Faktoring od EUROFACTOR

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Firmy Faktoringowe – Opinie » Faktoring od EUROFACTOR

 

logo firmy faktoringowej Eurofactor

Wystawiając faktury z odroczonym terminem płatności, ryzykujesz zamrożeniem pieniędzy nawet na kilkanaście tygodni, co sprzyja pogorszeniu płynności finansowej firmy. W skrajnym przypadku – może doprowadzić do jej paraliżu. Nie skrócisz terminu zapłaty, bo obawiasz się utraty kontrahentów? Skorzystaj z faktoringu w Eurofactorze Polska S.A., należącej do grupy Crédit Agricole. Firma faktoringowa wypłaci Ci pieniądze nawet w ciągu 24 godzin od wykupu wierzytelności. Sprawdź, jak działa faktoring w Eurofactorze Polska S.A. i jak dopasować usługę do Twojego przedsiębiorstwa.

Parametry oferty Eurofactor Polska S.A.:

Opłaty ustalane indywidualnie
Limit faktoringowy ustalany indywidualnie
Waluty PLN, EUR
Faktoring cichy Nie
Obsługiwane firmy Sektor MŚP, duże przedsiębiorstwa
Faktoring odwrotny Tak

 

Skorzystaj z faktoringu

Czym jest Eurofactor Polska S.A.?

Eurofactor Polska S.A., dawniej Crédit Agricole Commercial Finance Polska S.A., wchodzi w skład Crédit Agricole Leasing & Factoring, czyli spółki należącej do grupy Crédit Agricole. Firma faktoringowa należy do TOP 10 faktorów w Polsce. Została wielokrotnie wyróżniona nagrodami od Bloomber Businessweek Polska, Instytutu Biznesu czy Gazety Finansowej. Jedno z ostatnich osiągnięć to zdobycie tytułu Finansowej Marki Roku 2022.

 

Nagroda dla Eurofactor

Jedna z nagród zdobytych przez Eurofactor. Źródło: https://www.eurofactor.pl/pl/o_nas/eurofactor-w-polsce

 

Kto może skorzystać z faktoringu w Eurofactorze?

Oferta Eurofactora jest przeznaczona dla sektora MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz dużych firm, które spełniają łącznie poniższe warunki.

 1. Udzielają kredytów kupieckich, czyli wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności.
 2. Wystawiają dokumenty potwierdzające dostawę towaru (m.in. WZ, CMR, potwierdzenie na fakturze).
 3. Prowadzą pełną księgowość.
 4. Działają w obszarze B2B.
 5. Funkcjonują od co najmniej roku i nie są zawieszone.
 6. Nie prowadzą procesu upadłości lub likwidacji.
 7. Ich kapitały własne są nienaruszone.

Uwaga – niestety nie wszystkie branże są akceptowane przez Eurofactora. Firma nie współpracuje z:

 • osobami wykonującymi wolne zawody i specjalizującymi się w usługach finansowych, budowlanych, handlu biżuterią lub bronią;
 • agencjami reklamowymi i firmami z branży IT;
 • fundacjami i organizacjami charytatywnymi;
 • parafiami wyznaniowymi;
 • komisami samochodowymi;
 • kasynami, kantorami i salonami gier.

➡ Zanim podejmiesz współpracę z firmą faktoringową, sprawdź, co warto wiedzieć o umowie faktoringu.

 

Jakie faktury finansuje Eurofactor?

Klienci (faktoranci) mogą przekazywać firmie faktoringowej (faktorowi) wierzytelności, które są niewymagalne (czyli przed upłynięciem terminu płatności) i bezsporne (niekwestionowane przez dłużnika).

Maksymalny termin płatności to 180 dni, co oznacza, że dzięki faktoringowi możesz uzyskać pieniądze nawet 6 miesięcy wcześniej niż dotychczas. Eurofactor finansuje faktury sprzedażowe i kosztowe (zakupowe).

 

Jakie usługi świadczy Eurofactor Polska S.A.?

Eurofactor finansuje faktury sprzedażowe i kosztowe. Spółka specjalizuje się w:

 • faktoringu z regresem,
 • faktoringu bez regresu,
 • faktoringu eksportowym (wyłącznie w modelu regresowym),
 • faktoringu portfelowym (w modelu z regresem lub bez),
 • faktoringu odwrotnym.

Ponadto firma faktoringowa weryfikuje wiarygodność i kondycję finansową odbiorców faktur, administruje wierzytelnościami, monitoruje dłużników oraz wspiera klientów w odzyskiwaniu należności, oferując windykację polubowną i sądową.

 

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem (niepełny) w Eurofactorze jest przeznaczony dla przedsiębiorców wystawiających faktury zaufanym odbiorcom, którzy potrzebują nawet kilku miesięcy na uregulowanie należności, ale nie przekraczają wyznaczonych terminów. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie faktoranta, który musi zwrócić zaliczkę faktorowi, jeśli dłużnik nie opłaci faktury.

 

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu (pełny) polega na wykupieniu wierzytelności i przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta do wcześniej ustalonego limitu. Kiedy faktura nie zostanie opłacona przez dłużnika, faktorant nie zwraca zaliczki. Z faktoringu pełnego powinny skorzystać firmy, które często podejmują współprace z nowymi klientami, więc obawiają się opóźnień w płatnościach.

Ta usługa zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa i ułatwia planowanie firmowych wydatków, aczkolwiek jest droższa od faktoringu niepełnego ze względu na wyższe ryzyko faktora. Niezbędne jest ubezpieczenie wierzytelności – tą formalnością zajmuje się albo Eurofactor, albo klient.

 

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy w Eurofactorze pozwala na finansowanie faktur wystawianych kontrahentom zagranicznym. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności ryzyka dłużnika zagranicznego, dzięki czemu nie musisz się przejmować zwrotem zaliczki, gdyby obiecujący partner biznesowy okazał się nierzetelny.

 

Faktoring portfelowy

Faktoring portfelowy (z regresem lub bez regresu) jest przeznaczony dla przedsiębiorców wystawiających nawet kilkadziesiąt tysięcy faktur w każdym miesiącu. To elastyczna usługa, którą dopasowuje się do skalowania firmy i zwiększania sprzedaży. Dzięki faktoringowi portfelowemu możesz połączyć zewnętrzne finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności z wewnętrznym działem rozliczeń oraz windykacji.

 

➡ Jeśli prowadzisz mniejszą firmę, sprawdź również recenzję faktoringu Faktoria (grupa Nest Bank).

 

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu faktur kosztowych, czyli zakupów na firmę. Dzięki temu rozwiązaniu Twój dostawca surowców lub wykonawca usługi ma zagwarantowaną szybką płatność, co może go skłonić do zaproponowania Ci niższych cen. Zyskujesz także szansę na skonto, czyli kilkuprocentowy rabat za wczesne opłacenie faktury. Eurofactor przelewa pieniądze za zobowiązanie handlowe dostawcy, a Ty opłacasz fakturę w wyznaczonym terminie, kierując środki bezpośrednio do faktora. Uwaga – usługa jest dostępna wyłącznie dla przedsiębiorstw, których roczne przychody przekraczają 20 mln euro.

 

➡ Potrzebujesz doradztwa w zakresie faktoringu? Sprawdź, czy warto skorzystać z usług brokera faktoringowego.

 

Jak działa finansowanie faktur sprzedażowych w Eurofactorze?

 1. Wystawiasz fakturę i wysyłasz ją odbiorcy.
 2. Przesyłasz fakturę firmie faktoringowej.
 3. Faktor wypłaca Ci zaliczkę faktoringową – do 90% wartości faktury. Ta kwota jest pomniejszona o opłaty należne Eurofactorowi.
 4. Twój kontrahent opłaca fakturę, co umożliwia rozliczenie pozostałych 10% jej wartości.
 5. Jeśli kontrahent nie zapłaci w wyznaczonym terminie, Eurofactor wydłuża okres finansowania faktury w faktoringu niepełnym, dając dłużnikowi dodatkowy czas na uregulowanie należności. W tym przypadku mówimy o okresie regresu. Niestety, faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, więc zaliczka podlega zwrotowi po upływie tego okresu. Niemniej jednak Eurofactor wspiera klienta, oferując windykację polubowną.
 6. W faktoringu pełnym dochodzi do przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta, więc Eurofactor nie wymaga zwrotu wypłaconej zaliczki. Dodatkowo oferuje przeprowadzenie windykacji sądowej.

Jeśli nawiązujesz relacje biznesowe z kontrahentami zagranicznymi, powinien Cię zainteresować faktoring eksportowy, który jest świadczony przez Eurofactora wyłącznie we wspomnianym modelu pełnym.

 

jeśli szukasz sprawdzonych ofert faktoringu, sprawdź także nasz:

Ranking Firm Faktoringowych

eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne

 Sprawdź też pełny Ranking Firm Faktoringowych

 

Zalety faktoringu w Eurofactorze

Już wiesz, że faktoring poprawia płynność finansową firmy i zapobiega ryzykownym zatorom płatniczym, bo przyspiesza otrzymywanie zapłaty za sprzedane towary i wykonane usługi nawet o kilka miesięcy. Co jeszcze może Cię przekonać do skorzystania z faktoringu w Eurofactorze?

 • Otrzymasz wysoką zaliczkę faktoringową. Pierwsza transza wypłacana przez faktora wynosi do 90% kwoty brutto faktury. Ta wartość jest pomniejszana o koszty finansowania, które uwzględnisz w kosztach uzyskania przychodu. Firmy faktoringowe rzadko wypłacają 100% kwoty brutto faktury – bywa, że zaliczka nie przekracza 70% czy 80% należności.
 • Zgłosisz nowych kontrahentów do faktoringu nawet po podpisaniu umowy. Masz pełną swobodę w selekcjonowaniu odbiorców faktur.
 • Eurofactor nie ustala minimalnej kwoty faktury brutto. Wykupuje wszystkie wierzytelności od podmiotów zgłoszonych do faktoringu.
 • Jedyną formą zabezpieczenia jest weksel in blanco. Nie są wymagane żadne zabezpieczenia rzeczowe.
 • Zdywersyfikujesz źródła finansowania, nie obniżając zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Faktoring nie zmniejsza szans na zaciągnięcie kredytu na firmę. Wręcz przeciwnie – ulepsza wskaźniki finansowe. Struktura bilansu jest korzystniejsza, ponieważ zamieniasz należności w gotówkę, a nie generujesz dodatkowego zadłużenia. To tylko jedna z różnic między faktoringiem a kredytami. Przeczytaj, czym się różni kredyt obrotowy od faktoringu i jak się uzupełniają.
 • Zdyscyplinujesz odbiorców faktur, zwłaszcza tych, którzy mają tendencję do opłacania faktur w ostatniej chwili lub z niewielkim opóźnieniem. Perspektywa otrzymania wezwań do zapłaty od zewnętrznego podmiotu sprawia, że kontrahenci mogą poczuć się zmobilizowani do terminowych przelewów. Oczywiście firmy faktoringowej nie należy utożsamiać z firmą windykacyjną. Trzeba też podkreślić, że Eurofactor przypomina dłużnikom o zaległościach tak, aby nie zakłócić relacji biznesowych.
 • Skoro o relacjach biznesowych mowa, wiedz, że faktoring odwrotny umocni Twój wizerunek słownego partnera biznesowego, który przestrzega warunków umów handlowych. Rzetelni płatnicy są na wagę złota, zwłaszcza na tle VI edycji badania Coface. Ze statystyk wynika, że średnie opóźnienie płatnicze wynosi 56,7 dni. W branży transportowej zaległości sięgają odpowiednio 89 dni. Faktoring odwrócony pozwala na błyskawiczne opłacenie faktur zakupowych, co zdecydowanie wyróżni Cię na tle innych kontrahentów.
 • Eurofactor weryfikuje podmioty zgłoszone do faktoringu. Z jednej strony – unikasz opłacania wywiadowni gospodarczej. Z drugiej strony – dowiadujesz się, czy firma, z którą planujesz dłuższą współpracę, ma problemy finansowe.
 • Możesz pójść na rękę partnerom biznesowym, wydłużając terminy płatności na fakturach. Faktor przeleje Ci do 90% kwoty z faktury w ciągu 24 godzin od jej zaakceptowania w systemie. Otrzymasz pieniądze na bieżące finansowanie działalności, a kontrahent zapłaci w późniejszym, dogodniejszym terminie. Tym sposobem zwiększysz konkurencyjność firmy na rynku.
 • Dzięki faktoringowi portfelowemu sfinansujesz tysiące faktur w miesiącu. Eurofactor dopasowuje limity finansowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa – zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju sprzedaży. Chociaż usługa jest skierowana do firm, które mają wewnętrzne centrum rozliczeniowe i dział windykacji, Eurofactor może zmobilizować dłużników do uregulowania należności w ramach faktoringu z regresem, zajmując się windykacją polubowną i/lub sądową na życzenie klienta.

 

Wady faktoringu w Eurofactorze

Jak już wspomnieliśmy, Eurofactor nie świadczy usług dla niektórych podmiotów. Niestety, na liście wykluczonych branż znajduje się m.in. budowlana, w której średnie opóźnienie płatnicze wynosi aż 84 dni. Jeśli interesuje Cię faktoring dla firm budowlanych, sprawdź ofertę SMEO, PragmaGO lub Idea Money.

Eurofactor świadczy wyłącznie faktoring jawny. To oznacza, że Twój kontrahent zostanie powiadomiony o cesji wierzytelności i będzie musiał opłacić fakturę, przelewając pieniądze bezpośrednio na konto faktora. Jeżeli chcesz ukryć usługę przed partnerami biznesowymi, możesz skorzystać z faktoringu cichego (tajnego, niejawnego). W tym wariancie odbiorcy faktury nie są świadomi wykupu wierzytelności. Przelew trafia na Twoje konto i odpowiadasz za przesłanie należności faktorowi, który wcześniej wypłacił Ci zaliczkę.

Trzeba też podkreślić, że Eurofactor pobiera jednorazową prowizję od przyznanego limitu faktoringowego.

 

Najczęściej zadawane pytania o faktoring w Eurofactorze

Ile kosztuje faktoring w Eurofactorze?

Koszt finansowania faktur jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta. Na finalną stawkę składa się prowizja od przyznanego limitu faktoringowego, prowizja z tytułu wykupu wierzytelności i odsetki za okres finansowania. Im więcej odbiorców zgłosisz Eurofactorowi, tym wyższy limit otrzymasz.

 

Który faktoring bardziej się opłaca – niepełny czy pełny?

Faktoring pełny w Eurofactorze jest skierowany do firm, które często rozpoczynają współprace z nowymi kontrahentami. Dzięki faktoringowi bez regresu nie musisz się przejmować negatywnymi skutkami opóźnienia w płatności lub jej braku. Faktor windykuje dłużnika – najpierw polubownie, następnie na drodze sądowej. Wypłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli współpracujesz ze znanymi przedsiębiorcami, którzy przestrzegają długich terminów płatności, dobrym pomysłem jest faktoring niepełny – tańszy od wariantu pełnego.

 

Dane kontaktowe Eurofactor S.A.:

✉ Adres e-mail: biuro@eurofactor.pl
📞 Numer telefonu: Dla nowych klientów: 22 560 74 40

Dla aktualnych klientów:  22 560 74 30 

Dla odbiorców faktur klientów: 22 560 74 21

📍 Adres: ul. Żwirki i Wigury 18a

02-092 Warszawa

🌐 Strona internetowa: www.eurofactor.pl
📋 NIP: 5252510973

4.8/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *