Santander Factoring – recenzja

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Firmy Faktoringowe – Opinie » Santander Factoring – recenzja

 

Santander konto firmowe

Martwisz się, czy dasz radę opłacić dostawców i pracowników, skoro kontrahenci opieszale zlecają przelewy? Wystawiasz faktury z odroczonymi terminami płatności, które wcale nie są Ci na rękę, bo zamrożone pieniądze utrudniają rozwój biznesu? Możesz poprawić płynność finansową firmy dzięki usługom faktoringowym. Poznaj ofertę Santander Factoring Sp. z o. o., współpracującej zarówno z przedsiębiorstwami z sektora MŚP, jak i międzynarodowymi korporacjami.

Parametry oferty Santander Factoring

Waluty PLN, EUR, USD, GBP
Faktoring cichy Nie
Obsługiwane firmy JDG, spółki
Faktoring odwrotny Tak

Skorzystaj z faktoringu

Poznaj Santander Factoring – jednego z liderów na polskim rynku faktoringowym

Rebranding Banku Zachodniego WBK S.A. poskutkował zmianą nazwy spółki specjalizującej się w usługach faktoringowychBZ WBK Faktor Sp. z o.o. przekształciła się Santander Factoring Sp. z o.o. w 2018 roku. Faktor należy do Grupy Santander Bank Polska i jest wyróżniany jako jeden z liderów na rynku przez Polski Związek Faktorów.

Jeżeli szukasz faktoringu bankowego, z którego możesz korzystać tak samo wygodnie jak z usług dostępnych w bankowości elektronicznej, oferta Santander Factoring powinna Cię usatysfakcjonować.

Faktor współpracuje z mikro-, małymi i średnimi firmami, korporacjami, a nawet międzynarodowymi przedsiębiorstwami, którym zależy na sprawnym finansowaniu faktur wystawianych kontrahentom także spoza Europy.

W marcu 2021 roku została uruchomiona specjalna usługa dla mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Błyskawiczny eFaktoring dla mikrofirm pozwala na zamianę faktur na gotówkę nawet w 5 minut – i to nie chwyt marketingowy.

 

Oferta Santander Factoring

Santander Factoring finansuje:

 • faktury należnościowe – wystawiane odbiorcom Twoich produktów i usług,
 • faktury zakupowe – otrzymywane od dostawców, od których kupujesz towary i usługi.
Oferta Santander Factoring

Źródło: https://www.santander.pl/factoring

Firma faktoringowa podkreśla, że usługi są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, jego możliwości finansowych i specyfiki branży. Obie formy finansowania są dostępne w kraju i za granicą. Faktor akceptuje takie waluty jak euro, dolar amerykański czy funt brytyjski.

➡ Sprawdź także ofertę kredytu firmowego w Santander.

 

Faktoring bez przejęcia ryzyka (z regresem)

W tym modelu firma faktoringowa wykupuje wierzytelności zgłoszone przez przedsiębiorcę (faktoranta), ale nie bierze na siebie ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta.

 1. Sprzedajesz produkty lub usługi, za które wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności.
 2. Przekazujesz faktury odbiorcom i faktorowi.
 3. Santander Factoring potwierdza należność u odbiorcy i wypłaca Ci do 90% wartości brutto faktury. Jako mikroprzedsiębiorca możesz skorzystać z faktoringu cichego w eFaktoringu od NFG. W tym wariancie kontrahent nie zostaje powiadomiony o cesji wierzytelności na faktora, co zwykle przyspiesza wypłatę środków, bo nie trzeba czekać na ich akceptację.
 4. Kontrahent opłaca fakturę, zlecając przelew na konto Santandera. Wtedy faktor wypłaca Ci resztę środków. W modelu cichym kontrahent przelewa pieniądze na Twoje konto, a Ty zwracasz je faktorowi.
 5. Jeżeli kontrahent nie zapłaci, Santander Factoring może wymagać zwrotu zaliczki, którą należy przelać w ciągu 5 dni kalendarzowych. Gdyby faktorant nie wywiązał się z obowiązku, faktor ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę.

Jaka jest największa zaleta faktoringu z regresem? Otrzymujesz zapłatę niemalże od razu po dostarczeniu towaru do odbiorcy lub wykonaniu usługi. To sprawia, że nawet kilkumiesięczne czekanie na pieniądze skraca się do zaledwie kilku godzin. Aby uniknąć scenariusza, w którym zwracasz zaliczkę, warto wykorzystywać tę usługę w przypadku kontrahentów płacących późno, lecz terminowo.

 

Windykacja w faktoringu niepełnym

Trzeba podkreślić, że wybór faktoringu bez przejęcia ryzyka (czyli faktoringu niepełnym, zwanym też faktoringiem z regresem) nie oznacza, że Santander Factoring zostawia Cię bez wsparcia. Faktor monitoruje należności i może rozpocząć windykację miękką, która polega przede wszystkim na wzywaniu do zapłaty różnymi ścieżkami – elektroniczną czy telefoniczną. Nie musisz się obawiać, że skorzystanie z pomocy faktora doprowadzi do zerwania umowy handlowej. Windykacja jest prowadzona z poszanowaniem relacji biznesowych. Jej kluczową zaletą jest spora szansa na zdyscyplinowanie kontrahenta. Nie da się ukryć, że rozmowy prowadzone z „obcym” podmiotem, który działa w imieniu klienta, cechują się większą skutecznością niż e-maile wysyłane przez przedsiębiorcę.

 

Faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu)

Faktoring bez regresu (pełny) polega na sfinansowaniu faktury i przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez Santander Factoring. W ciągu 24 godzin od przekazania dokumentów faktorowi otrzymujesz zaliczkę wynoszącą nie więcej niż 90% wartości brutto na fakturze. Pozostała kwota zostaje wypłacona po uregulowaniu należności przez kontrahenta. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z zobowiązania, nie musisz zwracać zaliczki. Faktor zajmuje się windykacją.

Przeczytaj więcej o faktoringu pełnym (bez regresu) i niepełnym (z regresem), aby wybrać najlepszy model finansowania faktur. Pamiętaj, że faktoring bez regresu jest droższy od faktoringu niepełnego ze względu na wyższe ryzyko faktora. Niemniej jednak wariant pełny gwarantuje Ci nie tylko większy komfort psychiczny, ale także stabilniejszą sytuację finansową. Nie musisz się przejmować, że w przypadku braku przelewu od kontrahenta Santander Factoring będzie oczekiwać zwrotu zaliczki, która mogła zostać od razu spożytkowana na bieżące wydatki firmy.

 

eFaktoring dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności i mający konto Mini Firma w Santanderze mogą skorzystać z szybkiego finansowania faktur online w ramach oferty eFaktoring NFG. Jeżeli wybierzesz faktoring cichy, otrzymasz pieniądze nawet w 5 minut od złożenia wniosku. W modelu jawnym środki są przelewane dopiero po potwierdzeniu faktury przez kontrahenta, więc przelew może zostać wysłany nieco później. Specyficznym kompromisem jest faktoring jawny ekspresowy, w którym kontrahent jest powiadamiany o cesji wierzytelności na faktora, ale już po przelaniu pieniędzy faktorantowi.

Zalety eFaktoringu NFG w Santander

Zalety eFaktoringu NFG w Santander. Źródło: https://www.santander.pl/firmy/uslugi-dla-firm/efaktoring

Usługa dostępna w bankowości elektronicznej dla jednoosobowych działalności gospodarczych jest świadczona nie przez Santander Factoring, ale NFG (Narodowy Fundusz Gwarancyjny). Faktor należy do Kaczmarski Group, czyli spółek specjalizujących się w zarządzaniu wierzytelnościami.

Koszt eFaktoringu zaczyna się już od 1,99 zł za każde 100 zł, przy czym decydujesz, czy chcesz sfinansować tylko część faktury, czy aż 100% wartości netto. Startowy limit wynosi od 5000 zł do 100 000 zł, ale może wzrosnąć nawet do 250 000 zł. Klienci Santander Bank Polska są zwolnieni z opłaty za dostępny limit przez 6 miesięcy.

Faktorant musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, świadcząc usługi w walucie polskiej lub formie dwuwalutowej. Termin płatności na fakturach finansowanych przez Santander Factoring powinien wynosić od 7 do 90 dni, a należność – co najmniej 200 zł netto.

 

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy polega na finansowaniu faktur wystawianych zagranicznym kontrahentom. Santander Factoring wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę do 90% wartości brutto. Ta usługa jest dostępna także w systemie bez regresu. W transakcji tego typu może uczestniczyć dwóch faktorów – reprezentant polskiej firmy i zagranicznego przedsiębiorcy.

 

Finansowanie zakupów na firmę

Santander Factoring specjalizuje się także w faktoringu odwrotnym, czyli finansowaniu faktur zakupowych, które otrzymujesz od krajowych bądź zagranicznych dostawców.

W faktoringu zobowiązań faktor realizuje przelew w imieniu przedsiębiorcy dla dostawcy. Przedsiębiorca, będący dłużnikiem faktoringowym, rozlicza się z faktorem w umownym okresie. Strony mogą przyjąć termin płatności z faktury lub ustalić nowy, przesunięty nawet o dodatkowe 90 dni. W efekcie możesz mieć aż 180 dni na zapłatę.

 

Faktoring odwrotny typu confirming

Santander Factoring oferuje faktoring odwrotny w dwóch wariantach: tradycyjnym i confirming. W pierwszym koszty finansowania faktur pokrywa odbiorca, w drugim – dostawca.

W faktoringu zobowiązań typu confirming:

 • ostatecznym terminem płatności jest data wskazana na fakturze, aczkolwiek faktor może się zgodzić na termin ustalony między dostawcą a faktorantem (koniecznie na piśmie, np. e-mailem!),
 • dostawca może, ale nie musi wskazywać wierzytelności do sfinansowania przed terminem wymagalności w aplikacji Faktor24,
 • zaliczka dla dostawcy jest pomniejszona o wynagrodzenie faktora i wypłacana w terminie wymagalności, jeśli żadna ze stron nie wskaże kwoty do sfinansowania we wcześniejszym terminie.

 

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu w Santander Factoring?

Spółka Santander Factoring pomaga klientom utrzymać płynność finansową, zapobiegać zatorom płatniczym oraz zarządzać wierzytelnościami. To kluczowe filary sprawnej kontroli nad przepływem środków pieniężnych w każdym przedsiębiorstwie.

Oferta Santander Factoring jest skierowana do sektora MŚP i większych podmiotów – działających na rynku krajowym i globalnym. Co zyskują przedsiębiorcy wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności?

 • Źródło finansowania bieżących wydatków – poza kredytami dla firm, pożyczkami czy limitami odnawialnymi w rachunkach. Faktoring jest łatwiejszy do uzyskania – szczególnie dla przedsiębiorców z krótszym stażem i niskimi obrotami. Ponadto finansowanie faktur nie obciąża zdolności kredytowej firmy, a opłaty za faktoring są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
 • Zabezpieczenie się na wypadek niewypłacalności kontrahentów – w faktoringu bez regresu nie przejmujesz się brakiem przelewu od odbiorcy faktury.
 • Skuteczne zdyscyplinowanie kontrahentów opóźniających przelewy – faktoring jawny jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących zmotywować kontrahentów do zlecania przelewów w wyznaczonym czasie. Odbiorca faktury ma świadomość, że jeśli nie zapłaci w terminie, faktor może podjąć działania w celu odzyskania należności. To powoduje, że usługi faktoringowe jest utożsamiane, oczywiście niepoprawnie, z windykacją. Niemniej jednak pozytywnym skutkiem są płatności wcześniejsze niż zazwyczaj.
 • Przyspieszenie płatności bez skracania terminów na fakturach – wystawiasz faktury i otrzymujesz pieniądze nawet tego samego dnia. Kontrahenci dalej mają kilka tygodni, a nawet kilkadziesiąt dni na zapłatę.

 

Santander Faktoring – cena

Cena finansowania faktur przez Santander Factoring jest ustalana indywidualnie. Koszt faktoringu jest zależny przede wszystkim od rodzaju usługi i zakresu, przy czym faktor stosuje MPO – minimalną prowizję operacyjną. Jeśli prowizje naliczone za finansowanie faktur nie przekroczą MPO, zapłacisz różnicę między tą kwotą a naliczoną w systemie. Z kolei odsetki są obliczane na podstawie stawek WIBOR 1M, EURIBOR 1M lub LIBOR 1M i marży faktora. Fakturę za faktoring należy opłacić w ciągu 14 dni.

Santander Factoring pobiera prowizję za przyznanie i zwiększenie limitu faktoringu. Po jego zmianie zapłacisz prowizję od różnicy między starym a nowym limitem.

➡ Przeczytaj więcej o kosztach faktoringu.

 

Santander Factoring – opinie

Jedną z największych zalet Santander Factoring jest dostępność faktoringu zagranicznego w kilku wariantach i faktoringu bez regresu, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. Klienci Santandera cenią całodobowy dostęp do platformy faktoringowej Faktor24, wygodne załatwianie formalności, a przede wszystkim – szybkie przelewy po zgłaszaniu faktur do sfinansowania. Faktoring odwrotny sprzyja uzyskiwaniu dużych rabatów u dostawców zadowolonych z natychmiastowych płatności, a faktoring eksportowy ułatwia zagraniczną ekspansję.

 

Korzystając z faktoringu bankowego, należy liczyć się z nieco bardziej rozbudowanymi formalnościami niż w przypadku finansowania pozabankowego.

Klienci Santander Factoring są zobowiązani do przedstawiania m.in.:

 • umów handlowych,
 • rocznych sprawozdań finansowych,
 • zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli przedsiębiorca nie dopilnuje formalności, faktor może wstrzymać finansowanie lub stosować podwyższoną marżę do dnia, w którym wymagane informacje zostaną uzupełnione.

➡ Sprawdź także naszą recenzję leasingu w Santander.

Jak Santander Factoring wypada na tle faktorów pozabankowych? Dzięki Rankingowi Firm Faktoringowych porównasz konkurencyjne oferty, unikając czasochłonnego przeglądania stron faktorów i szukania kosztów finansowania faktur.

 

Dane kontaktowe Santander Factoring sp. z o.o.:

✉ Adres e-mail: faktor@santander.pl
📞 Numer telefonu: 22 526 54 00
📍 Adres: al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

🌐 Strona internetowa: https://www.santander.pl/factoring
📋 NIP: 8971679435

 

Ranking Firm Faktoringowych

Faktoring dla firm średniej wielkości:

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne

Faktoring dla dużych firm:

BNP Paribas Faktoring
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Bibby Financial Services
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Factris
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

➡ Sprawdź też pełny Ranking Firm Faktoringowych

Najczęściej zadawane pytania o faktoring w Santanderze

 

Jak skontaktować się z Santander Factoring?

Wyślij wiadomość na faktor@santander.pl lub zadzwoń pod numer 22 526 54 00. Infolinia jest dostępna od 8:00 do 17:00 w dni robocze. Jeżeli korzystasz z usługi eFaktoring, skontaktuj się z NFG (Narodowym Funduszem Gwarancyjnym), dzwoniąc pod numer 71 773 77 31 między 8:00 a 16:00 w dni robocze lub pisząc na santander@nfg.pl. Klientom mającym problemy z obsługą systemu Faktor24 pomagają doradcy operacyjni, którzy są dostępni pod numerem 22 526 21 70 oraz e-mailem obsluga.klienta@santander.pl.

Czy Santander Factoring wymaga zabezpieczenia wierzytelności?

Tak, zgodnie z ogólnymi warunkami faktoringu musisz ustanowić zabezpieczenie na wypadek nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Forma zabezpieczenia jest ustalana między stronami. Przenosisz zabezpieczenia wierzytelności wobec kontrahenta na faktora na każde jego żądanie. W przeciwnym razie wypłata środków może zostać wstrzymana.

Czy Santander Factoring wymaga podpisania umowy?

Tak. Jest podpisywana na czas nieokreślony, ale możesz zrezygnować z usług firmy faktoringowej, wypowiadając umowę z 30-dniowym wypowiedzeniem. W szczególnych przypadkach faktor może ją rozwiązać z natychmiastowym skutkiem, np. kiedy przedsiębiorca nie przekazuje wierzytelności do sfinansowania przez ponad 30 dni kalendarzowych, klient zawiera umowę z inną firmą faktoringową bez zgody Santandera czy rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne lub inne wobec faktoranta.

Czy przedsiębiorca musi mieć podpisaną umowę handlową z kontrahentem?

Nie, aczkolwiek Santander Factoring wymaga złożenia oświadczenia o braku umów handlowych z danym kontrahentem. Jeśli podpisujesz umowy z odbiorcami, musisz je przedstawić firmie faktoringowej – włącznie z aneksami. Faktor zweryfikuje, czy umowa nie zawiera zakazu cesji wierzytelności. W szczególnych przypadkach trzeba dostarczyć dokumenty przedstawiające co najmniej roczną historię rozliczeń z kontrahentem, np. kopie faktur czy wydruki z systemu księgowego.

4.2/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *