Millennium Faktoring

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

logo Millennium Bank

Mimo że czekanie na zapłatę od kontrahenta Cię stresuje, nie możesz zrezygnować z wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności? W tej sytuacji pomoże Ci faktoring w Millennium – szybkie finansowanie faktur, dzięki któremu otrzymasz pieniądze za sprzedany towar lub wykonaną usługę nawet w dniu wystawienia faktury. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z faktoringu w Millennium. Podpowiadamy, kiedy sprawdzają się poszczególne warianty tej usługi.

Skorzystaj z faktoringu

Podstawowe warunki faktoringu w Millennium

Faktoring w Millennium jest dostępny zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek, przy czym faktoring niepełny obejmuje wyłącznie kontrahentów krajowych, a rozliczenia są prowadzone w PLN.

Usługi faktoringowe polegają nie tylko na zamianie pieniędzy zamrożonych w fakturach na gotówkę, ale także na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami, czyli inkasie płatności. W ramach inkasa można prowadzić rozliczenia w walutach obcych.

Millennium udostępnia klientom bezpłatną aplikację WEB Factor, która pozwala na całodobowe przesyłanie faktur do sfinansowania i sprawdzanie statusu rozliczeń faktoringowych. Oczywiście bank monitoruje, czy kontrahenci spłacają zobowiązania w wyznaczonych terminach. Jeśli faktor wykryje brak spłaty, podejmie działania ponaglające dłużnika do uregulowania zadłużenia. W zależności od rodzaju usługi i ustaleń z klientem Millennium może zająć się windykacją zarówno miękką, jak i twardą.

 

 Prowadzisz firmę produkcyjną? Dowiedz się, czy faktoring w branży produkcyjnej to dobre rozwiązanie.

 

Faktoring niepełny

W faktoringu niepełnym (z regresem) ryzyko niewypłacalności kontrahenta leży po Twojej stronie. To oznacza, że ponosisz odpowiedzialność za brak spłaty od odbiorcy faktury. Millennium może wymagać od Ciebie zwrotu zaliczki faktoringowej. Z tego powodu faktoring niepełny sprawdza się przede wszystkim u firm mających stałą bazę sprawdzonych kontrahentów, którzy cechują się wysoką wiarygodnością płatniczą.

W tym wariancie wybierasz, czy wolisz naliczanie odsetek procentowych, czy dyskontowych. Odsetki dyskontowe są naliczane z góry, czyli od razu przy wypłacie zaliczki faktoringowej, która jest pomniejszana o należną faktorowi. Millennium pobiera opłatę za cały okres finansowania – nie ma znaczenia, czy kontrahent opłaci fakturę np. na 20 dni przed ostatecznym terminem. O różnicy między odsetkami naliczanymi z dołu i z góry przeczytasz więcej w artykule o kosztach faktoringu.

 

Faktoring pełny z ubezpieczeniem wierzytelności

Jeżeli chcesz uniknąć zwrotu zaliczki faktorowi, możesz wybrać faktoring pełny (bez regresu), w którym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Kiedy Twój klient nie opłaci faktury, Millennium rozpocznie windykację – najpierw miękką, a następnie – twardą. W tym przypadku nie zwracasz żadnych środków, co ułatwia zaplanowanie cash flow w firmie. Gdyby odzyskanie należności się nie powiodło, firma faktoringowa otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia należności handlowych. Możesz albo zgodzić się na ubezpieczenie od banku, albo zaproponować własną polisę.

Większe ryzyko faktora i składka ubezpieczeniowa podwyższają koszt faktoringu pełnego. Niemniej warto się na niego zdecydować, zwłaszcza jeśli Twój biznes opiera się na sprzedaży produktów i usług coraz to nowym klientom.

Millennium akceptuje kontrahentów, z którymi klient:

 • współpracuje od dłuższego czasu,
 • rozpoczyna współpracę,
 • dopiero planuje podpisać umowę.

Na każdym z tych etapów Millennium zweryfikuje wypłacalność kontrahenta – bez konieczności przedstawiania sprawozdań finansowych.

 

➡ Nie wiesz, jaki faktoring będzie najlepszy w przypadku Twojej firmy? Sprawdź, na czym polega faktoring pełny i niepełny.

 

Faktoring samorządowy

Faktoring samorządowy to specjalna forma faktoringu pełnego dla przedsiębiorców, którzy udzielają kredytu kupieckiego jednostkom samorządu terytorialnego, np. gminom, powiatom, województwom. Millennium nie bada zdolności kredytowej dostawcy, dzięki czemu finansowanie faktur jest dostępne dla firm, które nie mogłyby skorzystać z produktów bankowych, np. kredytu obrotowego. Bank pokrywa 100% wierzytelności i przejmuje ryzyko niewypłacalności jednostki samorządowej. Ponadto odbiorca faktury może uzgodnić z Millennium inny termin uregulowania należności, a nawet system ratalny.

 

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny polega na opłacaniu Twoich faktur zakupowych przez Millennium – przed terminem ustalonym z dostawcą lub najpóźniej w terminie wymagalności faktury. Bank przejmuje ryzyko Twojej niewypłacalności, więc dostawcy nie muszą się obawiać, że będą musieli zwrócić otrzymane środki. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zyskać lepsze warunki handlowe, w tym skonto, czyli rabat za wcześniejsze opłacenie faktury. Ponadto Millennium może Ci zaproponować wydłużenie okresu płatności – nawet do 180 dni.

 

Finansowanie faktur dla dostawców i odbiorców

Bank oferuje także program finansowania dostawców, w którym:

 • odbiorca faktury (klient Millennium) decyduje, czy ureguluje należność w wyznaczonym w terminie, czy potrzebuje dłuższego okresu na spłatę wierzytelności,
 • wystawca faktury określa, czy woli otrzymać pieniądze wcześniej, czy zgodnie z terminem płatności na fakturze.

W programie koszty ponoszą obie strony: dostawca za przedterminowe opłacenie faktury przez bank oraz odbiorca za przedłużenie terminu płatności.

Podobnie działa program finansowania odbiorców. W tym przypadku bezpośrednim klientem Millennium jest dostawca, który chce:

 • otrzymać pieniądze przed terminem płatności lub najpóźniej w terminie wymagalności,
 • zaoferować odbiorcom wydłużone terminy płatności i finansowanie dostaw bez badania zdolności kredytowej.

 

Ile kosztuje faktoring w Millennium?

Usługi faktoringowe w Millennium są wyceniane indywidualnie, przy czym na podstawowy koszt faktoringu składają się prowizje (przygotowawcza i za administrowanie wierzytelnościami) oraz odsetki (składające się ze stopy bazowej i marży banku). Faktoring bankowy jest uzależniony od zmian stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski w przeciwieństwie do faktoringu pozabankowego.

Ponadto Millennium pobiera opłaty za dodatkowe czynności. Stawki są określone kwotowo lub procentowo w tabeli opłat i prowizji.

 • 50 zł – zgłoszenie nowego kontrahenta do faktoringu. Co prawda opłata jest niewielka, ale częste finansowanie faktur wystawionych na nowych klientów mogłoby wygenerować zbędne koszty.
 • 100 zł – podwyższenie limitu faktoringowego na wniosek klienta. Przeważnie prowizja za zmianę limitu jest naliczana procentowo od różnicy między starym a nowym limitem, więc opłata wyrażona kwotowo wydaje się korzystna.
 • 200 zł – podpisanie aneksu do umowy faktoringowej w związku ze zmianą na wniosek klienta (poza podwyższeniem limitu lub przedłużeniem spłaty).
 • 250 zł – opłata serwisowa. Jest pobierana co miesiąc, przy czym to minimalna stawka. Finalna kwota jest ustalana indywidualnie.

 

➡ Chcesz zacząć korzystać z finansowania faktur z odroczonym terminem płatności? Poznaj wady i zalety faktoringu.

 

Faktoring w Banku Millennium – opinie klientów

Dzięki faktoringowi w Millennium wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności nie będzie zagrażało płynności finansowej Twojej firmy. Elastyczna oferta wpisze się w Twoje oczekiwania – niezależnie od tego, czy chcesz przyspieszyć płatności za faktury sprzedażowe, czy potrzebujesz wsparcia w opłacaniu faktur zakupowych. Klienci Millennium doceniają m.in. szybkie przelewy z zaliczkami, swobodę w wyborze faktur do sfinansowania i zredukowane formalności, które ułatwiają zgłaszanie kontrahentów do faktoringu.

 • Łatwe zarządzanie rozliczeniami. Dzięki specjalnej aplikacji WEB Factor możesz monitorować status rozliczeń, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.
 • Szybka wypłata zaliczek faktoringowych. Millennium przelewa środki na konto faktoranta najczęściej w dniu dostarczenia faktur za sprzedane towary lub usługi.
 • Brak minimalnej kwoty, od której Millennium finansuje wierzytelności. Możesz przekazać fakturę o dowolnej wartości do faktoringu.
 • Uproszczone formalności w faktoringu pełnym. Chociaż Millenium ponosi większe ryzyko wskutek przejęcia odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahentów, nie wymaga ani przedstawiania ich sprawozdań finansowych przed przyznaniem limitów, ani dodatkowych zabezpieczeń od faktorantów.
 • Jedna umowa faktoringowa obejmuje kilka usług: faktoring pełny, faktoring niepełny i inkaso płatności. To oznacza, że możesz zadecydować, których kontrahentów zgłosić do faktoringu z regresem, a których – do faktoringu bez regresu.
 • Finansowanie jest dopasowane do bieżącej sprzedaży. Kiedy wzrośnie Twój przychód, podwyższysz limit faktoringowy w trakcie umowy.
 • Umowa faktoringowa nie musi obejmować wszystkich Twoich kontrahentów. Millennium nie wymaga cesji globalnej. Decydujesz, które firmy chcesz zgłosić do faktoringu.
 • Programy finansowania odbiorców i dostawców nie wymagają sprawdzania zdolności kredytowej. Ponadto Millennium akceptuje zagranicznych kontrahentów – z całego świata. Zasady przyjmowania dostawców i odbiorców są uzgadniane indywidualnie.

 

Najczęściej zadawane pytania o faktoring w Millennium

Czy Millennium finansuje wierzytelności objęte zakazem cesji?

Tak, Bank Millennium oferuje specjalną usługę dla klientów, którzy mają podpisane umowy handlowe z zakazem cesji wierzytelności. Dzięki temu rozwiązaniu dostawca towaru lub wykonawca usługi otrzymuje pieniądze niemal od razu po wystawieniu faktury – jak w faktoringu. Kontrahenci zlecają przelewy na Twój rachunek firmowy – oddzielne konto do obsługi wierzytelności objętych umową.

 

Zobacz, jak Millennium Faktoring wypada na tle innych firm faktoringowych. Sprawdź nasz

Ranking Firm Faktoringowych

Faktoring dla małych firm:

🥇 Monevia
4.9/5
🥈 Finea
4.7/5
🥉 FaktorOne
4.5/5
4. FlexIdea
4.6/5
5. SMEO
4.9/5
6. eFaktoring NFG
4.5/5

Faktoring dla firm średniej wielkości:

PragmaGO
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
eFaktor
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
FlexIdea
- Oferta wyróżniona dla firm średniej wielkości
Factris
Bibby Financial Services
FaktorOne

Faktoring dla dużych firm

BNP Paribas Faktoring
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Bibby Financial Services
- Oferta wyróżniona dla dużych firm
Factris
- Oferta wyróżniona dla dużych firm

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *