz sprawdzonej firmy faktoringowej w stolicy? Sprawdź najlepsze oferty faktoringu w Warszawie.

 

Na czym polega finansowanie krótko- i długoterminowej od BFF Faktoring?

BFF Faktoring oferuje także łatwo dostępne finansowanie, które można wykorzystać do zaspokojenia potrzeb płynnościowych, restrukturyzacji zadłużenia, a także w celach inwestycyjnych. Przyznane środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w transzach. Co więcej, liczbę i wysokość transz można ustalić z góry lub realizować na wniosek klienta w ramach nieodnawialnego limitu. Z usługi tej mogą skorzystać Jednostki Samorządu Terytorialnego, Spółki Komunalne oraz szpitale.

 

Finansowanie poprzez obligacje

Obligacje w ramach BFF Faktoring to instrument finansowy, z którego mogą skorzystać Jednostki Samorządu Terytorialnego i Spółki Komunalne. W tym przypadku emitent obligacji uzyskuje środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, a jednocześnie może dopasować harmonogram wykupu obligacji do swoich potrzeb.

 

Overdraft od BFF Faktoring

Overdraft polega na finansowaniu obrotowym w ramach przyznanego limitu. Kwota limitu ustalana jest indywidualnie, a okres finansowania wynosi 12 miesięcy, po czym można go przedłużyć. W przypadku overdraftu limit można dowolnie wykorzystywać i spłacać podczas obowiązywania umowy. Z kolei odsetki od wykorzystanej kwoty powinny być spłacane co miesiąc.

 

Subrogacja od BFF Faktoring

Subrogacja polega na spłaceniu przez BFF Faktoring zadłużenie, które wskaże klient. Jednocześnie obie strony ustalają nowy harmonogram i warunki spłaty takiego zobowiązania. Co ważne, w ramach subrogacji nie można spłacić zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS-u czy US.

 

Wybór najlepszej firmy faktoringowej może przyprawić o zawrót głowy. Jednak instytucje z sektora medycznego oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego mogą zwrócić się do faktora, takiego jak BFF Faktoring, który specjalizuje się w finansowaniu właśnie takich podmiotów.

 

sprawdź także nasz:

Ranking Firm Faktoringowych

I. Faktoring dla małych firm:

🥇 Monevia
4.9/5
🥈 Finea
4.7/5
🥉 FaktorOne
4.5/5
4. FlexIdea
4.6/5
5. SMEO
4.9/5
6. eFaktoring NFG
4.5/5

II. Faktoring dla firm średniej wielkości:

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne

III. Faktoring dla dużych firm:

BNP Paribas Faktoring
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Bibby Financial Services
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Factris
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *