BOŚ Bank Faktoring

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Firmy Faktoringowe – Opinie » BOŚ Bank Faktoring

 

logo firmy faktoringowej BOŚ Bank Faktoring

Niezależnie od tego, czy nie chcesz czekać na przelewy od kontrahentów nawet przez kilka miesięcy, czy potrzebujesz wsparcia w terminowym opłaceniu faktur od dostawców, możesz skorzystać z faktoringu w BOŚ Banku. Jakie warunki muszą spełnić faktoranci, czyli klienci ubiegający się o finansowanie faktur sprzedażowych i kosztowych? Sprawdź aktualną ofertę BOŚ Banku – zarówno dla transakcji krajowych, jak i zagranicznych.

 

Parametry oferty BOŚ Bank Faktoring:

Opłaty Ustalane indywidualnie
Wymagania wobec klientów
 • Pełna księgowość
 • Stali kontrahenci
 • Min. 12 miesięcy prowadzenia działalności
 • Posiadanie rachunku bankowego w BOŚ
Wypłacana zaliczka Ustalana indywidualnie
Gwarancja spłaty limitów faktoringowych Tak, w ofercie gwarancja do 80%
Faktoring pełny czy niepełny Niepełny
Faktoring cichy Nie
Faktoring odwrotny Tak
Kwota finansowania do 250 mln zł

Skorzystaj z faktoringu

Na czym polega BOŚ Bank Faktoring?

BOŚ Bank, czyli Bank Ochrony Środowiska, działa na polskim rynku już od 30 lat, oferując klientom prowadzenie kont firmowych, różne formy finansowania, oszczędzanie na lokatach czy faktoring. Dzięki niemu przedsiębiorcy wystawiający faktury o odroczonym terminie płatności mogą zachować płynność finansową.

Chociaż BOŚ specjalizuje się w proekologicznych produktach finansowych i realizuje strategię pod hasłem „Jesteśmy pełni zielonej energii”, świadczy usługi faktoringowe również dla przedsiębiorstw działających w innych obszarach niż tzw. zielona transformacja.

 

Szukasz optymalnej oferty faktoringowej dla swojej firmy? Sprawdź:

Ranking Firm Faktoringowych

Faktoring dla firm średniej wielkości

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne

Faktoring dla dużych firm

BNP Paribas Faktoring
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Bibby Financial Services
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Factris
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

➡ Zapoznaj się również z pełnym porównaniem firm faktoringowych

 

Jakie rodzaje faktoringu są dostępne w Banku Ochrony Środowiska?

BOŚ oferuje 2 rodzaje faktoringu – klasyczny z regresem (sprzedażowy) i odwrotny (zakupowy). Jeżeli chcesz sfinansować faktury dokumentujące transakcje z podmiotami z Polski, skorzystasz z faktoringu krajowego. Dla przedsiębiorców uczestniczących w rynku międzynarodowym BOŚ oferuje faktoring eksportowy. W przypadku transakcji zagranicznych – także w faktoringu odwrotnym – akceptowalne waluty to EUR, USD i GBP.

Ponadto klienci BOŚ mogą ubiegać się o gwarancję spłaty limitów faktoringowych w BGK. To zabezpieczenie spłaty faktora – w tym przypadku BOŚ – sprawia, że łatwiej uzyskać wyższy limit faktoringowy, czyli kwotę, w ramach której można finansować faktury z odroczonym terminem płatności. Gwarancja jest dostępna zarówno dla sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć kwotę niespłaconych zobowiązań (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z usługą faktoringową).

Przedsiębiorca korzystający z finansowania faktur uzyskuje dostęp do platformy online, za pomocą której może weryfikować m.in. stan wierzytelności – z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.

➡ Prowadzisz mniejszą firmę lub chcesz sfinansować pojedynczą fakturę? Zapoznaj się z naszą recenzją faktoringu od PragmaGO.

 

Faktoring klasyczny z regresem w BOŚ

Faktoring z regresem (niepełny) polega na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez przedsiębiorcę. To oznacza, że jeśli odbiorca faktury z odroczonym terminem płatności nie opłaci jej na czas, faktor – w tym przypadku BOŚ – zażąda zwrotu zaliczki faktoringowej od faktoranta – w tym przypadku klienta BOŚ.

Zgodnie z regulaminem faktoringu w BOŚ przedsiębiorca przekazuje faktorowi wszystkie wierzytelności z faktur wystawionych na kontrahentów objętych umową. To oznacza, że jeśli faktorant zgłosi do faktoringu odbiorcę towarów lub zamawiającego usługi, będzie musiał przekazywać faktorowi każdą fakturę wystawioną na tę firmę – bez żadnego wyjątku.

 

Faktoring odwrotny w BOŚ

W faktoringu odwrotnym BOŚ finansuje faktury zakupowe (kosztowe) zamiast sprzedażowych. Faktorant kupuje towar lub zamawia usługę, a fakturę otrzymaną od dostawcy bądź wykonawcy przekazuje faktorowi, który opłaca ją w imieniu przedsiębiorcy. Faktorant spłaca należność w późniejszym terminie, rozliczając się bezpośrednio z firmą faktoringową.

 

Gwarancja spłaty limitów faktoringowych w BOŚ – tylko do końca 2023 roku!

Klienci BOŚ mogą złożyć wniosek o gwarancję spłaty limitów faktoringowych, której udziela BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta usługa umożliwia zachowanie płynności finansowej firmy poprzez ułatwienie dostępu do finansowania w formie faktoringu klasycznego i odwrotnego. Dzięki gwarancji faktoringowej od BGK przedsiębiorca może uzyskać wyższy limit faktoringowy. Faktor ma pewność, że nawet 80% należności zostanie spłaconych przez gwaranta, więc podejmuje niższe ryzyko, udzielając faktorantowi wyższego finansowania.

Co ważne, BGK udziela gwarancji spłaty limitów faktoringowych do 31 grudnia 2023 roku. Gwarancji podlegają wierzytelności lub zobowiązania, które:

 • powstały po 1 marca 2020 roku,
 • mają termin wymagalności nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury,
 • mają charakter pieniężny,
 • są niewymagalne,
 • nie przeterminowały się,
 • są bezsporne (w momencie przedstawienia faktury do sfinansowania i według wiedzy faktora),
 • nie są obciążone prawami osób trzecich,
 • są udokumentowane zgodnie z zapisami umowy faktoringowej.

Gwarancja pokrywa do 80% należności i obowiązuje przez maksymalnie 27 miesięcy. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, a maksymalny limit faktoringowy – 250 mln zł. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel in blanco.

Aby złożyć wniosek o gwarancję faktoringową, klienci BOŚ powinni złożyć wniosek poprzez bankowość elektroniczną, czyli system BOŚBank24. Więcej informacji o gwarancji można uzyskać po wysłaniu wiadomości na adres ekocenter@bosbank.pl lub kontakcie z infolinią pod numerem 22 290 56 05.

 

Kto może skorzystać z faktoringu w BOŚ?

Faktoring klasyczny i odwrotny w BOŚ jest przeznaczony dla firm, które:

 • współpracują na stałe z kontrahentami i dostawcami,
 • prowadzą pełną księgowość,
 • istnieją co najmniej 1 rok,
 • mają konto firmowe w BOŚ Banku,
 • prowadzą transakcje w PLN, EUR, USD lub GBP.

 

Ile kosztuje faktoring w BOŚ?

Tabela opłat, która obowiązuje od 1 lutego 2023 roku, podaje opłaty w formie kwotowej lub procentowej. Niektóre usługi objęto kosztem minimalnym – wyrażonym procentowo lub kwotowo w odpowiedniej walucie. Co ważne, BOŚ od razu precyzuje, które opłaty są „negocjowalne”, czyli ustalane indywidualnie.

W pełni negocjowalne są:

 • opłata za aranżowanie finansowania,
 • minimalna miesięczna prowizja operacyjna,
 • prowizja za gotowość (naliczana od niewykorzystanej części limitu faktoringowego).

Niektóre opłaty wskazano jako negocjowalne, niemniej BOŚ podaje również koszt minimalny. Do tej grupy należą m.in.:

 • opłata za sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej (od 500 zł netto),
 • koszt administrowania pojedynczą fakturą w systemie BOŚFaktor (od 2 zł netto),
 • opłata za sporządzenie i wysłanie monitu do kontrahenta spóźniającego się z opłaceniem faktury (min. 8 zł netto),
 • opłata miesięczna za korzystanie z systemu BOŚFaktor per użytkownik (min. 150 zł netto).

Ponadto w koszcie faktoringu w BOŚ należy uwzględnić różne prowizje, m.in.:

 • przygotowawczą (naliczaną od kwoty przyznanego limitu faktoringowego) – od 0,10% do 3%, ale co najmniej 1000 zł netto,
 • operacyjną (naliczaną od wierzytelności brutto przejętej przez faktora) – od 0,10% do 3%,
 • za odnowienie limitu faktoringowego w przypadku zawarcia umowy na czas określony – od 0,10% do 3%,
 • za przedłużenie limitu faktoringowego w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony – od 0,10% do 3%,
 • za podwyższenie limitu faktoringowego (naliczana od różnicy między dotychczasowym a nowym limitem) – od 0,10% do 3%,
 • za wypowiedzenie przez faktoranta umowy na czas określony przed terminem jej obowiązywania (naliczana od kwoty limitu) – co najmniej 0,10%.

Do każdej prowizji należy doliczyć VAT.

Co kluczowe, poszczególne opłaty mogą się różnić w zależności od formy przedsiębiorstwa. Przykładowo – jednoosobowe działalności gospodarcze korzystające z faktoringu krajowego lub eksportowego mogą negocjować opłatę za aranżowanie finansowania, ale BOŚ pobierze co najmniej 0,30% + VAT.

 

Dlaczego warto korzystać z usług w BOŚ Bank Faktoring – opinie

Dotychczasowi klienci BOŚ Banku, którzy skorzystali z usług faktoringowych, są zadowoleni ze współpracy ze względu na indywidualne podejście do klienta i korzystny cennik – a przede wszystkim przejrzystość wszystkich opłat. Co więcej, BOŚ Bank zapewnia faktorantom dostęp do pieniędzy nawet w 48 godzin od przesłania faktury do sfinansowania. To oznacza, że można uzyskać należność już w ciągu 2 dni, a nie 2 miesięcy (jeśli odroczony termin płatności wynosi 60 dni).

➡ Nie wiesz, czy faktoring sprawdzi się w Twojej firmie? Poznaj wady i zalety faktoringu.

 

Dodatkowe pytania o faktoring w BOŚ

Dlaczego warunkiem skorzystania z faktoringu w BOŚ jest założenie konta firmowego w tym banku?

BOŚ Bank wymaga uruchomienia konta firmowego od faktorantów, ponieważ wiele produktów finansowych, w tym faktoring, wiąże się z udzieleniem pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym klienta przez BOŚ. Faktorant zobowiązuje się do utrzymywania salda, które może w pełni i terminowo zaspokoić wierzytelności banku. BOŚ ma prawo do obciążenia rachunku należnościami z tytułu umowy o faktoring, np. naliczonymi prowizjami.

Czy BOŚ może zmienić limit faktoringowy w trakcie umowy?

Tak, regulamin przewiduje takie rozwiązanie, kiedy BOŚ stwierdzi, że faktorant dopuścił się tzw. naruszenia, czyli np. przekazał nieprawdziwe lub niepełne informacje przed zawarciem umowy lub zostało wobec niego wszczęte postępowanie administracyjne bądź sądowe, które może zagrozić kondycji finansowej firmy. W takim przypadku BOŚ może albo obniżyć limit faktoringowy, albo zablokować w całości bądź części korzystanie z aktualnego limitu.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *